SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105

သင္လက္ ထြင္လက္ႏွင့္ အတၱေနာမတိ

Sunday, 10 September 2017 14:03 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူၾကရေသာ ေလာကႀကီး Continuous Learning ေခတ္တြင္သင္ယူစရာ၊ ဆင့္ပြား စရာမ်ားလွေပသည္။

ယခုေခတ္တြင္ အခ်က္အလက္ကို သိ႐ံုမွ်မဟုတ္ ထပ္ဆင့္ခ်ဲ႕ထြင္ ဖန္တီးေတြးဆ အသံုးခ်မႈ မ်ား သက္ဝင္လာသည္။သမား႐ိုးက် သင္႐ံု၊ တတ္႐ံုျဖင့္မၿပီး။တီထြင္ႏိုင္ၾကရသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ စာေပသင္ယူမႈတြင္ လူတိုင္းတတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ နက္နဲေသာ အဓိ ပၸာယ္တူးႏိႈက္ျခင္း၌ ကြာဟေပသည္။ အျမင္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ျမင္ပံုျမင္နည္းအသိပညာ၏ ေကာက္ ခ်က္ခ် မႈမ်ား ၌ ကြာဟေလသည္။ဆရာသမား၏ သင္ၾကားေပးမႈကို နာခံက်က္မွတ္တတ္ေျမာက္ျခင္းထက္ အေတြးအျမင္ ေကာင္း မ်ား ထက္သန္ရန္ ပို၍လိုအပ္သည္။

ဆရာ မျပ နည္းမက်ဟုဆိုသည့္အတိုင္းနည္းလမ္းက်ေအာင္သင္ယူၿပီး ဆင့္ပြားဗဟုသုတ ေတြးေခၚ တတ္မႈရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ၾကရမည့္ အတၱ ေနာ မတိသည္ ပါရမီႏွင့္လည္းဆိုင္၏။ ဗဟုသုတကို အေျခခံ၍ကြၽမ္းက်င္မႈလည္းပါဝင္သည္။

အင္းဝေခတ္စာ ဆိုရွင္မဟာရ႒သာရကမ႐ိုးႏိုင္ေသာ ေလ့လာမႈပညာကို နီတိေပးခဲ့ဖူးပါ၏။ ''သု၊ စိ၊ ပု၊ ဘာ၊ ဝိ၊ လိ၊ သိ၊ ဓာအကၡရာစြဲသံုး ဤရွစ္လံုးကို သီကံုးပန္းသြင္ေန႔တိုင္းဆင္ေလာ့'' ဟု ဆိုပါ ၏။ သင္ယူျခင္း၊ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ ႀကံစည္ျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ျပန္လည္ေရးသားျခင္း၊ ႏႈတ္ငံု ေဆာင္ျခင္း၊မနားမေနေလ့က်င့္ျခင္း စသည္တို႔ အက်ဳံးဝင္၏။ ေခတ္မီဆဲအေတြး အယူျဖစ္ သည္။

ႀကံစည္ေတြးဆျခင္း၌ စာေပအႏုပညာအပါအဝင္ လုပ္ငန္းတိုင္း၌ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ရသည္။ မစြမ္းႏိုင္ မွ တစ္ဆင့္တက္ရ၏။ ေရွးက စာေပလိုက္စားမႈအတြင္းအတၱေနာမတိ၊ အာစရိယဝါဒ၊ အ႒က ထာ၊ဋီကာ၊ ပါဠိ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္နာခံရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ယခုေသာ္ ေခတ္သစ္အတတ္ပညာႏွင့္စာေပလုပ္ငန္းတြင္ ထပ္ဆင့္တိုးတက္ေစမႈအတြက္ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ျခင္း၊ သုတပညာအသံုးခ်ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္သူ၏ နည္းနာခံယူျခင္းတို႔ အသံုးျပဳရ ၏။ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ အေတာ္ပင္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၾကၿပီး ေလ့လာမႈရွိၾကသည္။ သူတစ္ပါး၏အလုပ္ကိုလုပ္ျခင္းထက္ ကိုယ္တိုင္စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ စီးပြားပညာ လုပ္ ငန္း အသီးသီး၌ ေနာက္က်က်န္ရစ္မႈမရွိေအာင္အားထုတ္မႈက ထြင္လက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ သင္လက္ျဖင့္သာၿပီးၾက၍ ႀကီးပြားျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိန္ အခါႏွင လုပ္ရသည္ လည္းရွိ ၏။ ကေလးဘဝကတည္းက သင္လက္မွ ထြင္လက္ျဖစ္ေအာင္၊ ကိုယ္တိုင္ ေတြး ေခၚတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ရမည့္သေဘာရွိေပသည္။ ေလာက ႀကီးတြင္ သူလိုငါလို ဘဝျဖင့္ ႐ိုးစင္း စြာ မလံုမၿခံဳ ဆင္း ရဲတြင္းနက္ အသိÓဏ္အားနည္းသူမ်ားလွေပသည္။

အတၱေနာမတိျဖင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတို႔သည္ မေအာင္ျမင္မီကာလတြင္ သူတကာ၏ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း ခံရတတ္၏။ အေတြးအယူမွန္ျဖင့္ ထြင္လက္ကိုအသံုးျပဳပါက သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ ကာ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ထင္ရွားေပသည္။ ရွင္မဟာရ႒သာရတို႔ေခတ္ကဇာတကပါဠိမ်ား မူရင္းအတိုင္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ဆရာေတာ္က ပ်ဳိ႕၊ ကဗ်ာျဖင့္ထြင္လက္သံုးခဲ့၏။ ဖတ္ခ်င့္စဖြယ္ နာၾကား လြယ္ေအာင္ျပဳ စုပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေခတ္ကလက္မခံႏိုင္ေသး။ သာခ်င္းကဗ်ာမ်ားေရးဖြဲ႕သူမ်ားဟု ၾကမ္းတစ္ေျပးတည္းပင္ မထိုင္ၾကေပ။ ထိုစာကဗ်ာမ်ား၏ ေစတနာႏွင့္အလုပ္၊ တီထြင္မႈ အတၱေနာ မတိမ်ားေကာင္းလွသျဖင့္ ယခုအခါ ဂႏဝၳ င္စာေပအျဖစ္ ပညာရွင္မ်ားက ေလးစားၾကရေပၿပီ။

လမ္း႐ိုးေဟာင္းကိုဖယ္ကာ အသစ္ေဖာက္ျခင္းက လြယ္လွသည္မဟုတ္။ အရွိအတိုင္း ေနရာတိုင္းထား၍လည္းမျဖစ္။သင္လက္ထြင္လက္ ႀကံဆမႈျဖင့္ ထိုးထြင္း လုပ္ေဆာင္ မႈနည္း လမ္းက် ပါက တန္ဖိုးပိုမိုျမင့္မားလာေပမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- မိမိ၏အိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းမွ ေျဖာင့္စင္း ေသာ ဝါးတစ္ပင္ကိုခုတ္၏။ ၿပီးေသာ္ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာျဖစ္ ေအာင္ျပဳ လုပ္လိုက္၏။ ထိုအခါမူ ရင္းေျဖာင့္ စင္းေသာဝါးမွာ ပ်က္စီးရေလၿပီ။ ဤမွ်ႏွင့္မၿပီးပါ။ ခြဲစိတ္လုိက္၍ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ကာ ႏွီးအျဖစ္ဖန္တီး၏။ ေတာင္း၊ ဆန္ခါ၊ ပလံုးစသည္တို႔ကိုရက္လုပ္၏။ ဖ်က္ဆီးခံဝါးသည္ မ်ားစြာ တန္ဖိုး တက္လာေပ၏။ထို႔အတူ အေဟာင္းကိုအၿမဲစြဲကိုင္ျခင္းထက္ ထြင္လက္ျဖင့္ အသစ္မြမ္းမံျခယ္ သဖန္တီးၾကပါက လုပ္ငန္းတိုင္းႏွစ္သက္ ဖြယ္ဧကန္ျဖစ္ လာပါ လိမ့္မည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ အေဟာင္း အျမင္ကို အ႐ိုးစြဲဆုပ္ကိုင္သည့္အတိုင္းထားျခင္းက ဘာမွ်ျဖစ္ လာမည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

စာေရးသူသည္ စာေရးဆရာႀကီးေဇယ်၏ စာေပမ်ားကို ေလ့လာစဥ္က မွတ္သားမိေသာ စကားစုနီ တိေလးမ်ားကို မွတ္မိပါေသးသည္။ ဆရာ၏စာတြင္ ေလာကႀကီးသည္ အဆင္ေျပ လွသည္ မဟုတ္။ လူေတြကသာအဆင္ေျပေအာင္ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ရ တယ္ဟူ ၍ျဖစ္ ေလသည္။ ယခုေခတ္ႏွင့္ခိုင္းႏႈိင္းလွ်င္ အလြန္မွန္ကန္ေပသည္။ယခုအခါ ကမၻာတစ္ဝန္းစိုးရိမ္ပူပန္ရေသာ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးျဖစ္၏။ေျပာင္းလဲလာသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏုိင္ေအာင္ ႀကံဆၾကရသည္။

ထိုစက္ကြင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္းခ်မ္းသာမေပး။ တစ္ခ်ိန္က သင္ယူရေသာေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းရာ သီအေရႊ႕အေျပာင္းအခ်ိန္အခါအမွတ္အသားေတြလည္း ကာလ သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္ မညီေတာ့ဘဲ ေရြ႕လ်ားေနေပၿပီ။ ေနပူ၊ မိုးရြာ၊ ခ်မ္းေအးသည့္ ပံုမွန္ အေနအ ထားမ်ား သည္ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေန၏။ ထိုအခါ စိုက္ပ်ဳိးေရးတို႔၊ လူေနမႈပံုစံတို႔ေျပာင္းလဲလာ၏။ သမား႐ိုး က်မွထြင္ လက္ မ်ား ႀကံဆအားထုတ္ၾကရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးေျပာဆိုသကဲ့သို႔ ရာသီဥတုက ပံုမွန္ျပန္လည္ျဖစ္ လာမွာမဟုတ္ဘူး။ မိမိတို႔ကသာ ရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ထိန္းသိမ္းမႈ၊ နည္း ပညာ အ သစ္မ်ားျဖင့္ ရယူၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့၏။ သင္ခန္းစာရခဲ့သည့္အေလ်ာက္ သမား႐ိုးက်မွ ေခတ္သစ္ အစိမ္းေရာင္စိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ားကိုျမင္ရျခင္းဟုဆိုခ်င္၏။ ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္ သန္ ေအာင္ျမင္မႈ အ တြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကလည္း အေရးႀကီးျပန္၏။ စိုက္ပ်ဳိးေရးေအာင္ျမင္ရန္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကို ေငြေခ်းေပး႐ံု၊ သက္သာခြင့္ရ႐ံုျဖင့္မၿပီး။သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမႈေအာင္ျမင္ရန္ နည္းပညာပါေပး ရမည္ ဟုလယ္သမားတစ္ဦးက မီဒီယာ တစ္ခုတြင ္ေျပာဖူးသည္ကို အမွတ္ရေပသည္။

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သင္ယူျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကေလးငယ္မ်ား အခ်က္ အလက္ ကိုသာေပး႐ံုမက ေတြးေတာသိျမင္ခြင့္ပါေပးရမည္ဆိုသည့္ ပညာေရးမူဝါဒကိုႏွစ္သက္မိ၏။ ကေလး အေတြးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ လူငယ္တို႔လက္ႏွင့္ တီထြင္ႀကံ ဆမႈ အားေကာင္းေစသင့္သည္ဟု ထင္မိ၏။ ထြင္လက္ဆိုတိုင္း ေကာင္းသည္ခ်ည္း ေတာ့မ ဟုတ္ေပ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က ကေလးမ်ားကစားရင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေနာက္ေျပာင္ႏွိမ္ခ်လိုပါက ဘိန္းစား ဟုေျပာတတ္၏။ထိုေခတ္က ျမင္ဖူးျခင္းလည္းမရွိ။ ဘာကိုဆိုလိုမွန္းလဲမသိ။ ယခု ေတာ့ မူး ယစ္ေစေသာအရာတို႔ႏွင့္ လူငယ္မ်ားယဥ္ပါးၾကပါၿပီ။ မူရင္းဘိန္းမွ ဘိန္းထြက္ ပစၥည္း မူးယစ္ေဆးေတြကလည္း အမ်ဳိးအမည္စံုလင္လွသည္။ ဘိန္းရွဴဘိန္းစားေခတ္မွ ဓာတုပစၥည္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားေသာ ထိုးေဆး၊ေဆးျပား၊ ေဆးမႈန္႔ ဓာတုမူးယစ္ေဆးမ်ား မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကလည္းျမင့္လွသည္။ အနိမ့္ဆံုးေကာ္ရွဴျခင္းမွ ဘိန္းျဖဴအထိျဖစ္၏။ သုေတ သနပညာသည္ သင္လက္မွ ထြင္လက္အတၱေနာမတိမ်ား စမ္းသပ္မႈထြက္ ေပၚျခင္းျဖစ္၏။သို႔ေသာ္ သတိကိုလက္ယာပညာကိုလက္ဝဲဟူ၍ စြဲကိုင္ရပါမည္။ လမ္းမွားမ ေရာက္သင့္၊ အဏုျမဴဗံုးတီ ထြင္မိ သျဖင့္ေနာင္တ ရမႈ၊ ဒိုင္းနမိုက္ကို တီထြင္မႈေၾကာင့္ ေနာင္ တရမႈမ်ားက သင္ခန္းစာေပးခဲ့ေလၿပီ။ လူတိုင္း ပညာသင္၊ စာသင္တတ္ေျမာက္မွ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအယူ အဆျဖင့္ထြင္ လက္ ကိုေတာ္ တည့္မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်၍ ေစတနာ ေကာင္းမွ အတၱေနာ မတိလည္းျပည့္စံုရန လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

Read 474 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 10 September 2017 14:10

Latest from