SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

COVID-19 ေရာဂါကုိ သံုးလအတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္႕႐ုရွား

Sunday, 29 March 2020 10:53 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

႐ုရွားအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ COVID-19  ေရာဂါကူးစက္မႈကုိ  အမ်ားဆံုးသံုးလအတြင္း အၿပီးသတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္ကေျပာၾကားသည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရာဂါ ပုိးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ အဆံုးသတ္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၿပီး  ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ အစိုးရ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ပူတင္က   မတ္ ၂၆  ရက္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသုိက္အဝန္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

႐ုရွားအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ေရာဂါပိုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ေရးအတြက္    မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္း  ေဆာင္ရြက္ခ်က္အသစ္မ်ား  လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။

အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား  ျပည္ပသုိ႔ခရီးသြားလာျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံရသူမ်ားကုိ သီးျခားခဲြထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင္႔ ေရာဂါပုိးကုိတုိက္ဖ်က္ႏုိင္မည့္ ေဆးဝါးမ်ား စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္   ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ကာကြယ္ေဆးတစ္ရပ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

႐ုရွားအစိုးရသည္   ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း အဆိုပါ ေရာဂါပုိးကို တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ေဆးကုသေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရး စီစဥ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရပါမူ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရာဂါပုိး ကူးစက္မႈေၾကာင့္     ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ က်ေရာက္ လာႏုိင္သည့္ ဆုိးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေလွ်ာ႔ခ် ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ညဟုဆုိႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္  ႐ုရွားအစိုးရသည္  ေရာဂါပုိးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ  ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ အသက္  ၆၅  ႏွစ္အထက္  ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံ   သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား သီးျခားခြဲျခား၍  ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရးမႀကီးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ  လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မွ စၿပီး လုပ္ခ၊ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ  အလုပ္မွ  ယာယီ အနားယူခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈ  ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေမာ္စကုိရွိ  စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား၊ စက္႐ုံ မ်ား၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားရွိ သက္သာ ဆုိင္မ်ား၊ ဘားဆုိင္မ်ားႏွင့္ တျခားအစား အစာေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္မ်ားကို မတ္ ၂၈  ရက္မွ ဧၿပီ ၅ ရက္အထိ ယာယီပိတ္ထား မည္ဟု   ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆာဂ်ီဆုိဗ်ာနင္က  အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈသည္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မႀကံဳ စဖူး ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိန္း ခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစ ႏုိင္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း အစိုးရက ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေဆးဆုိင္မ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွအပ တျခားဆုိင္မ်ားကုိ ပိတ္ထားရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

အလားတူ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ  ပန္းၿခံမ်ားကုိ ပိတ္ထားၿပီး ေရာဂါပုိးကူးစက္ မႈမွေရွာင္ရွား ႏုိင္ေရး အတြက္    ျပည္သူ အားလံုးကုိ   ေနအိမ္မ်ားအတြင္း၌သာ ေနထုိင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈ ေၾကာင့္ စုိးရိမ္မႈျမင့္တက္ေနခဲ့သည့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆးဝါးကုသေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့ရန္စီစဥ္ထားသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ႐ုရွား သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ကာကြယ္ေဆး  ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေလ႔လာမႈမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈမ်ား  ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲကုိ  ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ ေရႊ႕ဆုိင္းထားမည္ဟု ပူတင္က ႐ုပ္သံမွ တစ္ဆင့္  ႏုိင္ငံသုိ႔ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္  လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈေၾကာင့္ အဆုိပါ အစီအစဥ္အား မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္မည္ကုိ မသိႏုိင္ေသးေပ။ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈကုိ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ပူတင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားထားသည္။

အလားတူ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ၄င္းတုိ႔ရရွိေသာ အခြန္ အစုအျမတ္မ်ားႏွင့္ အတုိးမ်ားအား ပုိင္ရွင္ မ်ားထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ႐ုရွားအစုိးရ အေနျဖင့္ အခြန္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႐ုရွားအစိုးရသည္ အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚ အခြန္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း သာေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ႐ုရွားအစုိးရ၏အဆုိပါအစီအစဥ္သည္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈ ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး အတြက္ ကာမိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႐ုရွားအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရာဂါပုိးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစား ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အေရးေပၚ အစီအမံမ်ား စီစဥ္ထားသည္။ 

ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈျဖစ္ပြားေနစဥ္ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ ေၾကးမ်ားကုိ တုိးျမႇင္႔ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသူ မ်ားအတြက္  ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေငြေၾကးပမာဏသည္ ႐ူဘယ္ ၈ဝဝဝ မွ ၁၂၃ဝဝ (၁၅၅ ေဒၚလာ)အထိ တုိးျမႇင္႔ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ႏုိင္ငံအတြင္းေရာဂါပုိး ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရ က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳမည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါသည္။  

Ref: Sputnik

Read 159 times