SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ျခင္းျဖင္႕ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ၾကပါစို့

Thursday, 02 January 2020 13:21 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

(၇၂) ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန့အႀကိဳ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး

ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ျခင္းျဖင္႕ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကျမန္မာတို႔သည္ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္၊ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္တုိ႔ကို စြဲၿမဲစြာဆက္ဆံ ထိန္းသိမ္းၾကၿပီး အာဇာနည္သူရဲေကာင္း စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင့္ တို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္၌ ခုိင္မာေသာ သာဓကမ်ားစြာကို ကမၸည္းေမာ္ကြန္း စိုက္ထူခဲ့ေပသည္။

ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္တြင္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ““ျမန္မာႏုိင္ငံ””ဟု ခံ့ခံ့ထည္ထည္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ စစ္ဆင္ႏႊဲျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးကို သိမ္းပိုက္ကာ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေရးကို ဆုံး႐ႈံး၍ သူ႔ကၽြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ရေပသည္။

ကမၻာ့သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုယ့္လူမ်ဳိး၊   ကိုယ့္အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ၾကရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္႐ုန္းကန္ၾကရင္း အင္အားႀကီးသူက အင္အားနည္းသူကို သိမ္းပိုက္အုပ္စုိးကာ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈျဖင့္ အင္ပါယာႏုိင္ငံႀကီးမ်ား   ေပၚထြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ၎အင္ပါယာႏုိင္ငံႀကီးမ်ား လက္ေအာက္သို႔ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားစြာ တို႔မွာလည္း က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉ ရာစု ကမၻာတြင္ အရင္းရွင္စနစ္ အားေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ားက အင္အားနည္းေနသည့္၊  စည္းလုံးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲေနသည့္၊ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ ႏုိင္ငံငယ္ အမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ရာ  ကမၻာ့ေျမျပင္၏  ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ ကၽြန္ဘ၀သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။

ဤကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဂၤါရပ္ေလးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စုံရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါေလးမ်ဳိးမွာ ႏုိင္ငံ၏ပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ ယင္းေျမေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူလူထု အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္စိုးမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အဂၤါရပ္ေလးမ်ဳိးကို ႏုိင္ငံ၏ဥပဓိ႐ုပ္ဟုလည္း ဆုိၾကေပသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ဥပဓိ႐ုပ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး မျပည့္စုံပါက ႏုိင္ငံဟုမေခၚဆုိႏုိင္ေတာ့ပါ။ ပိုင္နက္နယ္ေျမရိွၿပီး လူမရိွျခင္း၊ လူမ်ားသာရိွေနေသာ္လည္း ပိုင္နက္နယ္ေျမမရိွ လွည့္လည္ သြားလာေနရျခင္း၊ နယ္ေျမႏွင့္လူမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း မင္းမဲ့တုိင္းျပည္ရိွေနျခင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈမရိွဘဲ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္တြင္ ကိုလိုနီဘ၀ ေရာက္ေနရျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေရးကို ဆုံး႐ႈံး၍ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရေသာ္လည္း  နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္စစ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ား၏ မတရားက်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားမႈကို နာၾကည္း၍ ခါးသီးေသာ စိတ္ဓာတ္၊ အႏုိင္မခံအ႐ႈံးမေပး၊ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲေသာ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ျဖင့္ တုံ႔ျပန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ၊ လူတန္းစား အလႊာေပါင္းစုံတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကိုျပန္လည္ရရိွရန္ သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ၊ လူထုတုိက္ပြဲ စသည္ျဖင့္ အၾကမ္းနည္း၊ အႏုနည္းေပါင္းစုံျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ တုိင္းရင္းသား အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူတို႔သည္ အသက္ေသြးေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ စေတးခဲ့ၾကရကာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သူ႔ကၽြန္ဘ၀ႏွင့္ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္နံနက္ ၄ နာရီမိနစ္ ၂၀ တြင္ လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရိွခဲ့ေပသည္။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္းသား အေပါင္းတို႔သည္ တစ္ဗိုလ္က်တစ္ဗိုလ္တက္၊ တစ္နည္းမရ တစ္နည္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကရသည္။ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံတို႔ အသက္ေသြးေခၽြး စေတးခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရလုဆဲကာလတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ခ်စ္ခင္ေလးစား ၾကည္ညိဳရေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အသက္ဇီ၀ိန္မ်ား အေႁခြခံခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔ပိုင္ဆုိင္ေသာ အရာတစ္ခု ျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္အလြန္အမင္း ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရေပသည္။

ဤသို႔ဆုိပါက   ျမန္မာတို႔ျပန္လည္ ရရိွခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ အရင္းအႏွီး ေပးဆပ္ရမႈႀကီးမားသျဖင့္ အလြန္အမင္း တန္ဖုိးႀကီးမားလွသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထုိသုိ႔တန္ဖိုးႀကီးမားၿပီး အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျမတ္ႏုိးခ်စ္ခင္ၾကရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း အက်ဳိးစီးပြားမွ စ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဖိုးတန္ေသာ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရာတြင္ အက်ဳိးရိွရိွ အသုံးခ်တတ္ရန္ လုိသည္။   အဖိုးတန္လွေသာ လြတ္လပ္ေရးကို မိမိတို႔လက္၀ယ္ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံး႐ႈံး မသြားေစရန္လည္း အထူးအေလးအနက္ထား၍ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး၏ တန္ဖုိးကို ေကာင္းစြာသိျမင္ၿပီး အေလးထားၾကဖို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ႏွလုံးသား၀ယ္ ထာ၀စဥ္ ကိန္းေအာင္းေနၾကဖို႔လိုပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးဟူသည္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာ၊ မိမိတို႔ဆႏၵအတုိင္း တစ္ဖက္သား သို႔မဟုတ္ လူအမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈရိွ၊ မရိွ မစဥ္းစားဘဲ လုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမဟုတ္သည္ကို လည္းေကာင္း၊  အစြန္းေရာက္သည့္ သေဘာရိွေသာ အေျခအေနမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေထာက္ျပေျပာဆို သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးသည္ စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းနည္းလမ္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကမွသာ လြတ္လပ္ေရးရရိွျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို ရရိွခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤကဲ့သုိ႔မိန္႔မွာသည္ကိုဖတ္႐ႈမွတ္သားရပါသည္။

““လြတ္လပ္ေရး အဓိပၸာယ္ဟာ...စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး...။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ သေဘာမ်ဳိးသာျဖစ္တယ္။ ...အဲဒီလိုအားျဖင့္ စည္းကမ္းသေဘာေတြကို နားလည္ၿပီး စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကမွ ...လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ တကယ္ရတယ္...””

လြတ္လပ္ေရးဆုိရာတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အတူ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားလည္း ရိွျခင္း၊ အျခားတစ္ဖက္၏ စီးပြားကိုလည္း  ဂ႐ုျပဳရန္လုိအပ္ျခင္း၊ စည္းစနစ္ႏွင့္ စည္းကမ္းက်နစြာ ေနထုိင္ရပ္တည္ကာ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လြတ္လပ္ေရးကို အက်ဳိးရိွစြာ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရး၏ ႀကီးမားေသာ တာ၀န္ႏွင့္ထုိတာ၀န္ကို သိရိွ၍ လိုက္နာရျခင္း စသည္တို႔ကို ျပည္သူတို႔၏ ႏွလုံးသည္းပြတ္သို႔ ႐ိုက္ခတ္သြားႏုိင္သည္အထိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေအာက္ပါအတုိင္း သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခါမွာ က်ဳပ္တို႔ဗမာ(ျမန္မာ)ေတြကသာလွ်င္ ဗမာ(ျမန္မာ)ျပည္ကို ကာကြယ္ရမယ့္ တာ၀န္ဟာအဓိကျဖစ္တယ္...။ အရင္တုန္းကလို ခင္ဗ်ားတို႔... ေအးေအးေဆးေဆးေနလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ...ဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ရမယ့္တာ၀န္မ်ဳိးပဲ...။ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါမွာျဖစ္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြပဲ...။””

““ေရွ႕ကို လြတ္လပ္ေရးရဲ႕အရသာကုိ  ခံစားစံစားခ်င္တယ္ဆုိရင္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရိွၾကဖို႔ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ကို အက်င့္ဆုိးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ေသာက္က်င့္ေတြကိုျပင္ၾကဖို႔လုိၿပီဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ကေန႔ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္...””။

ဤႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားသည္ အ႐ိုင္းဆန္ေသာ္လည္း  ႏွလုံးသား၏ အနက္႐ိႈင္းဆုံးေနရာမွ လာေသာ စကားလုံးမ်ားျဖစ္သျဖင့္   ဤတစ္သက္   မည္သုိ႔မွ် ေမ့မရႏုိင္သည့္ စကားမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဤစကားမ်ား အလြန္တြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မသမာသူတို႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ထားခဲ့ကာ ကမၻာေျမေပၚမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းအမွာစကားမ်ားသည္ ျမတ္ႏုိးေလးစား တန္ဖိုးထားရမည့္ လြတ္လပ္ေရးႀကီး တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ သြားႏုိင္႐ုံသာမက ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ကိုပါ မီးေမာင္းထုိး လမ္းၫႊန္ျပသသည့္ စကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သာယာလွပမႈကို ဖန္တီးႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲလွ်င္ တုိင္းတစ္ပါးသားတို႔၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္က်ေရာက္ႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရေပမည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတြ႕ႀကံဳျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံသမုိင္း၏ ေကာင္းေမြဆုိးေမြမ်ားကို သင္ခန္းစာေဖာ္ထုတ္ သုံးသပ္၍ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ား၊လူမႈဘ၀ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္ကာ  သမိုင္း၏ အမွန္ကန္ဆုံးေသာ အေျဖျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မည္သည့္အစိုးရေျပာင္းေျပာင္း မည္သုိ႔မွ် အစားထိုး၍မရေသာ အပိုအလိုမရိွ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ က်စ္လ်စ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ တာ၀န္ယူစဥ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ  ႏုိင္ငံေတာ္မူ၀ါဒမွာ  ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအမ်ဳိးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။

လြတ္လပ္ေရးသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ အသည္းႏွလုံးပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္မွသာ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ရပ္ကို ကိုယ္တုိင္ ထူေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အလယ္၌ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္   လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးရျခင္းမွာ တျခားႏုိင္ငံတစ္ခုက ကိုယ့္ေျမကုိယ့္ေရကို လာေရာက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ကၽြန္ျပဳမွ ဆုံး႐ႈံးသည္ဟု မေျပာႏုိင္ေတာ့ေပ။  အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားအေပၚ  ၾသဇာလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ တြန္းအားေပးမႈ၊ ကန္႔သတ္တားဆီးမႈတို႔ေၾကာင့္လည္း အင္အားနည္းေသာ ဆင္းရဲသည့္   ႏုိင္ငံငယ္မ်ားအဖို႔ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးသကဲ့သို႔ပင္  ခံစားရေလသည္။

အခ်င္းခ်င္းမညီၫြတ္မႈ ျပႆနာေပါင္းစုံျဖင့္ မေျပမလည္ တုိက္ခုိက္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း တုိက္ပြဲမ်ားၾကားမွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္ျဖစ္ရသည့္ ဆင္းရဲဒုက္ၡေပါင္းစုံ ခံစားေနၾကရျခင္းမွာ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးေနျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ဆုိရပါေသာ္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ရရိွခဲ့ၿပီးေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္မွာ စာေရးသူတို႔၏ မ်ဳိးခ်စ္ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ရမႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရိွမည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔၏ ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ား ရယူခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ သတိမမူဘဲ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ အားနည္းၿပီး အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တစ္စတစ္စ ထိပါးလာႏုိင္ၿပီး ေပးဆပ္ရမႈမ်ားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ လြတ္လပ္ေရးအေမြကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့သည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ““ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း...ညီၫြတ္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကပါစို႔...””ဟု တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရင္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေရးသားလုိက္ရပါသည္။  

ေအာင္ခနျ္ဖိဳးေဝ

Read 36 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 02 January 2020 13:23