SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္ဖြဲ႔တြင္း အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး၊ အၿငိမ္႕၊ ျပဇာတ္ႏွင္႕ မ်က္လွည္႕ ၿပိဳင္ပြဲမွသည္

Monday, 03 September 2018 10:06 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး  (ၾကည္း)၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ ဦးေဆာင္ က်င္းပေသာ  တပ္ဖြဲ႕တြင္း အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး၊ အၿငိမ့္၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ မ်က္လွည့္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား   ၂ဝ၁၈  ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္  က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ ''အေရး''ၿပိဳင္ပြဲအား ယခုႏွစ္တြင္ အစီအစဥ္ အသစ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ ဂီတမ်ား ရွိၾကေပသည္။ယဥ္ေက်းမႈ အသြင္သဏၭာန္ျခင္း မတူညီၾကေသာ္လည္း   ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ အေပၚ တန္ဖိုးထားပံုခ်င္းေတာ့ တူညီၾကေလသည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္ အသြင္သဏၭာန္ေရာ အႏွစ္သာရ အေနျဖင့္ပါ ေျပျပစ္သိမ္ေမြ႕ေနသည္။ အၿပံဳးျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊  တတ္စြမ္းသမွ် ေဖးကူတတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူႀကီးသူမကို ႐ိုေသေလးစားတတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရခဲေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြမွာသာ ရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။   ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယဥ္ေက်းမႈမဟုတ္ေပ။ ကိုယ့္ထီး၊ကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက  ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖင့္  ကမၻာ့အလယ္ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း ရွိခဲ့သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးဂုဏ္၊  ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအျပင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး၏ တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္သည္   ႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး မ်ဳိးေစ့ပင္ျဖစ္သည္။  ထိုမ်ဳိးေစ့ကို  ရွင္သန္ေအာင္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မွသာ အျခားေသာ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး က႑ေပါင္းစံုတည္းဟူေသာ အကိုင္းအခက္မ်ား ေဝဆာလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ စိမ္းလန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သစ္ပင္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ ရွင္သန္ေစရန္  ႏုိင္ငံသားအားလံုးမွ   ထိန္းသိမ္းျပဳစုရမည္ျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွလည္း ႏွစ္စဥ္နီးပါး အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေနသကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပေပးလ်က္ရိွသည္။

တပ္မေတာ္သည္   အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖာက္   ဆိုသည္မွာ အေျပာမဟုတ္ဘဲ အလုပ္ေတြျဖင့္ သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္၊  ေလ့က်င့္ေရးတာဝန္၊  ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း တာဝန္တုိ႔အျပင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွေန၍လည္း   အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာမ်ား၊  ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။  မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္    တစ္ထပ္တည္းက်ေနသည္။ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တို႔ မရွိပါဘဲ   ယဥ္ေက်းမႈခ်ည္း သက္သက္ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းတြင္လည္း အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို   အေလးထားေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ စည္ပင္ဝေျပာၿပီး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ရွိတာကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာလွ်င္  ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားက လြယ္လင့္တကူ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ  အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္  ေရွး႐ိုးစြဲျခင္း မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္   ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ဖက္ရွင္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူငယ္တို႔သာမက လူႀကီးပိုင္းမ်ားထိပင္  ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ ယိုင္နဲ႔ခဲ့ေလသည္။ ဂီတဘက္ပိုင္းတြင္လည္း  ထိုသို႔ေတြ႕ရျပန္သည္။  ပုဆိုး၊ တိုက္ပံုမဝတ္ဘဲ ပုဆိုးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးအက်ႌ တြဲဖက္ဝတ္ဆင္လွ်င္ပင္ ေရွးပံုစံေပါက္သည္ဟု ထင္ျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ မိန္းကေလးမ်ားဆိုလွ်င္လည္း ႐ိုး႐ိုးထဘီႏွင့္ သာမန္ရင္ဖံုး အက်ႌလက္ရွည္မ်ားဝတ္လွ်င္ ေခတ္မမီသည့္သေဘာ ျဖစ္လာၾကသည္။ သနပ္ခါးပါးကြက္ႏွင့္ ဆံပင္ရွည္ထားေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးဆိုလည္း ထူးဆန္းသလို ျဖစ္ေနၾကေသး သည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္သူ နည္းပါးလာၾကသည္။ လူငယ္မ်ားသာမက လူလတ္ပိုင္းထိ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစု၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္ ေခတ္ေပၚသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကသာ ပိုမိုေနရာယူလာၾကသည္။ မည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္ အမ်ားဆံုး ၾကားရေလ့ရွိသည္မွာ ထိုေတးသီခ်င္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ စာေရးသူသည္ ဝုန္းဝုန္းဒိုင္းဒိုင္း သီခ်င္းအနည္းစုကိုလည္း  လက္ခံသည္။  ေရာ့ခ္သီခ်င္း အနည္းစုကိုလည္း  ႏွစ္သက္သည္။

ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းအမ်ားစုကိုေတာ့ ပို၍ႏွစ္သက္တတ္သည္။  ဂီတအမ်ဳိးအစား မခြဲျခားဘဲ   ႏွစ္သက္တတ္ပါသည္။ တြံေတးသိန္းတန္၊ ဟသၤာတထြန္းရင္မွသည္ ေအာင္သူ၊ လႊမ္းမိုး၊ စိုင္းထီးဆုိင္သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း  ခံစားမိပါသည္။  ခင္ၫြန္႔ရည္၊ နီနီဝင္းေရႊမွသည္ စိုးစႏၵာထြန္း၊ ပိုးအိစံတို႔အထိလည္း   နားဆင္ခံစား တတ္ပါသည္။ ျမန္မာသံစဥ္ ဂႏၳဝင္သီခ်င္းမ်ားကို ပိုနားေထာင္ေလ့ရွိရာ စာေရးသူဖြင့္သည့္ အဆိုပါ အဆိုေတာ္မ်ား၏  ေတးသီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ရေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ''ေရွးသီခ်င္းေတြ ဖြင့္ေနတယ္''ဆိုၿပီး အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္ၾကပါေသးသည္။  ျမင္ေတြ႕ရေသာ ဥပမာတစ္ခု တင္ျပရလွ်င္ ႏွစ္စဥ္သႀကၤန္က်တုိင္း ၿမိဳ႕မၿငိမ္း၏ ေတးသီခ်င္းမ်ားက မ႐ိုးႏိုင္ဘဲ သစ္လြင္ေနဆဲ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ ထင္ဟပ္ေနဆဲသာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သႀကၤန္သီခ်င္းအသစ္မ်ား   ႏွစ္တုိင္း ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း   အႀကိဳမွသည္ အတက္ေန႔အထိ ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ၾကည္ႏူးေအးခ်မ္းမႈ အေငြ႕အသက္မ်ား  ထံုမြမ္းထားေသာ   ၿမိဳ႕မၿငိမ္း၏ ေတးသီခ်င္းမ်ားကသာ သႀကၤန္ပြဲ ဆင္ႏႊဲသူတိုင္း၏   ႏွလံုးအိမ္ထဲ ထိုးေဖာက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ဘရာဇီးအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ သာယာၿငိမ့္ေညာင္းမႈတို႔ျဖင့္ အႏွစ္သာရရွိလွေသာ  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေတးသီခ်င္းအျဖစ္ အဆင့္(၂)ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

ဇာတိေသြး၊  ဇာတိမာန္ေတြ ထင္ဟပ္ေနေသာ ကမၻာမေၾကသီခ်င္းမွ တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြကို  ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

နည္းပညာတိုးတက္မႈကို ႀကိဳဆိုအတုယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမိႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားကိုေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္စြမ္းရွိရန္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ျပင္းျပေနဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေမဂ်ီေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္  စီးပြားေရး လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္   သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း စိမ့္ဝင္လာမွာကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား   အတိုက္အခံမ်ားျပဳရင္းျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဝင္ေရာက္လာေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ နည္းပညာမ်ားကိုသာ ယူၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ဓေလ့မ်ားကို လက္မခံေရးဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ယေန႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာကို သံုးစြဲမႈနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ မျဖစ္မေနမွသာ အဂၤလိပ္စကားကို သံုးစြဲၾကၿပီး  အမ်ားအားျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားကိုပဲ ေျပာဆိုၾကေလသည္။ သူတို႔ရွင္းျပသည္မွာ ''မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္လည္း သူတို႔ရပ္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မျဖစ္မေနမွသာ အဂၤလိပ္လိုသံုးေၾကာင္း'' ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ ျမင္ေတြ႕ရသေလာက္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ေသာ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံပင္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္မ်ားသို႔ အလုပ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ေနၾကသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ   အားနည္းခ်က္မ်ားကို အားႀကိဳးမာန္တက္  ျပဳျပင္ေလ့က်င့္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ နည္းျပမ်ားမွလည္း စနစ္တက် သင္ၾကားျပသေပးေနၾကသည္။ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္  ေခတ္ေဟာင္းက႑မွ သတ္မွတ္ထားေသာ သီခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ လွမၪၨဴ၊ ေရႊပုပၸား၊ ေမတၱာအရင္းခံ၊ စံပယ္တင္မွဲ႕သီခ်င္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ကာလေပၚက႑ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ရသည္က အသက္ထက္ဆံုး၊ စာဆုိစစ္သည္၊ ေပဖူးလႊာႏွင့္ ေရႊမိုးညိဳသီခ်င္းမ်ားကို လည္းေကာင္း  သီဆိုေလ့က်င့္ ေနၾကတာကို   ျမင္ေတြ႕ၾကားသိခဲ့ရသည္။ လူရႊင္ေတာ္မ်ားႏွင့္  အကေလ့က်င့္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊    အတီးၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ ဆုိင္းဝိုင္း၊ ေမာင္း၊ ဝါးပတၱလား ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျပဇာတ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း   အႀကိဳအေနျဖင့္ ခံစားခဲ့ရသည္။ ယခုက်င္းပေသာ ၿပိဳင္ပြဲသည္ တပ္ဖြဲ႕တြင္း ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ေတြ ထက္သန္ေစ႐ံုသာမက တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အားလံုးအတြက္  အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာခ်စ္စိတ္မ်ား တက္ၾကြေစရန္ က်င္းပေသာၿပိဳင္ပြဲလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအား စစ္ျပဳၿပီးမွသာ  တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ေပ။ယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးလုိက္သည္ႏွင့္ အေျခခံစိတ္ဓာတ္မ်ားက တျဖည္းျဖည္း ဝါးမ်ဳိျခင္းခံလိုက္ ရေတာ့သည္။ လူေနမႈစနစ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးစနစ္ယဥ္ေက်းမႈ၊  အမ်ဳိးသားေရးစနစ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား   တျဖည္းျဖည္း မႈိင္းတိုက္ခံရေသာအခါ  ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ မူလယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ေတြ ပ်က္သုဥ္းလာၾကသည္။   ဤသည္ကို  အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အျမတ္ထုတ္လိုသူေတြက ကုလားဖန္ထိုးလာၾကသည္။ ထိုသု႔ိျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အတိတ္သမိုင္းမွာလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာစာကိုပင္ ေခ်ာင္ထိုးဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပသူေတြေၾကာင့္ ''ျမန္မာျပည္သည္ တို႔ျပည္၊ ျမန္မာစာသည္ တို႔စာ၊ ျမန္မာစကားသည္ တုိ႔စကား၊တို႔ျပည္ကို ခ်စ္ပါ၊ တို႔စာကို ျမတ္ႏိုးပါ၊ တို႔စကားကို ေလးစားပါ'' ဟူ၍ေၾကြးေၾကာ္သံတို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္သည္ က်ယ္ျပန္႔လွသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ကာလမ်ားအရ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲလာတာကို ေတြ႕ရသည္။ အႏုပညာယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈေတြ မ်ဳိးစံုေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားပင္ျဖစ္ေစ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ဗုဒၶဘုရား၏ အဆံုးအမမ်ားေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္

ႏွင့္အညီ မဂၤလာတရားေတာ္မ်ားအတိုင္း ျပဳမူေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။  နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္က်ဴးေက်ာ္လာေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ဗုဒၶအဆံုးအမမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ လက္နက္ကိုင္ ခုခံတိုက္ခိုက္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ  သပ္လွ်ဳိေသြးခြဲလာေသာယဥ္ေက်းမႈစနစ္ေတြကိုလည္း အမ်ဳိးသားေရးစိတ္တို႔ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အားတက္သေရာ  ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ ႏိုင္ေစျခင္းအလို႔ငွာ ႏွစ္စဥ္သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေနသကဲ့သုိ႔ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား မတိမ္ေကာ

ေစေရးအတြက္လည္း အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး၊ အၿငိမ့္၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ မ်က္လွည့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အဖိုးတန္သည့္ ရြက္ပုန္းသီး ပညာရွင္မ်ားကို  ေမြးထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသု႔ိေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို  ထမ္းေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္   ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏုိင္ငံတိုင္း လူမ်ဳိးတိုင္း၏ ထူးျခားသည့္ ဝိေသသလကၡဏာကို ေဖာ္ၫႊန္းေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသားေရး သေကၤတျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္ရည္၊ သြင္ျပင္၊ လကၡဏာ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႕မႈ၊ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စ႐ိုက္ အစဥ္အလာႏွင့္   လူမႈက်င့္ဝတ္စံႏႈန္း တို႔သည္ ထုိႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးတို႔၏ ဥပဓိ႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကရာ ယင္းကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသားေရး သေကၤတႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ဥပဓိ႐ုပ္တို႔ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္ယြင္းသည့္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သည့္ေန႔ ျဖစ္ေပမည္။ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အား တုိင္းတစ္ပါး၏ ယဥ္ေက်းမႈႏြံမွာ ျပန္လည္ မနစ္မြန္းေစဖို႔ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္  တပ္ဖြဲ႕တြင္း အဆို၊  အက၊ အေရး၊ အတီး၊ အၿငိမ့္၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ မ်က္လွည့္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။   

ေႏြကံ့ေကာ္ (ၿမိဳ႕လွ)

Read 284 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 03 September 2018 10:09

Latest from ေကတု