SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105

သင္ယူေလ႕လာရွာေဖြမွတ္လို႕စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားစို႕

Friday, 08 September 2017 10:00 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာႀကီးသည္ ပညာလႊမ္းၿခံဳထားေသာ ပညာအုတ္ျမစ္၊ ပညာ အေျခခံ အ ေဆာက္ အအံုမ်ားျဖင့္ ပညာရြာအျဖစ္ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိသည္။ အသိပညာသည္စြမ္း အားျဖစ္

သည့္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူမႈသည္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏အလင္းေရာင္ကိုေပးစြမ္းေသာ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။ အသိပညာၾကြယ္ဝေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္သာ ကမၻာတြင္ရပ္တည္

ရန္အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးသည္ႏိုင္ငံမ်ား၏ေခတ္မီတိုးတက္ျခင္း၊ သိပၸံႏွင့္ နည္း ပညာျမင့္ မားျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္ျဖစ္ရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီး သီးတို႔က စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားအေပၚ၌ လံုးဝတည္ မွီေန သျဖင့္ ထိုသို႔သိရန္၊ တတ္ရန္မွာလည္း စာတတ္ေျမာက္မႈအေပၚ အမွီ သဟဲျပဳ လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ကာလ စာတတ္ေျမာက္မႈဟူသည္ စာေရးတတ္ရန္၊ စာဖတ္တတ္ရန္၊ အတြက္ အခ်က္တတ္ရန္သက္သက္မွ်သာမဟုတ္ဘဲ ကမၻာသိသိၿပီး အျမင္က်ယ္ျဖင့္ ကမၻာ လံုး ဆိုင္ရာေျပာင္း လဲမႈ အရပ္ရပ္ကိုလိုက္မီေရးအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔သည္ မိခင္ဘာသာစကား စာေပဆိုင္ရာတတ္ေျမာက္မႈသာမက ကမၻာသံုးဘာ သာ စကားစာေပ တတ္ေျမာက္ေရးကို ဦးစားေပးလ်က္ သတင္းအခ်က္ အ လက္ႏွင့္နည္း ပညာ၊ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာတတ္ကြၽမ္းနားလည္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ နည္းပညာေခတ္တြင္ နည္းပညာကို လက္ေတြ႕က်က် အသံုးခ်တတ္ မွသာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး လူမ်ဳိးတိုး တက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာကအရာရာကိုဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသား တိုင္း စာတတ္ေျမာက္မႈသည္ အ ေျခ ခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပညာအေျချပဳေသာ စာတတ္ ေျမာက္ သည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ေပၚထြန္းလာေအာင္ မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ၾက ရမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ စာေရးစာဖတ္မတတ္ေသာ အရြယ္ေရာက္သူဦးေရမွာ ယေန႔အထိသန္း ၇၅ဝ ေက်ာ္ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၆၆ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ ေျမာက္ ေရးေန႔သည္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ ၅၁ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း လူဦးေရ သိသိ သာသာ တိုးလာသျဖင့္ တိုးပြားလာေသာလူဦးေရႏွင့္အညီ စာတတ္ေျမာက္မႈ ႏႈန္းျမင့္တက္ ေအာင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရွိအစိုးရအသီးသီးက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မသိနား မလည္မႈသည္ ရွက္စရာမဟုတ္၊ သင္ယူလိုစိတ္မရွိျခင္းက ရွက္စရာဟုလည္းေကာင္း၊ ပညာႏွင့္ တူ ေသာ အရာ မရွိဟုလည္းေကာင္း၊ အစဥ္ေလ့လာသင္ယူမႈသည္ လူ႔အစြမ္း အစကို တုိးတက္ေစသည္ဟုလည္းေကာင္း ခံယူၿပီး သင္ယူေလ့လာရွာေဖြမွတ္သားၾကမွသာ စာမ တတ္ေသာ ဘဝမ်ား မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္အထက္ စာတတ္ ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ဒသမ ၂ ရွိၿပီးအသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ၈၉ ဒသမ ၅ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုစာတတ္ေျမာက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားစာ တတ္ေျမာက္မႈမွာ အမ်ဳိးသမီးစာတတ္ေျမာက္မႈထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး အာဆီယံႏိုင္ ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်စာ တတ္ေျမာက္ မႈရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္တူညီမႈရွိေသာ္လည္းစာမတတ္သူ မ်ားစြာက်န္ရွိေန ေသးသျဖင့္စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားသြန္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ ရြက္ေန ရဆဲပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူလိုက္ႏိုင္ေသာ စာတတ္ေျမာက္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ ရမႈ အေပၚ ေလ့လာၾကည့္ေသာ္ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား စာတတ္ ေျမာက္ ေရးအတြက္က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ သည္။

ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စာတတ္ ေျမာက္မႈ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္သို႔က် ေရာက္ ေသာ အခါ စာတတ္ေျမာက္မႈ ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔က်ေရာက္သြားသည္။ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီး ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္စာတတ္ေျမာက္သူ ၅၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း သို႔ျမင့္တက္လာသည္။ ထိုကာလတြင္ လူထုပညာေရး ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းၿပီး လူထုပညာေရး ေကာင္စီဖြဲ႕စည္းကာ လူထု ပညာေရး စီမံကိန္း၊ ဘဝသစ္ ဖန္တီးမႈ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါအေျခခံပညာကို လူတိုင္းသင္ယူခြင့္ရေအာင္ ေရွး႐ႈႀကိဳးပမ္း ခဲ့ သည္။ ထုိ႔အတူ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ စာတတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွား မႈသည္ လူထုစည္း႐ံုးေရးလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ မိတၴီလာခ႐ိုင္မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕စံျပေက်းရြာ၌ေႏြရာသီ ''အ''သံုး လံုးေက်မ်က္ဖြင့္ သင္တန္းကို ေစတနာ ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပး ဆရာမ်ားႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ''အ''သံုးလံုး၏ပဏာမေရွ႕ေျပး ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ -၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၂၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အထက္ ျပည္သူ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ စာတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ထိုကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး စာတတ္ေျမာက္ ေရးႀကိဳး ပမ္းမႈအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာတတ္ ေျမာက္ ေရးႀကိဳး ပမ္းလႈပ္ရွားမႈသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယူနက္စကို အဖြဲ႕ႀကီး က ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ''မိုဟာမက္ရီဇာပါလာဗီ''ဆုႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ တြင္ ''ႏိုမာ''ဆုမ်ားကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ျပည္သူမ်ားစာတတ္ေျမာက္ေအာင္ ေခတ္စနစ္အေျခအေနေပးမႈအရ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ သည္ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ဂြၽန္တီယံပညာေရးညီလာခံမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ဒါကာပညာေရးညီ လာခံက်င္း ပသည္ အထိ၁ဝ ႏွစ္တာကာ လ အတြင္း စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ''လူတိုင္းအတြက္ပညာ ေရး'' ေဆာင္ ပုဒ္ႏွင့္အညီ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ စာတတ္ ေျမာက္မႈႏႈန္း မ်ားစြာျမင့္ မား လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသားပညာရည္ျမင့္မားေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ပညာေရး အထူး ေလးႏွစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ႏွစ္(၃ဝ)ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတို႔အရ လူတိုင္းစာတတ္ ေျမာက္ေရး အ တြက္ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွစ္ရပ္လံုးျဖင့္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးၿပီးဆံုးပါကလည္း စာဖတ္ ရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး အစီ အစဥ္၊ ဝင္ေငြ တိုး ပြားေရးအစီအစဥ္၊ သာယာေရးအစီအစဥ္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝါ သနာပါရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္၊အနာဂတ္ဦးတည္ပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္း တန္းညႇိ အစီ အစဥ္ ဟူေသာစဥ္ ဆက္ ပ ညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းဆက္လက္သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ၁၅ ရက္မွ ေမ ၁၅ ရက္အထိ ေႏြရာသီ စာတတ္ ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး တကၠသိုလ္ လုပ္အားေပးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဒသခံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပူးေပါင္း၍ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ေစ ခဲ့ သည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ သက္ႀကီး၊ သက္လတ္စာတတ္ေျမာက္ေရးအျပင္ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ''အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂ဝ၁၆ -၂ဝ၂၁)'' ကို ခ်မွတ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ထိုစီမံကိန္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအေျပာင္းအလဲ(၉)ရပ္ပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္း ပညာေရး အျပင္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ပါ ဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္၁၅ ႏွစ္အထက္ စာမတတ္သူ ၃ ဒသမ ၅သန္း ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ သံုးသန္းခန္႔မွာေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အလားတူစြာ အသက္ ၅ ႏွစ္ အထက္ ေက်ာင္းမေနသူ၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔မွာ အ သက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိအရြယ္မ်ားျဖစ္သလို ၁၅ ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီး၃ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ စာမတတ္ သူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးစာ တတ္ေျမာက္ ေအာင္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား အတိုင္း ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘဝျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာတတ္ ေျမာက္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။

စာမတတ္သူကို စာတတ္ေအာင္ သင္ေပးျခင္း၊ စာတတ္ၿပီးျဖစ္ ပါကလည္း စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္ တင္ျခင္း၊ စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္ၿပီးပါကလည္းအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားတိုးပြားေအာင္စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေလ့လာသင္ ယူျခင္းတို႔ တည္ရွိေနမွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္ျဖစ္ရာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသားအား လံုးစာ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ယူေလ့လာရွာေဖြမွတ္သားႏိုင္ေရးအတြက္ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ ရ ပါသည္။

Read 1002 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 08 September 2017 10:06

Latest from