SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏွလံုးအတုစက္မ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Sunday, 09 December 2018 09:58 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူ႔ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကိုယ္အဂၤါမ်ားကအစား ထိုးလို႔ရႏိုင္သည္။ ဘယ္၊ ညာ ႏွစ္ဖက္စီမွာ ကိုယ္အဂၤါတစ္စံုစီပါရွိသည့္ ေက်ာက္ကပ္လို အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ တစ္လုံးျဖဳတ္ၿပီးလွဴဒါန္းလို႔ရႏိုင္သည္။ အသည္း လိုတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖတ္ထုတ္ၿပီး ျပန္လည္ႀကီးထြားလာတတ္သည့္ အဂၤါမ်ဳိးဆိုလွ်င္လည္း ျဖတ္ၿပီးလွဴလို႔ရသည္။ အဆုတ္လို၊ ႏွလံုးလိုအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ဳိးက်ေတာ့ ျဖဳတ္ၿပီး လွဴလို႔မရ။ ကြယ္လြန္သြားသည့္ အလွဴရွင္သာလွ်င္ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္မည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုအခါမ်ဳိးမွာ ႏွလံုးအတုစက္၊ အဆုတ္အတုစက္ဆိုတာ မ်ဳိးေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ လူ႔ႏွလံုးႏွင့္ တစ္ခုလံုးနီးပါးလုပ္ငန္းေဆာင္တာတူညီသည့္ ႏွလံုးအတုမ်ားကို ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက တီထြင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကစတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ Liotta Cooley အမည္ရ ႏွလံုးအတုစက္၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္လာသည့္ Akutsu III ႏွလံုးအတုစက္မ်ားမွာနာမည္ႀကီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ထိုစက္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္က ယာယီပဲထိန္းထားလို႔ရသည္။ ႏွလံုးလံုးဝ ပ်က္စီးေနသည့္ လူနာအတြက္ ထိုႏွလံုးအတုစက္မ်ားကိုခဏတပ္ထားၿပီး လူ႔ႏွလံုးအစစ္ကို လွဴမည့္အလွဴရွင္ကို ေစာင့္ေနၾကရသည္။ လွဴဒါန္းမည့္ ႏွလံုးဆိုတာကလည္း ထိုအလွဴရွင္ကြယ္လြန္မွရတာမ်ဳိးဆိုေတာ့ အလွဴခံမည့္ ႏွလံုးေရာဂါသည္ လူနာမ်ားမွာ ထိုႏွလံုးစက္ အတုမ်ားကိုတပ္ၿပီး ေမာေမာႏွင့္ေစာင့္ေနၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္းေရာဂါ သည္းၿပီးကြယ္လြန္သြားၾကသည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ LIFE မဂၢဇင္းမွာ Jarvik-7 အမည္ရ ႏွလံုးအတုစက္အေၾကာင္းမ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ထိုစက္၏ အားသာခ်က္မွာလူ႔ႏွလံုးအစစ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္အျပည့္အဝတူညီသြားၿပီး ေနာက္ထပ္ႏွလံုး အလွဴရွင္ကို ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုေတာ့ဘဲ ထိုႏွလံုးအတုစက္ျဖင့္ လူေကာင္းကဲ့သို႔ေနသြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ ဆီယက္တယ္ၿမိဳ႕မွ အၿငိမ္းစားသြား ဆရာဝန္ ဘာေနကလက္မွာ Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္၏ ပထမဆံုးလူနာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏွလံုးလံုးဝ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည့္ ဘာေနကလက္မွာ Jarvik-7  ႏွလံုးစက္ထည့္သြင္းတပ္ဆင္သည့္ ကုသမႈကို Utah တကၠသိုလ္ေဆး႐ံုတြင္ ခံယူခဲ့သည္။ ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္ၿပီး ဘာေနအသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ႏွလံုးစက္ထည့္သြင္းၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာမွာ ဘာေနတစ္ေယာက္ ေျခ၊ လက္ေတြ စတင္လႈပ္ရွားလာႏိုင္ခဲ့သည္။ သတိေကာင္းေကာင္းရၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္လည္း စကားေျပာႏိုင္သည္။ ႏွလံုးအတုစက္က ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘာေနတစ္ေယာက္ ေဆး႐ံုက ျပန္မဆင္းခဲ့ရပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ မ်ားအျဖစ္ ႏွလံုးအတုစက္၏ အဆို႔ရွင္တစ္ခုက်ဳိးသည္၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အဆုတ္တို႔ေရာင္သည္၊ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံတာေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ဘယ္ဘက္ရင္အံု ကိုခြဲၿပီး ႏွလံုးအတုစက္ကို ထည့္ထားသည္ဆိုေပမယ့္ ထိုစက္ကိုအားျဖည့္ေပးသည့္ မီးလိုင္း၊ ေရလိုင္းမ်ားကို အျပင္ကစက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားရေသးသည္။ ဘာေန၏ ရင္ဘတ္က ပိုက္လိုင္းေတြထြက္ၿပီးျပင္ပ စက္မ်ားႏွင့္ဆက္ထားရတာပါ။ ဘာေနက ႏွလံုးအတုစက္ႏွင့္ ၁၁၂ ရက္အသက္ရွင္ေနထိုင္သြားသည္။ ေနာက္ဆံုးေသြးဆိပ္တက္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္ေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာဆက္လက္တပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၄ ႏွင့္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မ်ားမွာ Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္မ်ားကိုခြဲစိတ္တပ္ ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အတြင္း Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္တပ္ဆင္မႈ စုစုေပါင္းငါးခုရွိခဲ့ရာမွာ သံုးခုကို လူဝီစီးယားနားၿမိဳ႕ ဟူမန္နာႏွလံုးအထူးကုဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုလူနာငါးဦးထဲမွာ ဝီလီယံ အမည္ရ လူနာမွာ ႏွလံုးစက္တပ္ဆင္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၂ဝ အထိအခ်ိန္အၾကာျမင့္ ဆံုးေနသြားခဲ့သည္။ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္လိုေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ နမိုးနီးယားအဆုတ္ေရာင္၊ ေသြးဆိပ္တက္ ျခင္းႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံစား ခဲ့ၿပီးမွ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝီလီယံက ေဆး႐ံုေဘးနားက ႏွလံုးအစားထိုးလူနာ မ်ားအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ေပးထားသည့္ အခန္းေလးမွာေနထိုင္သြားခဲ့တာပါ။ က်န္ႏွလံုးအတုစက္တပ္လူနာမ်ားမွာ လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမ်ဳိးစံုခံစား ၿပီးမွ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးပညာ ရွင္မ်ားကမူ ႏွလံုးအတုစက္ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္တပ္ဆင္လိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ လူနာမ်ား အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားေသာ္လည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ႏွလံုးအတုစက္၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွလံုးခြဲစိတ္ဆရာဝန္ အနည္းငယ္မွ ႏွလံုးအတုစက္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္ကိုစတင္အသံုးျပဳခဲ့စဥ္က အၿမဲတမ္းႏွလံုး အစားထိုး ကိရိယာတစ္ခုသဖြယ္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းခြဲစိတ္မႈမ်ားမွာ ႏွလံုးအလွဴရွင္ မေပၚေပါက္ခင္ ယာယီႏွလံုးတစ္ခုအျဖစ္သာ ရည္ရြယ္ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ႏွလံုးအစားထိုး ခြဲစိတ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အထိ ကမၻာအရပ္ရပ္ ႏွလံုးခြဲစိတ္ဌာနႀကီး ၃၉ ခုမွာ ႏွလံုးအတုစက္ ယာယီတပ္ဆင္ခြဲစိတ္မႈ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ားဆံုး အေနႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္း ႏွလံုးအတုစက္ တပ္ဆင္မႈ ၇၅ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုႏွလံုးအတုစက္မ်ား၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုႏွလံုးအတုစက္ တပ္ဆင္ခြင့္ရခဲ့သူ လူနာ ၂ဝဝ ေက်ာ္၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ႏွလံုးအလွဴရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး လူသားႏွလံုးအစစ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ထိုႏွလံုးအစစ္ ရရွိခဲ့သူမ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာတစ္ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္အသက္ရွင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ Jarvik-7 ႏွလံုး အတုစက္မ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သလို ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ ႏွလံုးစက္ အတုအစားထိုး ခံလူနာမ်ား၏ အေျခအေနကို ၾကည့္၍သိခဲ့ၾကရၿပီ။ Jarvik-7 တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ လူနာမ်ားမွာေလျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊အဆုတ္ႏွင့္ အသည္းျပႆနာ မ်ားေပၚျခင္း၊ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းသလို ျဖစ္မလာခဲ့ေသာ္ျငား ႏွလံုးအတုစက္မ်ား တပ္ဆင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အိပ္မက္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ႏွလံုးေဝဒနာရွင္မ်ား၏ သက္တမ္းကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိရွည္ လာေစေသာ္ျငား ေဆး႐ံုေပၚမွာသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနထိုင္သြားရျခင္း၊ လြတ္လပ္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ကိုမရႏိုင္ေတာ့ဘဲ စက္ကိရိယာ မ်ားႏွင့္သာ အသက္ဆက္ေနရျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္းသိခဲ့ၾက ရသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္မ်ားထုတ္လုပ္မႈကို အေမရိကန္ FDA မွ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းလိုက္သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းမွာ Jarvik-7 ႏွလံုးအတုစက္မ်ားဆက္လက္တပ္ဆင္ျခင္းမရွိၾကေတာ့ပါ။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ FDA၊ ကေနဒါအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢမ်ားမွာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ Syn Cardia TAH-t အမည္ရ ႏွလံုးအတုစက္တစ္ခု ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္ေရာက္လာျပန္သည္။ ႏွလံုးတစ္ခုလံုး အစားထိုးျခင္းအတြက္ မရည္ရြယ္ဘဲ လူ႔ႏွလံုးအလွဴရွင္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္မွာ ယာယီတပ္ဆင္ထားဖို႔ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးသည့္အခါ ကိုယ္အဂၤါအစားထိုး ကုသျခင္းသာမက စက္ပစၥည္းကိရိယာအကူအညီမ်ားျဖင့္ အသက္ဆက္ၾကသည့္ နည္း ပညာမ်ားစြာရွိပါသည္။ အဆုတ္အတြက္ သံအဆုတ္(Iron Lung) ေခၚသည့္ အဆုတ္ အတုစက္၊ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုး မကုသႏိုင္ခင္အသက္ဆက္ေပးႏိုင္သည့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္စသျဖင့္ စက္ကိရိယာမ်ားအကူအညီ ယူရသလို ႏွလံုးပ်က္စီးျခင္း ေရာဂါမ်ားမွာလည္း ႏွလံုးအတုစက္မ်ားအကူအညီကုိရယူၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ႏွလံုး၏တာဝန္ဝတၱရား

မ်ားကို ယာယီထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွလံုးတစ္ခုလံုး၏ တာဝန္ကိုအစားထိုး ယူႏိုင္မည့္ ႏွလံုးအတုစက္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္မွာမူ ေဝးကြာေနေသးသည့္ အိပ္မက္တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာလႊမ္းမိုးဟန္

Read 525 times Last modified on Sunday, 09 December 2018 09:58