SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးႏွင္႕ ဆက္စပ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္စဥ္ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႕မႈမ်ားႏွင္႕ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္

Wednesday, 06 November 2019 09:13 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္  ႏုိဝင္ဘာ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္  အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ King Chu-lalongkorn  Memoral  Hospital ရိွ Thai Red Cross AIDS Research Centreသုိ႔   သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး နာယကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ HRH Princess Soamsawali Korm Muen Suddhanarinatha ႏွင့္ HRH Princess Bajarakitiyabha Narendiradebyavati တုိ႔ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။  ထုိ႔ျပင္  အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ံ H.E. Mr. Narendra

Modi ၊ ႐ုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E.Mr. Dmitry Medvedev ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္  Mr. Robert O'Brien တုိ႔အား သီးျခားစီေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ Ms.Kristalina Georgievaႏွင့္ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ Mr. Gianni Infantino တုိ႔အား သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ Thai Red Cross AIDS Research Centre  သုိ႔ ၂-၁၁-၂ဝ၁၉  ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာတြင္  HRH Princess Bajarakitiyabha Narendirade-byavati ႏွင့္ ယင္းဌာန၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက  HIV/AIDS ေရာဂါ အသိပညာေပးေရး၊ HIV ေဝဒနာရွင္မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ေနမႈ အေျခအေန၊ HIV ရွိ မိခင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားထံသုိ႔ ကူးစက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ HRH Princess Soamsawali Korm Muen Suddhanarinatha ႏွင့္ HRH  Princess  Bajarakitiyabha  Narendiradebyavati တုိ႔ႏွင့္  HIV ေရာဂါကာကြယ္ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆးဝါး၊ နည္းပညာႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး အျပင္ အျခားစိတ္ပါဝင္စားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သံုးပြင့္ဆုိင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးအျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အဆိုပါ Centre မွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ HIV/AIDS တားဆီးကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ျပခန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E.Mr. Narendra Modi တုိ႔ ၃-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုရာ၌    ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာေစေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊    ကုလားတန္ဘက္စံုသံုး စီမံကိန္း၏  အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအား   ေဆာလ်င္စြာအသံုးျပဳ လည္ပတ္သြားႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား က်န္ရွိေနသည့္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေဆာလ်င္စြာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး၊  ရမည္းသင္း အမ်ဳိးသမီး ရဲသင္တန္းေက်ာင္း  အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား   ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊   ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အဆင့္ျမင့္ ခရီးစဥ္မ်ား  အျပန္အလွန္ စီစဥ္သြားႏုိင္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတြင္   အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေနျဖင့္    အျပဳသေဘာ ဆက္လက္ကူညီ ပံ့ပိုးသြားေရးႏွင့္ အာဆီယံ-အိႏၵိယ  အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

႐ုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  H.E. Mr. Dmitry Medvedev ႏွင့္ ၄-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာ-႐ုရွား ရိွရင္းစြဲခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိတုိးတက္ခုိင္မာေစေရး၊ စြမ္းအင္၊ စက္မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑မ်ား အပါအဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ျမန္မာ-႐ုရွား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  ပူးတြဲေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသြားေရး၊ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္    ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္၍ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

က ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ဆု ပုိမုိတုိးျမႇင့္ရရိွေရး၊  ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားေရးႏွင့္  ႏွစ္ဖက္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အၾကား ပုိမုိနီးကပ္စြာ   ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္  H.E. Mr. Robert O'Brien တုိ႔ ၄-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပုိမုိတုိးတက္ ခုိင္မာလာေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္  ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီးကာကြယ္ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ေကာင္စစ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္တုိးျမႇင့္သြားေရး၊ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္  ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အညီ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊    ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္  UNHCR ၊UNDP တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအျပင္  ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ  အက်ဳိးတူ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕(IMF)၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Ms. Kristalina Gerogieva အား ၃-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ IMF မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား    ဆက္လက္ ေပးအပ္သြားေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္လာေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးစ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး က႑အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊   အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဖလွယ္သြားေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ကာလအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ Mr.Gianni Infantino အား ၃-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက္ ေန႔တြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဘာလံုးအားကစား က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊   ျမန္မာအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုး အားကစားသမားမ်ား၏ အားကစား စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေရး၊ လူငယ္မ်ားအၾကား ေဘာလံုး အားကစားနည္းႏွင့္ ပုိမုိအကြၽမ္းတဝင္ ရိွလာေရး၊ ေဘာလံုးနည္းစနစ္မ်ား၊   ေဘာလံုးအကယ္ဒမီမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး၊ ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားေရးႏွင့္ ကမၻာ့ေဘာလံုးသမား အေက်ာ္အေမာ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္၍ ျမန္မာလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အား ျမန္မာလူငယ္မ်ားအၾကား အားကစားအေပၚ ပုိမုိစိတ္ဝင္စား လာေစေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ လူေနမႈပံုစံ ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ ပုိမုိရွင္သန္ ထြန္းကားလာေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ေဘာလံုး အဆင့္အတန္းအား ယခင္ကဲ့သုိ႔ အာရွထိပ္တန္းအဆင့္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေရးအတြက္ ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္  အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း   ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

Read 44 times Last modified on Monday, 11 November 2019 18:36