SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဂုဏ္ယူ အေလးျပဳပါသည္ အာဂအမ်ဳိးသမီး ဇာနည္

Tuesday, 24 December 2019 09:35 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂၁ ရာစုကမၻာႀကီးသည္ အိပ္မက္ဆန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖင့္ ခရီးရွည္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိ၏။  မ်ဳိးစံုေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ စက္မႈက႑၊ နည္းပညာက႑၊ အာကာသနယ္ပယ္က႑၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ   က႑မ်ားအျပင္ စစ္လက္နက္ဆန္းတီထြင္မႈ က႑မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ယခင္က ဘက္ေပါင္းစံု အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖင့္ က်ား၊ မ စည္းျခားထားခဲ့မႈမ်ားသည္လည္း ၂၁ ရာစုအတြင္း သိသာေသာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အလမ္း တစ္ခုဆီ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးထု၏ အခန္းက႑က အနည္းငယ္ ေမွးမိွန္ေနသည္ကိုေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔  နယ္ပယ္စံုတြင္ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အားကစားက႑မွ အစျပဳ၍ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမွာပင္ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းမွ အမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္ေသာကာယအား၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႔လအားတို႔က အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ  မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံခဲ့ရပါသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္     ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ရွိမွ ႏိုင္ငံေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ကို သေဘာေပါက္ခ်ိန္မွစ၍ ေခတ္မီတပ္မေတာ္မ်ားကို  ေခတ္အဆက္ဆက္ ထူေထာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အင္အားကိုသာမက အမ်ဳိးသမီးထု၏ အင္အားကိုပါ စြမ္းရည္တစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူ သေႏၶတည္ ေမြးဖြားလာေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္အမႈထမ္း ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္သားအေပါင္းသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အသက္ကိုပဓာနမထားဘဲ အမိႏိုင္ငံေတာ္၏  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ လိုစိတ္မ်ားျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမႈထမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ တြင္  ''တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သီးျခားေဖာ္ျပသည့္ တပ္မေတာ္၏တပ္အဖဲြ႕၊ ဌာန၊ ဌာနခဲြ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု၌ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ေနေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တဲြဖက္ထားေသာ  အျခားအဖဲြ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ျဖစ္ေစရွိရမည္'' ဟု  ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ  ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းမ်ားအား ေခၚယူ ေလ့က်င့္တာဝန္ ေပးေစခဲ့ပါသည္။

အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမခဲြျခားဘဲ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရး တာဝန္မ်ား  ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဘဲြ႕ရ  အမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ (၇)အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁)ႏွင့္(၂)အား တပ္မေတာ္(ၾကည္း)တိုက္ခိုက္ေရးေက်ာင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္စဥ္(၃)၊ (၄)ႏွင့္(၅)တို႔အား စစ္တကၠသိုလ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္စဥ္(၆)ႏွင့္(၇)တို႔အား အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းေလ့က်င့္ေရး တပ္တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တြင္သာမက တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္  တပ္မေတာ္(ေလ) တို႔တြင္လည္း    ေခၚယူတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။   သင္တန္းၿပီးေျမာက္သည့္    အမ်ဳိးသမီး အရာရွိမ်ားအား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) လက္႐ံုးဝန္ထမ္း တပ္ဖဲြ႕မ်ားတြင္  တာဝန္ေပးအပ္ ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္လည္း ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ''ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္  ထမ္းေဆာင္ ရာ၌ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္  အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္း (အရာရွိ)မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေမြးထုတ္ေပးရန္''ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ေမွာ္ဘီ)မွ  ဘဲြ႕ရအမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ေလာင္းမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးခဲြျခား၍ ေဆာင္ရြက္လို႔ မရပါေခ်။  တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို   လူတန္းစားအားလံုး စုစည္းညီညာေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊  စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ပညာေရးက႑အသီးသီးတြင္ တက္ညီလက္ညီ တိုင္တုိင္ပင္ပင္ ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းျဖင့္    ႏိုင္ငံေတာ္၏အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို   ေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းတြင္ သူရမ ခ်စ္ပိုကဲ့သို႔ေသာ အာဇာနည္ အမ်ဳိးသမီး ေပၚထြက္သကဲ့သို႔ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးသူရဲေကာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါေသးသည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာပထမ စစ္ပဲြအတြင္း     ျမန္မာအမ်ဳိးသား မ်ား သာမက ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားပင္ ရဲဝံ့စြာ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ကို   မွတ္သားခဲ့ရေပသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ တပ္မေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ ဦးစီးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ား အထိပါ   တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ျမင့္တက္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ  ယခုဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ အမ်ဳိးသမီး ေလသူရဲ အရာရွိမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အာဆီယံတပ္မေတာ္ ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိသည္အထိ  စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္  အၾကမ္းဖက္ေလ့က်င့္ေရး သင္ခန္းစာမ်ား၊   ေလထီးခုန္သင္တန္း မ်ားတြင္လည္း    အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ မေၾကာက္မရြံ႕ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ   အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ားကို     ေတြ႕ရပါ ေသးသည္။ ေဆးတပ္ဖဲြ႕တြင္ရွိေသာ  အမ်ဳိးသမီးပါရဂူမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကလည္း    ေမ့ထားလို႔မရပါေခ်။ တပ္မေတာ္အမ်ဳိးသမီး    သူနာျပဳ/ ကြၽမ္းက်င္သူ အရာရွိမ်ား၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးသားဖြား တုိ႔သည္လည္း မိမိတို႔က်ရာ တာဝန္မ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကျပန္သည္။ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အေခၚအေဝၚမ်ား မတူညီၾကသည့္တိုင္ ''တိုင္းျပည္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာမွာ  တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ေစရန္'' ဟူေသာ  ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့  တူညီလ်က္ရွိပါသည္။         

တပ္မေတာ္(ၾကည္း)  ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ေမွာ္ဘီ)မွ    ဘဲြ႕ရအမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္း အားလံုးတို႔သည္  မတူညီေသာဘဝလမ္း    အသီးသီးမွ  တပ္မေတာ္ရင္ေငြ႕ကို ခိုလႈံသူမ်ား  ျဖစ္ၾကသည့္တိုင္      တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ႏွင့္စည္းကမ္းတည္းဟူေသာ   အမိုးအကာေအာက္တြင္ သစၥာေလးခ်က္ကို ႏွလံုးအိမ္မွာ ပႏၷက္႐ိုက္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ ထိုပႏၷက္မ်ားသည္ ဘယ္သူခဲြခဲြဒို႔မကဲြ အၿမဲစည္းလံုးမည္ ဟူသည့္အတိုင္း ၿမဲၿမံလ်က္ရွိပါသည္။ ခိုင္ၿမဲလွေသာ တဲြလက္မ်ားျဖင့္ ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကာ   တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ က်ရာတာဝန္ကို ၾကည္သာရႊင္ပ်စြာ ထမ္းရြက္ၾက မည့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၈  ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာ  ၂၆  ရက္ ဘဲြ႕ရအမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅) သင္တန္းဆင္းပဲြ အခမ္းအနားတြင္  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္က သင္တန္းဆင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ''မိမိတို႔ တပ္မေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုပါ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘြဲ႕ရအမ်ဳိးသမီးအရာရွိမ်ားကို ျပန္လည္ေမြးထုတ္ တာဝန္ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ    ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီး အရာရွိမ်ားထဲမွ ေျခာက္ဦးကို တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္  ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး ေလသူရဲ အရာရွိမ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္  အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ  ပ်ံသန္းေရး တာဝန္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း''ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာမွန္လွ်င္ က်ား၊ မ မခဲြ၊ ေဒသစဲြ လူမ်ဳိးစဲြမထားတတ္သည္မွာ   ျမန္မာ့စိတ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။   အမ်ဳိးသားမ်ား နည္းတူ  ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း  စြမ္းရည္သံုးရပ္ ထက္ျမက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  သို႔မွသာ  တပ္မေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္၏။

ထိုစြမ္းရည္မ်ားျဖင့္သာ တပ္မေတာ္၏ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘဝတြင္ ရခဲလွေသာ တပ္မေတာ္သားဘဝသို႔   ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကူးေျပာင္းလာၾကေသာ   တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဲြ႕ရအမ်ဳိးသမီး အရာရွိမ်ား  အပါအဝင္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ားအား ဤစာစုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ 

ေႏြက့ံေကာ္(ျမဳိ႕လွ)

Read 34 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 24 December 2019 09:44