SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ျမန္မာ့စိတ္ဓာတ္

Saturday, 04 January 2020 13:42 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ကမ္ၻာ့အလယ္တြင္ ၀ံ့၀ံ့စားစားရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စသည္တုိ႔ မလြဲမေသြလုိအပ္၏။ သို႔မွသာ  အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူရပ္တည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ရန္၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားက မိမိတုိ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုေလးစားရန္မွာ  အဓိကက်ေသာအရာသည္  လြတ္လပ္ေရးျဖစ္၏။ အေႏွာင္အဖြဲ႕၊ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းျခင္းသည္ လြတ္လပ္ျခင္းမည္၏။ တုိင္းတစ္ပါး၏ အုပ္စိုးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္းအား လြတ္လပ္ေရးဟုေခၚဆုိ၏။  တုိင္းတစ္ပါး စိုးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ မိမိႏုိင္ငံ ကင္းလြတ္ေသာေန႔ကား   လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္၏။   ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈခရီးကား ၾကမ္းတမ္းခက္တေရာ္ သည္ႏွင့္အမွ် ထိုခရီးတစ္ေလွ်ာက္ တင္က်န္ရစ္ေသာ ျမန္မာ့စိတ္ဓာတ္ကား ကမၻာသိေအာင္စြမ္းပကားႀကီးလွေပေတာ့သည္။ ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ကား မဟာဗႏၶဳလျဖစ္သည္။  မဟာဗႏၶဳလသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ မခ်ီတက္မီ ပန္း၀ါၿမိဳ႕သို႔ အေရာက္ေရွ႕ခ်ီရန္ အတြင္း၀န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းႀကီးမဟာသီဟသူရကို ေစလႊတ္သည္။ ယင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကား ျမ၀တီမင္းႀကီးဦးစတည္း။ ျမ၀တီမင္းႀကီးဦးစကလည္း မိမိ၏လက္စြမ္းလက္စကုိ ျပလုိက္သည္မွာ ေရွးဦးစြာ  အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္  ေဂါေတာ့ပလႅင္တြင္  ဆုိင္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ရသည္။   အဂၤလိပ္တုိ႔ မခံမရပ္ႏုိင္။ ကိုယ္လြတ္သာထြက္ေျပးရ၏။ တစ္ရက္နားၿပီး ျမ၀တီမင္းႀကီးဦးစသည္ ဆက္လက္ခ်ီတက္၍ ပန္း၀ါၿမိဳ႕သို႔ဆုိက္ေရာက္လွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္အဂၤလိပ္တုိ႔ ႏွင့္တုိက္၏။ အဂၤလိပ္တုိ႔တြင္ စစ္အင္အားႏွစ္ဆေက်ာ္မွ်ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒဏ္ကိုမခံႏုိင္။ လံုး၀႐ံႈးၾကရသည့္အျပင္ အႀကီးျပဳသူအဂၤလိပ္ ဗိုလ္မ်ားအားလံုးလုိလုိပင္ တုိက္ပြဲ၌က်ဆံုးရေခ်သည္။  ထုိ႔ေနာက္ ပင္လယ္၀နတ္ျမစ္တြင္ တပ္စြဲေနေသာ အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိ ေခ်မႈန္းရာ တတိယအႀကိမ္ေအာင္ပြဲခံရျပန္သည္။ မဟာဗႏၶဳလ၏တပ္မ်ား ပန္း၀ါမွထြက္၍ စစ္တေကာင္းနယ္ေျမမွ ဆုတ္ခြာသြားပံုကို ေမဂ်ာစေနာ့ဒ္ဂရက္စ္က မွတ္တမ္းတင္ပံုမွာ ““ဗႏၶဳလႏွင့္ သူ႔စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ မည္သုိ႔မည္ပံုအားျဖင့္    ထုိနယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ကိုျဖတ္၍       ရခုိင္႐ိုးမေတာင္ႀကီးကိုေက်ာ္လႊားကာ ဧရာ၀တီျမစ္ဘက္သို႔    ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္းကိုမူ

ေကာင္းစြာမသိရ။ လြန္စြာမွပိရိပါေပသည္။ အတိုဆံုး လမ္းေၾကာင္းအားျဖင့္ပင္ မုိင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ခရီးခက္ကို ရက္သတၱပတ္ခန္႔မွ်ႏွင့္ ဗမာမ်ားမွအပ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မသြားမလာမေနမထိုင္ႏုိင္ေသာ ရာသီဥတုတြင္ အဖ်ားအနာ ေပါမ်ားေသာေတာႀကီးမ်ား၊ စိမ့္မ်ား၊ စမ္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ပင္လယ္လက္တက္မ်ား၊ ဒလေဟာစီးဆင္းေနသည့္ ေတာင္က်ေရမ်ားက ေနရာတကာတုိင္းပင္ ဟန္႔တားထားျငားလည္း ဗမာမ်ားသည္ ဧရာ၀တီဘက္သို႔ အေရာက္ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကသည္””ဟုျဖစ္သည္။     ျမန္မာ့ဇဲြမာန္ကုိထင္ရွားသိသာေစေသာ မွတ္တမ္းပါေပ။ ထုိကာလတြင္  မ်က္ႏွာျဖဴတုိ႔သည္ မဟာဗႏ္ၶဳလကုိ အထူးေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္ကား အမွန္ေပ။ မဟာဗႏ္ၶဳလ၏တပ္ကိုႏုိင္လွ်င္ ဤစစ္ပြဲကိုႏုိင္ၿပီဟုပင္ သံုးသပ္ၾကေပသည္။     အက္ဖ္တင္နဆင္ဂ်က္စီဆုိသူ ႏုိင္ငံျခား အမ်ဳိးသမီးကလည္း ““သူသည္ အထူးျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ေသာ သူ႔သူရသတိ္ၱ အေလ်ာက္မည္သို႔မွ်ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ သတိ္ၱရွိရွိပင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရွာေပသည္””ဟူ၍ ““ဗမာျပည္အေၾကာင္း””စာတြင္ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ အံ့မခန္းသတိ္ၱစြမ္းကုိ ၀က္ထီးကန္တုိက္ပြဲျဖင့္လည္း သက္ေသထူႏုိင္သည္။ ဤတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၊ ရွမ္းၿမိဳ႕စားမ်ား၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအျပင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးသံုးဦးတုိ႔ကပါ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး၊ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ျပည့္ျပည့္၀၀ျဖင့္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသးသည္။ ျမန္မာမ်ား ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ ႐ံႈးပင္႐ံႈးျငားလည္း အ႐ႈံးထဲမွ ရလုိက္ေသာ အျမတ္ကား ““ဗမာကိုကမၻာကသိေလၿပီ။ ဗမာ့သတိ္ၱ၊ ဗမာ့စြမ္းရည္ကိုကား တုိက္ခိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား ကိုယ္တုိင္ကပင္ ေလးေလးစားစားျဖင့္ အေရးထားၾကရေခ်ၿပီ။ ပန္း၀ါတုိက္ပြဲ၊ ရန္ကုန္တုိက္ပြဲ၊ ဓႏုျဖဴတုိက္ပြဲ၊ ၀က္ထီးကန္တုိက္ပြဲမ်ားကား သာမန္တုိက္ပြဲမ်ားမဟုတ္။ မႏိႈင္းမယွဥ္သာ ေလာက္ေအာင္ လက္နက္ခ်င္းကြာျခားေနျငားလည္း ဗမာ့စိတ္ဓာတ္၊ ဗမာ့သတိ္ၱကိုမူ  ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ထည္ထည္၀ါ၀ါပင္ ျပႏုိင္ၾကေပေသာ  စံျပတုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပသည္””ဟု ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း၏ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရး သမုိင္းတြင္မွတ္ေက်ာက္ တင္ထားသည္မွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲကို မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ေသာ ဟုိး၀ဒ္မယ္လ္ကြမ္က ““ဗမာႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း”” စာအုပ္တြင္ အမႊမ္းတင္ထားပံုကား သာ၍ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေသးေတာ့သည္။ ““ဗမာစစ္သားမ်ားသည္ ပါးနပ္လိမၼာ၍ ခံႏုိင္ရည္ဇဲြရွိၿပီး    သတိ္ၱေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ၾကရသည့္ တုိက္ပြဲတုိင္း တုိက္ပြဲတုိင္းတြင္မူ ကမ္ၻာ့အေရွ႕ပိုင္းတစ္လႊား၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၿဗိတိသွ်စစ္သားမ်ား အလြန္တရာမွေတြ႕ရခဲေသာ သူရသတိ္ၱျဖင့္ (ဗမာမ်ားသည္) စြမ္းစြမ္းတမံပင္တုိက္ခိုက္ၾကေပသည္။ သူတုိ႔သည္ တုိက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီဆုိလွ်င္ ေပါင္းထားေသာ ေခါင္းေပါင္းမ်ားကုိခၽြတ္ခဲ့ၿပီး ဦးဆံဖားလ်ားျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသြင္ကိုေဆာင္ကာ ေၾကညာဟစ္ေႂကြးလ်က္ ေရွ႕သို႔တစ္ဟုန္တည္းေျပးလႊားခ်ီတက္ၾကကုန္သည္”” စသည္ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ တင္ျပထားေပသည္။ ဤသုိ႔ျမန္မာမ်ားကိုသမုိင္းေဖာ္လ်က္ ေမာ္ကြန္းတင္ခံရေလာက္ေအာင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသံၿပိဳင္က်ဴးရင့္ခဲ့ ပါေသာ္လည္း အဂၤလိပ္တုိ႔က လက္နက္အရာ၊ စည္းကမ္းအရာ အသာရေနသျဖင့္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ  ေခတ္မီအေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စတင္တုိက္ခိုက္ေသာ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္လည္း ျမန္မာမ်ား႐ံႈးၿပီး ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ရျပန္သည္။ ၁၈၅၄ ခုႏွစ္စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀က္သည္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးျပန္ၿပီတည္း။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ပဲခူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ နတ္ရွင္ေရြးဗိုလ္၊ ဗိုလ္သာပံု၊ ဗိုလ္သာဦး၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ဇံလွႏွင့္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတုိ႔ လူသူစုေဆာင္း၍ အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္မႈကား မရခဲ့ပါေလ။     ျမန္မာတုိ႔အေနႏွင့္ တတိယစစ္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္ရခဲ့ေသာ္လည္း နန္းတြင္းေရး ႐ႈပ္ေထြးေနသျဖင့္ အခြင့္မသာခဲ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာတတိယစစ္ပြဲျဖစ္ပြားရျပန္သည္။ တတိယစစ္ပြဲသည္ ပထမစစ္ပြဲႏွင့္ဒုတိယစစ္ပြဲေလာက္ မၾကာျမင့္ခဲ့ပါ။  ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္သည္  ၁၈၈၅   ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရာဇသံ ေပးၿပီးေနာက္ ျမန္မာတုိ႔နန္းတြင္း၌ စစ္ျဖစ္ေရး၊ မျဖစ္ေရး အျငင္းပြားေနစဥ္ အလစ္အငိုက္၌သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လခန္႔သာၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကား ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ံႈး သြားရပံုျဖစ္သည္။ ျမန္မာတုိ႔သည္ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲစတမ္း စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးစဥ္ကစ၍ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့သမုိင္းအဆုိရွိသည္။ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလအတြင္း ထုိအဆုိအတုိင္း  ျမန္မာတုိ႔ႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားမႈအတြက္ အရိွန္ယူခဲ့ၾကရသည္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္ေလွ်ာ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဤကာလတြင္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးအား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္   ႏွစ္ေပါင္း  ၁၀၀   ခန္႔ႀကိဳးစားခဲ့ရၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ၁၈၂၄  ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ရာ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္အထိၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္မဟုတ္။ ပထမစစ္ပြဲမွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္မွသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားအား ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ် ႏွိမ္နင္းခဲ့ရေသးသည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရသည္ ျမန္မာတို႔၏ ဇြဲသတ္ၱိ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ သူ႔ကၽြန္မခံလိုေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားကို သိရွိသည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၾကာျမင့္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးသည္။ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္   မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။   ပထမကမၻာစစ္ႀကီး အၿပီးေလာက္မွ အစျပဳ၍ စစ္သားစုေဆာင္းေရး အရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေမဂ်ာ-အင္န္ရက္ေကးက ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း ““ဗမာ့စစ္စိတ္ စစ္ေသြး””ဟူေသာေခါင္းစဥ္ပါ ““ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း””စာအုပ္တြင္ ““ဗမာမ်ားကား ထိုးထြင္းတီထြင္ၪဏ္ႏွင့္ အထူးျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေ ခါင္းေဆာင္မႈကိုလည္း ခဏခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ ရယူႏိုင္ၾကသည္။ အမ်ဳိးကိုခ်စ္ေသာစိတ္၊ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေသာ စိတ္တို႔မူကား အတိုင္းအဆမရွိ လွ်မ္းလ်က္-ႁပြမ္းလ်က္သာရွိေစသည္။ စစ္သည္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ေသာ္ အလုပ္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ေလးေလးစားစား လုပ္တတ္၍ ဗံုးႀကဲျခင္း၊ လူး၀စ္စက္ေသနတ္ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ျခင္း အစရွိသည့္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဆိုင္ရာပညာရပ္တို႔တြင္ တစ္ပါးသူတို႔ထက္ သာလြန္ထူးခၽြန္သည္””ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသာမက အဂၤလိပ္တို႔က သူခိုးဓားျပဟုကင္ပြန္းတပ္ထားေသာ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းႏွင့္ ရွိမၼကားမွ ဗိုလ္႐ိုင္းတို႔အျပင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံတိုက္ခိုက္ၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားတြင္လည္း သူရသတ္ၱိ အျပည့္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ႏိုင္သည္။ ပုဂံမွ ဗိုလ္ခ်ဳိ၊ ပုပ္ၸါးမွ ဗိုလ္နက္ေက်ာ္၊ ၀န္းသိုေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေအာင္ျမတ္၊ ေရႊဘိုမွ ထိပ္တင္မွတ္၊ ေက်ာက္ဆည္မွ ဗိုလ္သာက်န္၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းမွ ဦးဥတ္ၱမ၊ ၀ဲေလာင္မွ  ဗိုလ္ရာၫြန္႔၊ ကၽြန္းခင္းႀကီးမွ ဗိုလ္လွေက်ာ္၊ မင္းတုန္းမွ ဗိုလ္ရြဲ၊ ဇီးပင္ႀကီးမွ ျမင္စိုင္းမင္းသား၊ နတ္ေမာက္မွ ဗိုလ္မင္းေရာင္ စေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ သတ္ၱိေသြးေၾကာင့္ပင္ လြတ္လပ္ေရးမီး႐ွဴး တန္ေဆာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္စည္း႐ံုးမႈ၊ စည္းလံုးမႈတို႔ကို ငယ္ငယ္ေႏွာင္းေႏွာင္း ေသးေသးဖြဲဖြဲ အေျခအေနမွ တစ္စတစ္စအားျဖင့္  ႀကီးမားႀကံ့ခိုင္ လွေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာေလေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ၀ိုင္-အမ္-ဘီ-ေအ ေခၚ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယု၀ အသင္း၀င္အေပါင္း၏ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္သည္လည္း လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ အဓိကက်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ပထမေက်ာင္းသား သပိတ္၊ ဒုတိယေက်ာင္းသား သပိတ္၊ တတိယေက်ာင္းသား သပိတ္၊ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ (၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္) ဆရာစံေတာ္လွန္ေရးႀကီးတို႔တြင္လည္း ျမန္မာ့သတ္ၱိ၊ ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္စိတ္သည္ ဤမွ်ထက္သန္ပါတကားဟု ၾသခ်ယူရ ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ပါသည္။ အလားတူ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးက ျဖန္႔ေ၀လိုက္သည့္““ဗမာျပည္သည္ တို႔ျပည္၊  ဗမာစာသည္တို႔စာ၊ ဗမာစကားသည္တို႔စကား၊ တို႔ျပည္ကိုခ်စ္ပါ၊  တုိ႔စာကို ခ်ီးျမႇင့္ပါ၊ တုိ႔စကားကို ေလးစားပါ””ဟူေသာတုိက္တြန္းခ်က္ စာတန္းႏွင့္ ၀ိုင္အမ္ဘီ(ဆရာတင္)သခင္တင္၏ ““တို႔ဗမာသီခ်င္း””က   လံႈ႕ေဆာ္ေပးမႈ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာမ်ားသည္ အခါတစ္ပါးထက္ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားကို ဆန္႔က်င္လုိစိတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔လက္မွ ကင္းလြတ္လုိစိတ္ မ်ားပိုမုိျပင္းထန္လာၾကကုန္သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ကာလတြင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ႏွင့္ဘီအုိင္ေအ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈ၊ ဘီအုိင္ေအကုိဖ်က္သိမ္း၍ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ ဘီဒီေအ ေခၚ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ထုိမွေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စသည္တုိ႔၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း တုိင္းျပည္ကို အသက္အပ္ႏွင္းေလာက္ေအာင္ ထက္ျမက္ရဲရင့္သည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဇာတိခ်စ္စိတ္သည္ လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသကဲ့သို႔ အထင္းသားေပၚလြင္လ်က္ ရွိပါသည္။          

ပါေမာက္ၡခိုင္ခိုင္ရီ

Read 47 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 04 January 2020 13:50