SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

နည္းပညာႏွင့္ ေခ်းေငြအျပင္ ျပည္ပဝယ္လက္မ်ားႏွင္႕ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္႕ နဂါးေမာက္သီး ေစ်းကြက္

Thursday, 10 August 2017 09:11 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္တြင္း၌ က်န္းမာေရးဓာတ္စာအျဖစ္ စားသံုးမႈမ်ားျပားလာသည့္  နဂါးေမာက္  သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္  လတ္တေလာတြင္   စိုက္ပ်ဳိးမႈ  အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာကာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူရန္  ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရိွတြင္  ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ ႏိုင္သည္အထိ မ်ားစြာမထြက္ရိွေသးသျဖင့္  နဂါးေမာက္သီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ေနေသးသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို   ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက  နဂါးေမာက္အနီသီး တင္ပို႔ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။  ဒါေပမဲ့  ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္တဲ့ အားနဲ႔ဆိုရင္ ေနာက္ သုံးႏွစ္ေလာက္မွ   တင္ပို႔ႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းဆထားပါတယ္'' ဟု ပုပၸားၿမိဳ႕မွ   ေရႊသရဖူ နဂါးေမာက္ၿခံပိုင္ရွင္   ဦးတင္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔တင္ပို႔ႏိုင္ရန္     ႏိုင္ငံေတာ္က ေတာင္သူမ်ားအား  ပံ့ပိုးမႈမ်ားစြာေပးရန္   လိုအပ္ေနၿပီး   နဂါးေမာက္သီး တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ထြက္ရိွသည့္  ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ နည္း ပညာႏွင့္ မ်ဳိးရယူရန္၊   သီးႏွံအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ရရွိရန္   လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌    ေခတ္စားလာသည္မွာ  ၁ဝ စုႏွစ္တစ္ခုပင္ မရိွေသးသည့္ နဂါးေမာက္သီးသည္ အသီးပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အခြံအေရာင္ (အနီႏွင့္ပန္းေရာင္)မွာ  ဆြဲေဆာင္မႈရိွၿပီး   မူရင္းေဒသ မ်ဳိးစုေအာက္တြင္ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း  ၂၆  ခုရွိရာ မ်ဳိးစိတ္အလိုက္   မူရင္းေဒသ ကြဲျပားေလ့ရိွသည္။  စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိေသာ မ်ဳိးမ်ား၏ မူရင္းေဒသမွာ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုဒဏ္ႏွင့္  ေရငတ္သည့္ဒဏ္ ခံႏိုင္ေသာ  ရွားေစာင္း ႏြယ္ဝင္ အပင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

နဂါးေမာက္သည္ ေနေရာင္ျခည္ေကာင္းစြာရရွိေသာ  ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းကာ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ( -၂) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထိ ခံႏိုင္ရည္ရွိ သည္။   စိုက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ  ေျမခ်ဥ္ငန္ကိန္း စံ မွာ (၆) ျဖစ္ၿပီး  ေရစိမ့္ မႈေကာင္းေသာ ေျမမ်ဳိးတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။

အပင္အမ်ဳိးအစားမွာ   တြယ္တက္ပင္ႏွင့္ ေျမေပၚတြားသြားေပါက္ေသာ   ေရငတ္ ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္     ရွားေစာင္းမ်ဳိးႏြယ္ဝင္ အပင္ျဖစ္ကာ   ပင္စည္သံုးေျမႇာင့္ပံု ရွိသည္။  ပင္စည္အနားတြင္  ဆူးငယ္မ်ားရွိသည္။ မ်ဳိးအလိုက္ ဆူးအတို၊ အရွည္ႏွင့္ ဆူးအေရ အတြက္ကြာျခားသည္။   ပင္မပင္စည္၏ အဖူးမွထြက္လာေသာ ပင္စည္သစ္သည္ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္သား ရွိလာလွ်င္ ပန္းပြင့္သည္။

ေနထြက္လွ်င္   ပန္းပြင့္ငံုသြားတတ္ၿပီး   ပြင့္ဖတ္သည္ အစိမ္းေရာင္ သန္းေသာအဝါ ေရာင္ရွိကာ   ပြင့္ခ်ပ္သည္ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ျဖစ္ သည္။  အသီးအေရာင္မွာ  မ်ဳိးအလိုက္ အနီေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊  အဝါေရာင္သန္း ေသာ ပန္းေရာင္ စသည္ျဖင့္ရွိသည္။ အသီး လံုးပတ္လည္တြင္   နဂါးအေမာက္ကဲ့သို႔ ေကာ့ပ်ံေနေသာ အဖတ္မ်ားရွိၿပီး အေစ့မွာ အမည္းေရာင္ျဖစ္သည္။   အတြင္းသား အျဖဴေရာင္မ်ဳိးႏွင့္  အနီေရာင္မ်ဳိးမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးသည္။

''နဂါးေမာက္သီး   စစိုက္ဖို႔  တကယ္တမ္း သတ္မွတ္ထားတာက ဒီဇင္ဘာလေပါ့။  ဒီဇင္ဘာလမွာစစိုက္ရင္      ပထမဆံုး အသီးသီးတဲ့ ႏွစ္ကေတာ့  ၾသဂုတ္လပိုင္း မွာစသီးတယ္။  ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ေတာ့   ေမလပိုင္းကေန  စသီးတာေပါ့''   ဟု  ဦးတင္ေအာင္မိုးက    ဆက္လက္ေျပာသည္။

နဂါးေမာက္သီးမွာ      ေမလမွစ၍ ႏိုဝင္ဘာလအထိ သီးေလ့ရိွကာ   အျဖဴသီး  တစ္ပင္သည္   တစ္ႏွစ္လွ်င္  ငါးႀကိမ္မွ ရွစ္ႀကိမ္အထိသီးေလ့ရိွၿပီး  အနီသီးမွာ ရွစ္ ႀကိမ္မွ  ၁၅   ႀကိမ္ခန္႔အထိ   သီးေလ့ရိွ သည္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္  တစ္ရာသီလွ်င္   နဂါးေမာက္တစ္ပင္မွ ကီလို  ၂ဝ  အထိ  သီးေလ့ရိွၿပီး အမ်ားဆုံးအားျဖင့္ ၅ဝ  ကီလို   ခန္႔အထိ  သီးေလ့ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဧက တြင္  တိုင္  ၄၃ဝ  စိုက္၍  စိုက္ပ်ဳိးသည့္ စနစ္မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ကာ တစ္တိုင္လွ်င္  အပင္ေလးပင္   စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္ဧကလွ်င္  ခန္႔မွန္းေျခ အပင္  ၁၇၂ဝ စိုက္ႏိုင္ကာ  ကီလို  ၃၄၄ဝဝ  မွ   ၈၆ဝဝဝ  ကီလိုအထိ   ထြက္ရိွႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္    ပ်ဳိးကိုင္းကို စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရိွၿပီး   စတင္စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ နဂါးေမာက္သီး အျဖဴမ်ဳိးအား   ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာကာ     မ်ဳိးခံစိုက္ခဲ့ၿပီး အနီသီး အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ  မ်ဳိးသြင္းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ နဂါးေမာက္သီးကို  အဓိကအားျဖင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၌ စိုက္ပ်ဳိးကာ အမ်ားအားျဖင့္     ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔၌    စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရိွ သည္။

နဂါးေမာက္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး   ခ်ဳိေသာအရသာရွိသည့္ သီးႏွံျဖစ္ေသာ္လည္း ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္မ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ား စားသံုးႏိုင္သည္။   နဂါးေမာက္သီး အနီသီးမွာ  အေရာင္လွပသည့္အျပင္ လတ္ဆတ္ခ်ိန္တြင္ အျဖဴသီးထက္   ပိုခ်ိဳေသာ္လည္း အသီးမ်ား ႏြမ္းခ်ိန္တြင္ အျဖဴသီးမွာ ပိုခ်ဳိသည္။  အျဖဴသီး၏ အရသာမွာ  ခ်ဥ္ခ်ဳိျဖစ္ကာ  အနီသီးမွာ    အမ်ားအားျဖင့္ ခ်ဳိေလ့ရိွကာ အခ်ဳိေပါ့ပါက  စိမ့္သည့္အရသာရိွၿပီး ေက်ာက္ေက်ာ၊ ကိတ္ မုန္႔၊ ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ ဝိုင္မ်ားျပဳလုပ္ပါက အနီသီးမွာ အေရာင္လွသည့္အတြက္   ပိုမိုအသံုးျပဳေလ့ ရိွၾကသည္။နဂါးေမာက္သီးမွာ လတ္တေလာတြင္  ေပါမ်ားစြာထြက္ရိွေန သည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈမ်ားရိွေန ကာ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ တစ္လုံးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝ  ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလ်က္ရိွသည္။

''ျပည္ပကဝင္ေနတဲ့ အသီးေတြနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းက ကြာေနတယ္။ေစ်းကြက္က  ဒီအတိုင္းဆို  စိုက္တဲ့အရင္းေတာင္ ျပန္ရႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။  ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျဖစ္တဲ့အတြက္   ကုန္က်စရိတ္ ကမ်ားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္ေလာက္က စိုက္တဲ့စိုက္ခင္းေတြက ဒီႏွစ္မွ အထြက္ ႏႈန္းေတြေကာင္းေနလို႔  ေစ်းက်ေနတာပါ'' ဟု နဂါးေမာက္စိုက္ပ်ဳိးသူ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။

နဂါးေမာက္ကို ဝုိင္အျဖစ္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဝိုင္ျပဳလုပ္နည္းမွာ အနီသီးကီလို ၂ဝ ၊  အျဖဴသီး ငါးကီလို၊ သၾကားညဳိမရလွ်င္ အျဖဴတစ္ကီလို၊ ႐ိုး႐ိုးေရ  ႏွစ္လီတာ၊ ၂၅ ပုလင္းဝင္စဥ့္အိုးတစ္လုံး၊ ရိ႕စ္ႏွင့္ သၾကား တစ္ကီလိုက်ဳိၿပီး   စဥ့္အိုးထဲထည့္ရမည္။ ထို႔ေနာက္  ေအးသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္အိတ္စြပ္ၿပီး  နဂါးေမာက္သီးအခြံခြာ၍  ဖ်စ္ၿပီး အိုးထဲထည့္ကာ ရိ႕စ္ကိုထည့္ေမႊၿပီး ေလလုံေအာင္ပိတ္ထားရမည္။   ၿပီးလွ်င္   ႏွစ္ရက္ တစ္ခါေမႊၿပီး ေအး၍ေနရိပ္ေသာ ေနရာတြင္ ထားရမည္ျဖစ္ကာ  သုံးလခန္႔တြင္ အေပၚယံရွပ္ၿပီး ခပ္ရမည္။  အနည္မ်ား စစ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ ထြက္ရွိေသာ အနည္မ်ားကို ခပ္ပစ္ရမည္္။

နဂါးေမာက္အနီသီးမွာ အစားအစာမ်ား  အတြက္  သဘာဝဆိုးေဆးအျဖစ္  အသံုးျပဳေလ့ရိွရာ  ေစ်းကြက္မရိွသည့္   အသီးေသးမ်ားကို ဝယ္လက္မ်ားက ဝယ္ယူ၍ ဆိုးေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရိွၾကသည္။

''ေစ်းကြက္မရိွတဲ့ နဂါးေမာက္သီး အသီး ေသးေတြကို ဝယ္ၿပီးေတာ့ အစားအစာေတြမွာ ဆိုးေဆးအျဖစ္  သုံးတယ္လို႔သိရတယ္။ ဆိုးေဆးဆိုတာက အစားအေသာက္တစ္ခုခု ထဲမွာထည့္ေတာ့  လူစားတဲ့အခါ အႏၲရာယ္ မျဖစ္တဲ့ ဆိုးေဆးကိုသံုးရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပႆနာမရိွဘူးေပါ့။ ဘယ္အစားအေသာက္ ထဲမွာသံုးတယ္ဆိုတာ သူ႔လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္းမသိဘူးေပါ့''  ဟု ဦးတင္ေအာင္မိုးကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ စတင္စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွ အပင္သုံးႏွစ္သားသို႔ ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး     အတိုင္းအတာျဖင့္ နဂါးေမာက္သီးထြက္ရွိခ်ိန္ျဖစ္သည့္  ၾသဂုတ္လတြင္ ေစ်းက်ၿပီး လႊင့္ပစ္ရၿပီဟု ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝယ္လက္မ်ား  တျဖည္းျဖည္း ဝယ္လိုအား တက္လာ သည့္အျပင္  မ်ဳိးမ်ားကိုပါ ဝယ္ယူသူမ်ား ရွိလာသည့္အတြက္  အဆင္ေျပမႈ ရိွလာေၾကာင္း သိရသည္။

နဂါးေမာက္သီးသည္   စတင္စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္က တိုင္ဖိုး၊ ပ်ဳိးပင္ဖိုးႏွင့္   စိုက္စရိတ္ မ်ားကုန္က်ေသာ္လည္း   ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္  ေရႏွင့္  ေျမၾသဇာဖိုးမ်ားသာ ကုန္က်မည္  ျဖစ္၍ ဝင္ေငြေကာင္းမြန္သည့္ သီးႏွံတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး  စတင္စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွ  ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ ခ်ိန္တြင္  အရင္းေၾကႏိုင္ေသာ သီးႏွံပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ ခန္႔အထိ  ဝင္ေငြရိွေနသည့္ သီးႏွံပင္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္တြင္း၌  သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား   အား ကန္႔သတ္ေပးျခင္း၊ မ်ဳိးမ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္   နည္းပညာ  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊  ျပည္ပဝယ္လက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း မ်ား  စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား  ဝင္ေငြတုိးေစရန္ ႏွင့္  ျပည္တြင္း၌    နဂါးေမာက္သီးစိုက္ပ်ဳိးေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း     ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။                     

Read 708 times Last modified on Thursday, 10 August 2017 09:12