SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105

မွတ္သား မိေသာ စကား တစ္ခြန္း

Thursday, 07 September 2017 09:05 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ထိုစကား တစ္ခြန္းဆိုသည္က သူကိုယ္တိုင္ စတင္တီထြင္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားျဖစ္ႏိုင္သလို လက္ဆင့္ကမ္း ယူေဆာင္သံုးစြဲသည့္ စကားလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ထိုစကားကို သူ႔ထံမွဦးစြာၾကား သိမွတ္သားခြင့္ ရခဲ့သည္ျဖစ္၍ သူေျပာခဲ့သည္။ သူကိုယ္ တိုင္ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့သည္။ သူ႔လက္ေအာက္ ငယ္သား တပည့္မ်ား အ တြက္ စကားလက္ေဆာင္အျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးခဲ့ သည္ဟုသာမွတ္ယူထားလိုပါသည္။

''ဒီေန႔အလုပ္ ယခုလုပ္၊ မနက္ျဖန္အလုပ္ ဒီေန႔လုပ္'' ကြၽန္ေတာ္မွတ္သားမိေနသည္ဆိုသည့္ သူ႔ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ တစ္ေယာက္တည္းကိုသာေရြးခ်ယ္ေျပာဆိုခဲ့ သည္ ကား မဟုတ္ခဲ့ပါေပ။ သူ႔တပည့္အေပါင္းႏွင့္  ပထမဦးဆံုးေတြ႕ဆံုသည့္အခမ္းအနား တစ္ခု တြင္ သူေျပာၾကားခဲ့ေလရာ ထိုအထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္လည္းပါဝင္ေနခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ယခု တြင္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာေန သည့္သူဆိုသည့္ျမတ္ဆရာတစ္ပါးမွာ လူ႔ဘံုေလာကမွ ထြက္ခြာ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။

ထိုစကားကို အေပၚယံရွပ္ၾကည့္လွ်င္ ခက္ထန္သည့္အမိန္႔တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္သည္။  ထိုစကားကို ေျပာမိသည့္သူ တစ္ေယာက္အတြက္လည္း  အလုပ္ႏွင့္လက္ အျပတ္ မခံဘဲ ရွိသ မွ်အလုပ္ ကို ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားကင္းမဲ့စြာနင္းကန္တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ တတ္သူဟု လည္း အထင္ခံရဖြယ္ရွိသည္။

ထိုစကားကိုလူ႔ႏႈတ္ဖ်ားမွထြက္ေပၚခဲ့၍သာစကားတစ္ခြန္းအျဖစ္ေျပာေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ အား ျဖင့္ တိုတုတ္ထိမိလွသည့္ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ေဆာင္ပုဒ္ တစ္ခုျဖစ္ သည္ႏွင့္ အညီ ကိုယ္ႏွင့္အၿမဲေဆာင္ထားအပ္သည့္ ျဒပ္မဲ့ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုဟုလည္းဆိုခ်င္သည္။ဤေဆာင္ ပုဒ္ကိုေဆာင္ထားသူတိုင္းအတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေစ့ေဆာ္တိုက္ တြန္းျခင္း ကိုမွ် ခံယူရန္မလိုဘဲ   မိမိကိုယ္တိုင္သာေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္း လုပ္ကိုင္ တတ္ သူျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ပုဒ္ကအစဥ္ေမာင္းႏွင္ေပးေနလိမ့္မည္ဟုလည္းယံုၾကည္မိပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအၾကားမွ ထို ေဆာင္ ပုဒ္တစ္ခုကိုသာၿဖဲရွာဆြဲထုတ္ျပေနသလိုလည္း   မျဖစ္ေစလိုပါ။ သို႔အတြက္ ထို ေဆာင္ပုဒ္ ကိုဆရာသမားတစ္ဦး၏ လက္ေဆာင္စကားတစ္ခြန္းအျဖစ္သာမွတ္ယူ၍ ဆက္လက္ ထင္ရွားျပဆိုသြားလိုသည္။

 ထိုစကားကို အက်ဳံးဝင္သည့္ေဝါဟာရမ်ားျဖစ္သည့္ ''ဒီေန႔''၊ ''မနက္ျဖန္''၊''အလုပ္'' ၊''ယခု'' ႏွင့္''လုပ္''ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ အစခ်ီလိုသည္။ ဒီေန႔သည္မေန႔ကကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ေရာက္ရွိ လာသ လိုမနက္ျဖန္ကိုလည္းဆြဲေခၚ ကူးေျပာင္းေနမည္သာျဖစ္ပါ၏။ မေန႔ကဆိုသည္တိုင္းကို မည္ သို႔မွ်ျပန္ မရႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အလုပ္ဟူေသာ အရာသည္မေန႔ကတြင္ ရွင္ သန္ရန္ မျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဒီေန႔ဆိုသည္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ကားအလုပ္ဆိုသည့္အရာကိုရွင္သန္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး အေသခ်ာဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပ၏။ တစ္ဖန္ မနက္ျဖန္ႏွင့္ မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဒီေန႔မွကူးေျပာင္းသြားၾကသည္ျဖစ္၍ ဒီေန႔လုပ္လိုက္သည့္ အလုပ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ မနက္ျဖန္ႏွင့္မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာသို႔တိုင္ သက္ ေရာက္ ႏိုင္ေပ၏။သို႔ျဖစ္၍ ဒီေန႔အလုပ္ ယခုလုပ္ဆိုသည္ကိုအခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္ဆက္စပ္၍ စဥ္းစားၾကည့္

မည္ဆိုလွ်င္ လုပ္စရာရွိသည့္အလုပ္မ်ားကိုအခ်ိန္ေရႊ႕ေျပာင္းမေနဘဲ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ အလုပ္ပမာဏနည္းလွ်င္  ၿပီးျပတ္သြား၍ အလုပ္ေၾကြးကင္းကာအလုပ္ခြင္တြင္ မည္ မွ် ေပ်ာ္ ေမြ႕ဖြယ္  ေကာင္းပါမည္နည္း။

အလုပ္ ပမာဏမ်ားလွ်င္လည္းလုပ္ရမည့္ အလုပ္ေပါ့ပါးသြားမည္ျဖစ္၍ အလုပ္ပံုၾကားတြင္ ပိေန သည္ ဟူသည့္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ဳိးမရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။ အလုပ္ကိုအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ အခ်ိန္ေရႊ႕ ေနျခင္းသည္သာ ဒီေန႔အတြက္ အေၾကြးတင္သြားသလို  မနက္ျဖန္အလုပ္ႏွင့္ေပါင္း၍ ဝန္ပိလာမည္မွာေသခ်ာေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍  ဒီေန႔အလုပ္ ယခုလုပ္ဆိုသည္မွာ ေစတနာစကား သာျဖစ္ ေပ သည္။

လူတို႔သည္မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ဒီေန႔ကစ၍ အလုပ္လုပ္ၾကရေပသည္။ ဤသည္ ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းဟုလည္းဆိုၾကပါသည္။ တစ္ဖန္ ဒီေန႔အလုပ္လုပ္ေနၾကျခင္းသည္ မနက္ျဖန္ အတြက္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ဒီေန႔ႏွင့္မနက္ျဖန္ဆက္စပ္ေနသကဲ့သို႔  အလုပ္တို႔ သည္ လည္းဆက္စပ္ေနျပန္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္မွန္သမွ်ကိုလုပ္ ေဆာင္ျခင္းသည္ မနက္ျဖန္ အလုပ္ ဒီေန႔လုပ္ေနၾကျခင္းမဟုတ္ပါေလာ။ မနက္ျဖန္ သင္၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဒီေန႔သင္ ၏ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေပၚမူတည္ေနပါသည္။သို႔ျဖစ္၍ မနက္ျဖန္ အလုပ္ ဒီေန႔လုပ္ဟူ သည္ကလည္း ေကာင္းက်ဳိးကိုေရွး႐ႈသည့္ စကားသာျဖစ္ေနသည္။

 ထို႔ျပင္ ထိုစကားသည္ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္သာလက္ကိုင္ထားရမည့္ စကားတစ္ခြန္းမဟုတ္ေခ်။ သတိထားၾကည့္လွ်င္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြား ေရး၊ဘာ သာ ေရး စသည့္လူမႈေရးရာနယ္ပယ္အားလံုးကိုလႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည့္ စကားတစ္ ခြန္းလည္းျဖစ္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။

ပညာေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးႏွင့္ဥပမာျပဳ၍ ၾကည့္ လွ်င္ပင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုေက်ာင္းသားသည္ တစ္ေန႔တာ သင္ၾကား လိုက္ သည့္သင္ခန္း စာတို႔ကို တတ္သိနားလည္ေစရန္  ေန႔စဥ္တြက္ က်က္မွတ္ရသလို ေနာက္တစ္ေန႔ အတြက္ ဆရာတို႔ထံတင္ျပရမည့္စာတို႔ကိုပါ  တြက္ရက်က္ရေပသည္။ ဤသို႔ေန႔စဥ္ျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ တည္ရွိေနသည့္စာေမးပြဲႀကီးအတြက္ ဒီေန႔ေပါင္း မ်ား စြာ ကပင္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါလား။

လူတစ္ဦးက်န္းမာသန္စြမ္းသည္။ အသက္ရွည္သည္။ ထိုသူငယ္စဥ္ကက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ေစ သည္တို႔ကို  ေရွာင္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည္မ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ေပလိမ့္သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ သက္ရွည္ က်န္းမာေစသည့္ လူေနမႈပံုစံျဖင့္ ဒီေန႔ဟူသည့္ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာကိုျဖတ္သန္းခဲ့၍သာ ဤသို႔ သက္ရွည္က်န္းမာခဲ့သည္ဟုအၾကမ္းအားျဖင့္ဆိုႏိုင္ေပသည္။က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေဆာင္ျခင္း ေရွာင္ျခင္းတို႔သည္ လူတစ္ဦး၏က်န္းမာေရးအတြက္ လူတို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ မ်ား သာမ ဟုတ္ပါလား။လူငယ္တစ္ဦး    ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုသည္။ ေသခ်ာစြာေလ့လာသင္ယူသည္။ စနစ္တက် ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသည္။  ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္။

မိတ္ေဆြေကာင္း ရွိသည္။ ႐ုိးသားမႈျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္သည္။ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္၍ လုပ္ငန္းကိုတိုးခ်ဲ႕သည္။လူလတ္ပိုင္းတြင္ ႀကီးပြား ခ်မ္း သာသူ တစ္ဦးျဖစ္ သြားသည္။ထီဆုႀကီးေပါက္ျခင္း၊အေမြရျခင္းမ်ဳိးတို႔မွလြဲ၍ သမၼာအာဇီဝနည္းျဖင့္အခ်ိန္ တိုအတြင္းခ်က္ခ်င္းႀကီးပြားခ်မ္းသာသူမရွိသေလာက္ရွားပါးသည္။ ထိုလူငယ္ႀကီး ပြားခ်မ္း သာလာျခင္း ကိုေလ့ လာလွ်င္လည္း ေန႔စဥ္အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္ ခဲ့သလိုမနက္ျဖန္တို႔အတြက္ စနစ္တက်ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရမည္မလြဲေပ။

ထိုစကားသည္ ဘာသာေရးအတြက္က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကသူမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္မႈရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ လူတို႔သည္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းတို႔အၾကားတြင္ က်င္လည္ၾက ရာ၌    ေသဆံုးျခင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကသလို ေသဆံုးျခင္းကင္းရာ အတြက္ လည္း အလုပ္တရားျဖင့္ရွာေဖြလ်က္ရွိၾကေပသည္။ အသက္ရွင္ေနထိုင္စဥ္တြင္လည္း အားကိုး ရာအျဖစ္  ဘာ သာ တရားအလုပ္ကိုလုပ္ၾကေပသည္။

ဒီေန႔ဟူသည့္ေန႔စဥ္ တရား အားထုတ္ျခင္းအလုပ္သည္ လတ္တေလာ စိတ္၏ၿငိမ္းေအး ခ်မ္း သာျခင္း ကိုရေစသကဲ့သို႔မနက္ျဖန္ႏွင့္မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အေထာက္ အပံ့ ေကာင္း ကိုရေစသည့္အလုပ္လည္း  ျဖစ္ေနျပန္၏။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ႀကံဳဆံုခဲ့ရဖူးသည့္ ဆရာ သမားတစ္ဦး၏ ''ဒီေန႔အလုပ္ ယခုလုပ္၊ မနက္ျဖန္အလုပ္ဒီေန႔လုပ္''ဟူသည့္ လက္ေဆာင္ မြန္စကား တစ္ ခြန္းသည္အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈေရးရာနယ္ပယ္ တစ္ခုလံုးႏွင့္  သက္ဆိုင္ေနသည့္ သေဘာကိုေတြ႕ရေပသည္။ ထိုစကားကိုေသခ်ာစြာေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ လည္း   ဒီေန႔ ဆိုသည္ကိုသာေရွ့တန္းတင္ေျပာဆိုထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔ဘံု ေလာ ကတြင္ က်င္လည္ေနၾကသည့္ လူသားတို႔အေနျဖင့္ လက္ကိုင္ထားအပ္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ တစ္ခုအျဖစ္ လည္း ျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစကားလက္ေဆာင္မြန္ကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုသည့္ ဆႏၵအရ လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဒီေန႔သည္မနက္ျဖန္၏ အရွင္ သခင္မဟုတ္ ပါ လား။ 

အန္ ကယ္ ပညာ

Read 419 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from