(၇၈)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနား တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင်မှု  (၇၈)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနား တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင်မှု https://t.me/mwdmedia