SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကေလးသူငယ္ အနာဂတ္လွပစြာရွင္သန္ခြင္႕ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ကာ ျမႇင္႕တင္ၾကရာ၀ယ္

Wednesday, 23 October 2019 11:33 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကေလးသူငယ္ အနာဂတ္လွပစြာရွင္သန္ခြင္႕ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ကာ ျမႇင္႕တင္ၾကရာ၀ယ္

 ကေလးအေတြးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသင္႕၏။ တစ္ခါတစ္ရံ  သူတုိ့၏စကားေလးမ်ားသည္ အရြယ္ႏွင္႕မမွ်ေအာင္ ႀကီးက်ယ္တတ္၏။  မ်က္ကြယ္မျပဳသင္႕။

စာေပဂီတသီခ်င္းပံုျပင္ကဲ႕သုိ့ သိမွတ္ဖြယ္ကေလးအတြက္ ျမတ္ႏုိး စရာမ်ား သ႐ုပ္သကန္ျဖင္႕ နည္းလမ္းေပးသင္႕ . . .

စုိးရိမ္ေသာကလြန္ေခတ္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ရမလုိျဖစ္ေနေသာ ကမာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအေရး လည္း ပါ၀င္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရာ ႏုိင္ငံတကာပါ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကိစ၊ ကာကြယ္ေရး၊ ပ်ဳိးေထာင္ ေရး၊ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ လူမႈ၀န္းက်င္ေကာင္းဖန္တီးေရး၊ ေသာကကင္းေ၀းေနထုိင္ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ဘက္စုံပ်ဳိး ေထာင္ဖုိ႔ အားထုတ္ လ်က္ရွိေပသည္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္  သတိႀကီးစြာ ထားကာ  ေဆာင္ၾကဥ္းေပး မႈမ်ားက အနား မသတ္ႏုိင္။ ေခတ္သုံးေ၀ါဟာရအသစ္မ်ား ကေလး သူငယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေပၚေပါက္ေပသည္။ ရင္ခြင္မဲ့ ကေလး၊ ဘာသာျပန္ပင္ ေကာင္းစြာ မျပဳလုပ္ရေသးေသာ Single Mother စသည္တုိ႔ျဖစ္၏။ မၾကားစဖူး၊ မႀကံဳစဖူး ျဖစ္ပ်က္မႈေတြက ျမန္မာ ့စ႐ုိက္ လကဏာ ႏွင့္ဟပ္စပ္မႈ မရွိေအာင္ျဖစ္ေနသည္။ ေသာကေတြ၊ စုိးရိမ္စိတ္ေတြက ရင္ေသြး ဆည္းလည္း ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္   ရတက္မေအးေအာင္ျဖစ္ရသည္။ ဘ၀လုံၿခံဳေရး (Life Security) ကိစမွာလည္း အခ်ဳိ႕ သတင္းမ်ားက စိတ္မသက္သာစရာ ၾကားသိရေပသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔  လ်င္ျမန္လွသည့္  မီဒီယာေခတ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္မႈ သတင္းဆုိးေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ လြယ္လြန္းေပရာ ၾကားရခ်က္ နားမ သက္သာ ေအာင္ရွိရေလသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေခတ္သစ္တြင္နမူနာဆုိးပုံရိပ္ ေတြက တြန္းပုိ႔သည္ႏွင့္ တူေန သည္။ အေတြးအဆ ေျပာင္းရာ၌ အလႊာစုံအရြယ္စုံတုိ႔သည္ မၾကား၀ံ့မနာသာ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ဳိး၊ သတင္းဆုိးေတြ ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ္ၲရား၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း လူမႈပုံရိပ္ေတြျဖင့္  ေဆာင္ၾကဥ္းၾကရဆဲျဖစ္ေလသည္။

လူႀကီးသူမမ်ားက ပ်ဳိးေထာင္ေျမေတာင္ေျမႇာက္ကာ ျမႇင့္တင္မွ ေနရာက်မည့္ ကေလးတုိ႔၏ အနာဂတ္သည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ၀န္းက်င္၊ ေဆြမ်ဳိးသဂၤဟအတြက္ ေနရာက်ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈအပ္သည့္အေၾကာင္းေတြမ်ားစြာရွိေပသည္။ ကေလးဘ၀ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ေရခံေျမခံကုိ နားလည္ဖုိ႔လုိ၏။ ထုိ႔ျပင္ ကေလးအေတြးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္၏။

တစ္ခါတစ္ရံသူတုိ႔၏စကားေလးမ်ားသည္ အရြယ္ ႏွင့္မမွ်ေအာင္ ႀကီးက်ယ္တတ္၏။ မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္။ ဟာသဆန္ တတ္ ေသာ္လည္း အေတြးအေခၚ သက္၀င္ကာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေနေသး၏။

ေရွးစကားတစ္ခုရွိ၏။ ေႁမြေပြးကုိ ငယ္သည္ဟု အလမာယ္မျပႏွင့္ ကေလးကုိငယ္သည္ဟု  အေလး မထားမျပဳသင့္ ဆုိသည့္ သေဘာျဖစ္၏။ ေႁမြေပြးသည္ ငယ္ေသာ္လည္း မာန္စြယ္ထကာ ဒုကေပးႏုိင္၏။ ကေလးကုိ ငယ္သည္ဟု အမွတ္မထင္ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံ ျခင္းသည္ အရွက္ရႏုိင္၏။  ကေလးရွိေသာမိသားစုတုိင္းတြင္  မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ထူးဆန္း သည့္  စကားမ်ားၾကားရတတ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေပသည္။  

ၿပီးခဲ့သည့္ ေခတ္တစ္ခုကျဖစ္၏။ ေငြရွား ပစည္းရွားပါးေသာ  ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ သားငယ္ေလးရွိ၏။  ၀လင္စြာ စားသုံးခြင့္ အတြက္ စုိးရိမ္ရသည့္ကာလ ျဖစ္၏။  ထုိအခါ  ဇနီးသည္က  ညည္းညဴစကား ေျပာၾကားသည္ကို ခင္ပြန္းက စာတတ္ေပ တတ္ပီပီ ေျပာလုိက္၏။ တုိ႔ရဲ႕မ်ဳိးခ်စ္စာဆုိႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက ေျပာဖူးတယ္။ ထမင္းတစ္လုတ္အတြက္ ထင္း ခုတ္စား ရင္ေတာင္ ရပါတယ္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။

ထုိစကားကုိ ၾကားရသည့္ အနီးရွိ ကေလးငယ္က သားတုိ႔က ထမင္းတစ္လုတ္တည္းစားမွာမွ မဟုတ္တာ ဟူ၍ ခ်က္ခ်င္း ေျပာလိုက္ေပသည္။ မညံ့လွေသာ အေတြးဟု ဆုိခ်င္၏။

အတုျမင္အတတ္သင္ စူးစမ္းတတ္ေသာကေလး သူငယ္မ်ားကုိ တလြဲသျဖင့္ က်ီစယ္လုိေသာသေဘာျဖင့္ ကေလး မ်ားကုိ ဆဲေရး တုိင္းထြာပညာေပးျခင္း အမူအရာ မသင့္ျမတ္မႈကို သင္တတ္ျခင္းျဖစ္၏။

ရယ္ရႊင္ဖြယ္ဟာသ သေဘာမထားသင့္။ တစ္ခဏ လုပ္ရပ္သည္ မေကာင္းမႈ၌ စြဲၿမဲတတ္ေပသည္။ စာေရးသူ ကိုယ္တုိင္ ၀န္ခံခ်င္၏။ ကၽြမ္း၀င္ေသာမိတ္ေဆြ၏ သားကေလးကုိ ဆဲေရးပညာ တစ္ခြန္းတစ္က်ပ္ခ်ီးျမႇင့္ကာ က်ီစယ္ဖူး၏။ မေျပာ သာသည့္ မိဘေတြကို အားနာရမွန္းမသိ။ ယခုေတာ့ သားသမီးေတြ ေျမးေတြ ပြားစီးကာမွ နားလည္ရပါေတာ့သည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗီဇႏွင့္ပတ္၀န္း က်င္သည္ အေတာ္ပင္ပဓာနက်၏။ ဗီဇေကာင္းေသာ ကေလးငယ္ ကုိ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းျဖင့္ပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔ ျဖစ္၏။ ဗီဇမေကာင္းေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းႏွင့္ထိေတြ႕ပါက အျမင္မွန္၊ အေတြးမွန္၊ အလုပ္မွန္ရႏုိင္ ေပရာ ထိေတြ႕ခြင့္ျပဳရန္သာရွိ၏။ စာေရးသူတုိ႔ ငယ္စဥ္က ဘ၀မ်ားစြာ လုံၿခံဳ၏။ အိမ္နီး ခ်င္း ေကာင္းေတြ ရွိၾကသည္။ စိတ္ခ်ရသည္။ လူႀကီးေတြ မရွိခ်ိန္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ  အပ္ႏွံထား၏။  ကေလးသူငယ္ သာမက လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိေတြအထိျဖစ္၏။ မွဲ႕တစ္ေပါက္မစြန္း သားသမီးရင္းခ်ာပမာ ေစာင့္ေရွာက္ၾက၏။ ယခုေသာ္ သတင္းဆုိး ေတြၾကားရ၏။ ကေလးသူငယ္ဘ၀ မလုံၿခံဳ ႏုိင္ေအာင္ရွိေလသည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈတုိ႔၊ လုယက္ မႈတုိ႔ၾကားရသည္။ မဖြယ္မရာကိစေတြက အမ်ားသား။ စုိးရိမ္ေသာက လြန္ေခတ္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ျခင္းက ယြင္းမွား သည္ဟု မဆုိသာ။

ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္ မဟုတ္ေသာ ကေလး သူငယ္မ်ား အမွားအယြင္းက်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္။  ဆံုးမရ၏။ သို႔ေသာ္ နည္းလမ္းမွန္ဖုိ႔လို၏။ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ျဖစ္ ဖုိ႔လုိ၏။ ႐ိုက္ႏွက္သင့္က ႐ိုက္ႏွက္ ၾက၏။ သို႔ေသာ္ သတၱ၀ါႏွင့္ လက္နက္ မမွ်ေအာင္ ဆံုးမျခင္းက အထိနာေစ၏။ နာက်င္မႈမွ နာက်ည္းမႈ သို႔ေျပာင္းလဲႏုိင္၏။ အမုန္းဖက္ႏုိင္သျဖင့္ စာေပဂီတ သီခ်င္းပံုျပင္ကဲ့သုိ႔ သိမွတ္ဖြယ္ကေလးအတြက္ ျမတ္ႏုိးစရာမ်ား သ႐ုပ္သကန္ျဖင့္ နည္းလမ္းေပးသင့္ေလ သည္။ ေဒါသေရွ႕ထားေသာ မိဘေတြေၾကာင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားလမ္းမွားမေရာက္ေစသင့္။ အနာဂတ္၏ ကေလး တန္ဖုိးျမႇင့္ တင္ျခင္း၌   ခရီးေပါက္ဖုိ႔လုိေပသည္။

ကေလးတုိ႔၏သိခ်င္၊ တတ္ခ်င္၊ စူးစမ္းခ်င္စိတ္ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေပးမည္ဆုိသည့္ စာေရးဆရာႀကီး သိပၸံ ေမာင္၀သည္ သမီးငယ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အေတာ္ပင္ ေျဖရွင္းၿပီး ထြက္ေပါက္ရွာရပံုကို ေရးသားဖူးသည္။

လူႀကီးမိဘမ်ား၏ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈက အေရးပါမႈကို ၫႊန္ျပေပသည္။ အတုျမင္အတတ္သင္ တတ္ေသာ ယင္းတုိ႔၏ ဓ ေလ့ကို နားလည္ကာ လမ္းျပေပးမႈလုိအပ္ေလသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမ္ၻာေက်ာ္ အၾကမ္းမဖက္၀ါဒ ရွင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သမားႀကီး အိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံက မဟၱမဂႏ္ၵီအေၾကာင္း သတိထားမိ၏။ သူ၏ ေမြးဇာတိရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသည့္ ေမြးေန႔အတြက္ ဂႏီ္ၵ႐ုပ္ပံုလႊာပံုတူသ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏။ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္၏။ ဂႏ္ၵီ၏၀တ္စား ဆင္ယင္မႈ အမူအက်င့္၊ စိတ္ထား၊ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ပါ၀င္သည္။ တကယ္ေတာ့ ႐ုပ္ခႏ္ၶာတူျခင္းထက္ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓာတ္၊ ၾကင္နာမႈ၊ ႏုိင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈ၊ တုိင္းရင္းျဖစ္၀တ္စံုကုိ ခံုမင္မႈစသည္တုိ႔ကို အေလးထားအတုယူေစလုိမႈ ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ယင္းဓေလ့မ်ဳိး အေတာ္ပင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေၾကာင္းသိရေပ၏။ နမူနာေကာင္းျဖစ္၏။ မူရင္းေကာင္းမွ မိၱဴေကာင္းသည္ ဆုိသည့္ ေခတ္စကား အသြင္ျဖစ္ေလသည္။

ေျမေတာင္ေျမႇာက္ၾကရာတြင္ ကေလးမ်ားသိရွိဖုိ႔ လုိအပ္သည္ကုိ နားလည္ေအာင္အားထုတ္ၿပီး ဖံုးကြယ္ သင့္သည္ကို ဖံုးကြယ္သင့္၏။ နားလည္ခံစားျခင္းမွ အတုယူလက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈကား အခ်ည္းႏွီးမဟုတ္ပါ။  ကမ္ၻာေက်ာ္သိပၸံ ပညာရွင္ ႀကီး ေသာမတ္အယ္ဒီဆင္သည္ လွ်ပ္စစ္မီးသီးတီထြင္မႈျဖင့္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွား၏။ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳကာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့မႈေတြ ျဖတ္သန္းရ၏။ သို႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔ကုိ စုစည္းၿပီး ခြန္အားအျဖစ္ အသံုးခ်၏။ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္းခြင့္ ရပါေတာ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ထူးကဲသူမဟုတ္။ သာမန္ဘ၀က တက္လွမ္းလာသူျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲ ႏုံခ်ာေသာ ဘ၀ မ်ဳိး၌ မိခင္ႏွင့္အတူ ႀကီးျပင္း၏။ ေက်ာင္းတက္စာသင္၏။ တစ္ရက္တြင္ သူႏွင့္အတူ ေက်ာင္းမွေပးလိုက္ေသာ စာတစ္ေစာင္ ပါလာ၏။

သူက စာမဖတ္တတ္ေသး။ မိခင္ကိုဖတ္ခိုင္း၏။ ဆရာမ ေရးေပးလုိက္တာ သူတို႔ေက်ာင္းမွာ မင္းလိုပညာၪဏ္ ရည္ ထက္ျမက္သူကို စာသင္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိလုိ႔ မိခင္က သင္ေပးဖို႔ေရးတာပါဟုဆို၏။ သို႔ျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ မိခင္၏ သင္ၾကားမႈခံယူ၏။ ႀကိဳးစားသျဖင့္ စာေပတတ္ကၽြမ္း၏။ တစ္ဆင့္တက္ကာ တီထြင္မႈျပဳလုပ္သည္။ ေအာင္ျမင္ပါ၏။ အခ်ိန္က်ေတာ့မိခင္ ႀကီးကြယ္လြန္ေလသည္။ တစ္ေန႔တြင္ မိခင္ႀကီး  ကြယ္လြန္ၿပီးက်န္ရစ္သည့္ ပစည္းမ်ားကို ရွင္းလင္း၏။

ထုိအခါ ဗီ႐ိုအံဆြဲ တစ္ခုအတြင္းမွ စာတစ္ေစာင္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းစာမွာသူ႔ကိုငယ္စဥ္က ဆရာမေပး လိုက္ေသာ စာျဖစ္ သည္။ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ရာတြင္ ဤကေလးသည္ ၪဏ္ရည္ထံုထုိင္းလွသျဖင့္ စာသင္ ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အိမ္မွာပဲ ထားရန္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းကထုတ္ပယ္ ပစ္လုိက္ေၾကာင္းပါရွိေပသည္။ အယ္ဒီဆင္သည္ သူ႔ဘ၀အမွန္ နားလည္ သြား၏။ မိခင္ႀကီး၏အေျမာ္အျမင္၊ ပ်ဳိးေထာင္ေျမေတာင္ေျမႇာက္ တတ္မႈကို နားလည္သြားသည္။ ဆရာမစာေၾကာင့္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိက္ပါက လူရာ၀င္ေတာ့ မည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ ကေလးမ်ားကုိ နားလည္သင့္ ၏။ ထုိသေဘာကုိ ကေလးဘ၀ အလွေဗဒအတြက္ စိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္ဘ၀ဇာတ္လမ္းစံုေတြ ခင္းက်င္း သ႐ုပ္ေဖာ္ၿပီးၾကပါၿပီ။

ယေန႔ကာလသမယတြင္ ဗီဇႏွင့္၀န္းက်င္ေကာင္း ဆံုစည္းမိသျဖင့္ ထက္ျမက္ေက်ာ္ၾကားကေလးမ်ားကို ေတြ႕ၾကရ ေပသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကံဆုိးမိုးေမွာင္က် ဘ၀မလွမပ။ မလံုၿခံဳသူတုိ႔၏ျဖစ္ရပ္ဆုိးေတြ မီဒီယာစံုက ၾကားသိရမႈက မခ်မ္းေျမ့စရာျဖစ္ရပါ၏။

ေသာကကင္းေ၀းေနထုိင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ပ်ဳိးေထာင္မႈ၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္အကာ အကြယ္ေပး မႈေတြ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္ေပသည္။  

ေဆာင္းပါးရွင္- ၫြန္႕ဟံ(ၾကဴေတာ)

Read 127 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 23 October 2019 11:42

Latest from စကား၀ါ