Print this page

အသက္ႏွင္႕ထပ္တူျမတ္ႏိုးေနရမည္႕ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး

Sunday, 09 February 2020 14:13 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္     ေရွးပေ၀သဏီကာလ ကတည္းကပင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား  စုစည္းေနထိုင္ၾကသည့္  ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ေရွးအစဥ္အဆက္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္ရန္ကို စုေပါင္းလက္တြဲကာကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး  နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးကာလမွ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ကာလအထိ  လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံေပၚထြန္းေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာရွိခဲ့သည္။

 လက္ရွိ   ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၂၆၁၂၂၈ မုိင္ က်ယ္၀န္းၿပီး   ေရွးေရွးကာလက  ထုိ႔ထက္မက  က်ယ္၀န္းသည္။ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၊ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ အတိတ္ သမိုင္းေၾကာင္းကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစည္းညီၫြတ္မႈ၊  တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈႏွင့္   အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈကို အဆိုပါအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အသိဆံုးျဖစ္သည္။

ပုဂံေခတ္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊  ပတ္၀န္းက်င္ရွိ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတို႔မွာ လည္း ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ခဲ့ ၍သာအမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ စည္ပင္ ၀ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တုိ႔ ခံ့ညားထည္၀ါခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ပေဒသရာဇ္ အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္   အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈယိုယြင္းကာ အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ခဲ့ရေသာ ေခတ္ကာလလည္းရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ  တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈမပ်က္ အတူတကြ ေနထိုင္လိုၾကသည့္ ညီၫြတ္ မႈအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ စည္းလံုးေတာင့္တင္းခိုင္မာ လာေအာင္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾက သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေတာင္ငူေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒုတိယ အႀကိမ္စည္း႐ံုး မႈထူေထာင္၍ ႏုိင္ငံအင္အား  အထြတ္အထိပ္သုိ႔  ေရာက္ခဲ့ရသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ျပန္လည္ စည္းလံုးခိုင္မာလာေအာင္ ထူေထာင္ၾက ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ စတုတၳ အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္အား  စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ထူေထာင္၍ ႏုိင္ငံအင္အားအထြတ္ အထိပ္သုိ႔ေရာက္ခဲ့ပံုကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ သာျဖစ္သည္။

၁၈ ရာစု ပထမပိုင္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပေဒသရာဇ္ အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပား၍ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွာ အင္းအား ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို   ျပန္လည္စည္း႐ံုးခဲ့သူမွာ  အေလာင္း မင္းတရားဘြဲ႕ခံ ဦးေအာင္ေဇယ်ျဖစ္သည္။  ပေဒသရာဇ္တို႔၏အားၿပိဳင္မႈ၊  အာဏာႀကီးစိုးလုိမႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈပ်က္ျပား သည္သာမဟုတ္ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရးမ်ားလည္း  ပ်က္ျပားလ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိ၊ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ကာ   အေျခအေနမ်ားယိုယြင္းလ်က္ရွိ သည္။ ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္  လံုၿခံဳေရး၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရး တို႔အတြက္ မုဆိုးဖိုနယ္အနီးရွိ ရြာေပါင္း ၄၆ ရြာကို စည္းလံုးစုစည္းၿပီး မုဆိုးဖိုရြာတြင္ ထန္းလံုးမ်ားျဖင့္ ကာရံ၍ ထန္းလံုးခံတပ္ႀကီးကို အခိုင္အမာတည္ ေဆာက္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူ မ်ား၏အင္အားကိုစုစည္းရယူလ်က္ ရရာလက္နက္ မ်ားတပ္ဆင္သည္။ ဆင္၊ ျမင္းမ်ား၊ စားနပ္ရိက္ၡာမ်ား  စုေဆာင္း၍ ခံတပ္တည္ေဆာက္သည္။ ျမင္းရည္တက္  ၆၀ ဦးကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီး လံုၿခံဳမႈအတြက္ေဆာင္ ရြက္သည္။ ပေဒသရာဇ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အာဏာလု စစ္ပြဲကို ခုခံကာကြယ္ရန္အတြက္  အသင့္ျပင္ဆင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ပေဒသရာဇ္ စစ္ပြဲ အားေကာင္းခ်ိန္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ကမၻာေပၚတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ အရင္းရွင္စနစ္ ထြန္းကားလာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတုိက္သားကုန္သည္တုိ႔သည္ ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ ေရာင္း၀ယ္မႈကုိ တပ္မက္လ်က္ရွိၾကသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ လည္း ထုိေရာင္း၀ယ္မႈကုိပင္ရလုိၾကသည္။ အေရွ႕ အိႏိ္ၵယကၽြန္းစုတြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံကမ္း႐ိုး တန္းေဒသသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာကာ ကုန္တုိက္မ်ားဖြင့္၍ ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပင္သစ္တုိ႔ေရာက္လာၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔ သည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို သေဘၤာဆိပ္ႏွင့္ သေဘၤာက်င္း အျဖစ္ အသံုးခ်ၾကသည္။ ထိုေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ကူးသန္း ေရာင္း ၀ယ္မႈတြင္ က်ယ္လ်က္ အစည္ကားဆံုး ေဒသမွာ ၿမိတ္ႏွင့္တနသၤာရီ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမွာ  ထုိင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတုိက္သားတုိ႔မွာ ဤေခတ္တြင္ ကုန္သည္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔မွာတျဖည္း ျဖည္းအင္အားေကာင္းလာကာ ႏုိင္ငံတြင္းကိစၥမ်ား၌ ပင္လွ်င္ ပါ၀င္စြက္ဖက္လာၾကသည္။

ထုိေခတ္ထုိအခါကပင္ ဥေရာပတုိက္သားတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္  ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံတြင္း ကိစၥမ်ား ပါ၀င္စြက္ဖက္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ  ယင္းမွာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈကို ၿဖိဳခြဲ၍  ယင္းတုိ႔ အလုိက် ဖန္တီးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အိႏိ္ၵယ ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပတုိက္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပင္သစ္၊  အဂၤလိပ္၊ ဒတ္ခ်္၊  ေပၚတူဂီတုိ႔၏စီးပြားေရးေဒသ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္လည္း က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ လက္နက္ႏုိင္ငံႀကီး ကို ထူေထာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ႏုိင္ငံတြင္း၊ ႏုိင္ငံပ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ အေလာင္းမင္း တရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္  ႏုိင္ငံအင္အား အထြတ္ အထိပ္ ေရာက္ေအာင္  စည္း႐ံုးရင္းတုိက္  တုိက္ရင္း စည္း႐ံုးကာ ႏုိင္ငံေတာ္အား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးတြင္ စစ္ေျမျပင္၌ တိုက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ေသာ အေလာင္းမင္းတရား၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဆင္ျဖဴရွင္ႏွင့္ ဘုိးေတာ္ဦး၀ုိင္းတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္း သာယာေအးခ်မ္းခဲ့သည္။ ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ပယ္ရွင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းမင္းဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘႀကီးေတာ္မင္း လက္ထက္မွအစျပဳကာ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရွိန္ညိႇဳးမိွန္ခဲ့ရ သည္။ ရင္နာစရာ၊ မေမ့ႏုိင္စရာေကာင္းလွေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲသံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး  ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ   ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္စတင္ ဖြဲ႕စည္း ႏုိင္ခဲ့သည္မွစ၍ ျမန္မာတို႔ လြတ္လပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရး အတြက္ အဓိက အက်ဆံုးမွာ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးျဖစ္ သည္။ တုိင္းရင္းသားအားလံုး ေတာင္တန္း-ျပည္မ ေပါင္းစည္း၍ လြတ္လပ္ေရးရယူမည္ဟူေသာ ကတိ စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔  ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ စတင္၍ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားၾကားတြင္ သံသယမ်ား၊ အယူအဆမ်ား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ပဋိပက္ၡမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထက္တုိင္ျဖစ္ သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ စိတ္ရင္းမွာ တစ္ေသြးတည္း တစ္သား တည္း ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ ေနထုိင္လုိျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း  အခ်ဳိ႕ေသာ ေသြးခြဲသူမ်ားေၾကာင့္  ေသြးမကြဲသင့္ဘဲ ေသြးကြဲရသည့္ အျဖစ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ အမ်ားစုမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္ၾကသည္။ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ အစဥ္အလာမပ်က္  လက္တြဲရပ္တည္ေနလုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ယေန႔ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္၌လည္း ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ တန္းတူ ရည္တူ ရပ္တည္ေရးကို လက္ေတြ႕သက္ေသျပ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မၾကာေသးမီကာလက  ကရင္ျပည္နယ္ေန႔၊ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ကယားျပည္နယ္ေန႔ကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊     ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ႏွင့္  တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔က သ၀ဏ္လႊာပါးခဲ့ၾကသည့္အျပင္  ရွမ္း၊  ကခ်င္၊  ခ်င္း၊ ကယားတုိ႔၏ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား ကိုယ္တုိင္ ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ သြားေရာက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထုိမွ်သာမက တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တစ္စုခ်င္းအလုိက္ က်င္းပၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ားတြင္  ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ တက္ေရာက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္မွာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ လက္ရည္ တစ္ျပင္တည္း ရွိမႈကို သက္ေသျပ ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုး တန္းတူ ရည္တူရွိေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေန ရသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု မ်ားလႈပ္ရွားမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ျမင္ေနၾကားေနရသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္ၾကမည္မွာ စိတ္ရင္း အမွန္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးလမ္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ေနေသးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးမေ၀းရေအာင္ အားလံုးယခုထက္ ပိုမုိ၍ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

စည္းလံုးျခင္းအင္အားသည္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး၊ အမ်ား ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း အမႈမ်ားကို  ႀကိဳးပမ္းထမ္းရြက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊  ျပည္ေထာင္စုႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာအင္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္   ရည္ၫႊန္းပါသည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အင္အား ေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးကို   မည္သူတို႔က  မည္သို႔ပင္ ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တား ဖ်က္ဆီးၾကပါေစ။  သမုိင္းေၾကာင္း ေကာင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း  မွီတင္း ေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးက ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ စည္းစည္း လံုးလံုးလက္တြဲ ကာကြယ္ ႏုိင္ၾကမည္ဆုိပါလွ်င္  ျပည္ေထာင္စု၏ အႏၱရာယ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ရန္စြယ္မ်ားကိုတြန္းလွန္ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆုိရပါလွ်င္ ဤေျမတြင္ေန၊ ဤေရကုိ ေသာက္သည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးတို႔မွာ မိသားစုတစ္စုတည္းက ဆင္းသက္လာသည့္ ညီရင္း အစ္ကုိ ေမာင္ရင္းႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းမကြဲျပားၾကဘဲ လက္ရည္တစ္ျပင္တည္းျဖင့္ တန္းတူညီမွ် အတူတကြလက္တြဲကာ ““အသက္ႏွင့္ ထပ္တူျမတ္ႏုိးေနရမည့္   တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး””ကုိ ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထာ၀ရအဓြန္႔ ရွည္တည္တံ့ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႔ဟု  တိုက္တြန္းရင္း  (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။  

ေအာင္ခန္႕ၿဖိဳးေ၀(ေတာင္ငူ)

Read 132 times
Rate this item
(0 votes)
ေကတု

Latest from ေကတု