×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 106
Print this page

႐ုတ္တရက္ အဆုတ္ ပ်က္စီးျခင္း ေရာဂါစု

Tuesday, 22 August 2017 10:14 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

႐ုတ္တရက္ အဆုတ္ပ်က္စီးျခင္း ေရာဂါစုဆုိသည္မွာ Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ကုိ ျမန္မာမႈ ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးေလာက ဆရာဝန္မ်ား အသုိင္းအဝုိင္းမွာေတာ့ ARDS ဟု အသိမ်ားၾကသည္။ ARDS ဝင္သြားၿပီဆုိရင္ မရေတာ့ဘူးဟု ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ ယေန႔ H1N1 လူနာေတြ ကြယ္လြန္ၾကသည့္အခါ အဆုတ္ျပင္း ထန္စြာ ေရာင္ၿပီးမွ ARDS ဝင္သြားၿပီး ကြယ္လြန္ၾကသည္ဟုလည္း ၾကားၾကရမည္။

ေဆးပညာ အသုံးအႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားလူထုအၾကား အသုံးမ်ားလာသည့္ ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ARDS ေရာဂါစုအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလုိပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ARDS ေရာဂါစုမွာ လူသားမ်ဳိးစိတ္ ေပၚ ေပါက္လာကတည္းက ယွဥ္တြဲတည္ရွိလာသည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။ ေဆး ပညာသမုိင္းမွာ ARDS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပထမ ဆုံးမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သူကေတာ့ ဆရာဝန္သုံးနားၾကပ္ကုိ တီထြင္ခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ရီနီလန္းနတ္စ္ပဲ ျဖစ္သည္။

လန္းနတ္စ္က ဆရာဝန္သုံးနားၾကပ္ကုိ ၁၈၁၆ ခုႏွစ္မွာ တီထြင္ခဲ့သည္။ နားၾကပ္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ လူ႔အဆုတ္မ်ား၏ အသံကုိ နားေထာင္လာႏုိင္သည့္ လန္းနတ္စ္ကပဲ ႏွလုံးပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အဆုတ္ေလျပြန္ေတြထဲ ေရ အုိင္ထြန္းေနသည့္ ေရာဂါတစ္ခုကို ၁၈၂၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေဖာ္ ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ကာလမ်ားကေတာ့ ARDS ဟုအ မည္မေပးႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ အဆုတ္ထဲမွာ အသံေတြ ၾကားလာရၿပီ။ ႏွလုံးေကာင္းေနလ်က္ႏွင့္ အဆုတ္ထဲေရေတြ စုလာၿပီ ဆုိရင္အေၾကာင္းရင္း မသိေသာ အဆုတ္ေဖာေရာင္ျခင္းဟု အမည္ေပးလုိက္ၾကသည္။ ထုိအေျခအေနေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ လူနာ သည္ အလြန္ေမာလာမည္။ ျပာႏွမ္းလာမည္။ မၾကာမီအသက္ထြက္ သြားေတာ့မည္ဟု နားလည္ၿပီးျဖစ္ၾကသည္။

လူသားတုိ႔၏ အဆုတ္ကုိ အလြယ္တကူ မ်က္ျမင္ပုံရိပ္ ေဖာ္ႏုိင္လာခဲ့သည္မွာ ၁၉၂ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ ျဖစ္သည္။ အဆုတ္ကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္လာႏုိင္သည္ႏွင့္ ARDS ဝင္ေနသည့္ အဆုတ္မ်ား၏ ပုံရိပ္ကိုလည္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ ရွိလာႏုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္မွာ ရြန္ဂ်င္ W.C.Roentgen က X ray ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေရာင္ျခည္ တန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆုတ္ထဲမွ ပုံမွန္မဟုတ္သည္မ်ားကုိ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ၾကည့္ျမင္ႏုိင္ ၾကၿပီဆုိေပမယ့္ ထုိစဥ္ကာလ ဓာတ္မွန္တစ္ခ်ပ္႐ုိက္ခ်ိန္က မိနစ္ ၂ဝ ေလာက္ၾကာေနသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆုတ္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ နည္းပညာက အလြယ္တကူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ ဒရင္ကာႏွင့္ ေရွာအမည္ရ ပညာရွင္ႏွစ္ဦးက သံအဆုတ္ အမည္ရသည့္ ေရွးဦး အသက္႐ွဴကူစက္ တစ္မ်ဳိးကုိ စတင္တီထြင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာ ပုိလီယုိေရာဂါျဖင့္ အသက္႐ွဴ ရင္ဘတ္ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းၿပီး အသက္မ႐ွဴႏုိင္သည့္ လူနာမ်ားအတြက္ အဆုိပါ သံအ ဆုတ္ကုိ စမ္းသပ္ အသုံးျပဳလာႏုိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းကုိ ပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕မွာ သံအဆုတ္ကုိ အသက္႐ွဴကူစက္အျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေဆာင္မ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာသည္။

သံအဆုတ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္က ပုံမွန္က်ဳံ႕ႏုိင္ခ်ဲ႕ႏုိင္သည့္ အဆုတ္မ်ားတြင္သာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အဆုတ္က ေကာင္းၿပီး ၾကြက္သားအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အသက္မ႐ွဴႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ားမွာသာ အသုံးတည့္သည္။ အဆုတ္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အဆုတ္ေလျပြန္မ်ားထဲ ေရဝင္ျခင္းစသည့္ အဆုတ္ျ ပႆနာေၾကာင့္ အသက္မ႐ွဴႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ား မွာအသုံးမတည့္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ထုိေရာဂါမ်ားအတြက္ပါ အသုံးတည့္ၿပီး ေလျပြန္အတြင္း အသက္႐ွဴပုိက္ ထည့္ သြင္းအသုံးျပဳရသည့္ အသက္႐ွဴကူစက္မ်ားကို စတင္အသုံးျပဳ လာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိနည္းပညာကုိ Positive pressure ventilation ဟု ေခၚၾကသည္။

ထုိအသက္႐ွဴကူစက္ အသုံးျပဳနည္းပညာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က လန္းနတ္စ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ကုသ မရႏုိင္သည့္ ARDS အဆုတ္ေရာဂါမ်ားကုိ ကုသႏုိင္လာသည့္ အေျခအေန ရွိလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က ေရးသားခဲ့ သည့္ ေဆးပညာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ ARDS ေရာဂါစုကုိ ကေ လးငယ္မ်ားမွာျဖစ္သည့္ Infantile respiratory distress syndrome,IRDS (hyaline membrane disease) ႏွင့္ဆင္တူေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ထုိေရာဂါတြင္ သာမကပါ။ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရျခင္း၊ အဆုတ္ျပင္းထန္စြာ ေရာင္ျခင္း စသည့္ ေရာ ဂါမ်ားေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ အဆုတ္ပ်က္စီးျခင္းေရာဂါစု ARDS မ်ားျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံ ဆဲလ္ကလာပ္စည္းမ်ား အဆင့္အထိ ျဖစ္ပြားပုံ လကၡဏာမ်ား တူညီေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာၾကသည္။

ARDS ေရာဂါမ်ားကုိ PEEP ကုထုံးႏွင့္ အသက္ကယ္ ေဆးကုထုံးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ကုသ သုေတသနမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦး မိခင္ဝမ္းတြင္းမွ ထြက္လာသည့္အခါ ပထမဆုံး အသက္႐ွဴသြင္းလိုက္ႏုိင္ဖုိ႔ အဆုတ္ နံရံမ်ားမွာရွိသည့္ Surfactant မ်ား၏အကူအညီကုိ ယူရသည္။ Surfactant မ်ားမရွိလွ်င္ အဆုတ္အတြင္းသုိ႔ ေလမေရာက္ႏုိင္။ ထုိေရာဂါကုိ IRDS ဟု ေခၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။ IRDS ေရာဂါအေၾကာင္းကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး က စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လူႀကီးမ်ားမွာ ျဖစ္သည့္ ေရာဂါစုမ်ားသည္လည္း ေမြးကင္းစ က ေလးမ်ား မွာျဖစ္သည့္ ARDS ကဲ့သုိ႔ပင္ Surfactant မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကျပန္သည္။ သုိ႔ေပ မယ့္ လူႀကီးမ်ားမွာျဖစ္သည့္ ARDS ေရာဂါမ်ားမွာ Surfactant ျပန္လည္ျဖည့္သြင္း ကုသျခင္းမ်ားျဖင့္ မေအာင္ျမင္တာကုိ ေတြ႕ရွိၾကရသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ Methylprednisolone အမည္ရ အသက္ကယ္ ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ARDS ကုိ စမ္းသပ္ကုသ သုေတသန လုပ္ၾကရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ အသက္႐ွဴကူစက္ နည္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာ CPAP ႏွင့္ PEEP နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ ကုသသုေတသနမ်ားမွာလည္း ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ျပန္ ပါ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာက်င္းပသည့္ အေမရိကန္-ဥေရာပ အစည္းအေဝးႀကီးမွာ ARDS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ARDS ကုိ acute respiratory distress syndrome ဟုတညီတညာတည္း ေခၚၾကမည္။ ARDS ဟုေရာဂါအမည္ သတ္မွတ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အဆုတ္သည္ ေရာင္ရမ္းေနရမည္။ အဆုတ္တြင္း ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္းမွ အဆုတ္ေလအိတ္မ်ား အၾကား ေသြးစိမ့္ထြက္မႈ အလြန္မ်ားျပားေနရမည္။ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အေနျဖင့္ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ ေသြး ဆိပ္တက္ျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရထားျခင္း စသည့္အေၾကာင္းတစ္ခုခု ရွိေန ရသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ဘာလင္မွာ ျပဳ လုပ္သည့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ARDS အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေသြးတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ခဲ့တာရွိသည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္အၾကားႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ခန္႔အတြင္းမွာ ARDS ေၾကာင့္ေသဆုံးသူဦးေရ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ အုိင္စီယူမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ အသက္႐ွဴကူစက္ (Ventilator) မ်ား၏ နည္းပညာျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ARDS လူနာမ်ား၏ အသက္ရွင္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့တာပါ။ အုိင္စီယူအတြင္း အခ်က္ေပးစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္လာမႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္ႏွင့္ သံလုိက္စက္ကြင္း ဓာတ္မွန္မ်ား ေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ နည္းပညာမ်ား အဆင့္ျမင့္မားလာမႈမ်ားကလည္း ARDS ေရာဂါစုမ်ားကို ပုိမုိ ေအာင္ျမင္စြာ ကုသလာႏုိင္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ARDS ဝင္သြားၿပီး အုိင္စီယူထဲမွာ အသက္႐ွဴ ကူစက္တပ္ကုသခဲ့ရာမွာ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ၾကသည့္ လူနာမ်ား၏ ထက္ဝက္ေလာက္မွာ ေနာင္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္ ပုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပုံမွန္ျပန္မျဖစ္ေသးသည့္ အခ်က္ကုိ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ARDS ကုိျဖစ္လာေစသည့္ ေနာက္ခံရင္းျမစ္ႀကီးေလးခုက ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရျခင္းႏွင့္ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္ေရာင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္စားေနသည့္ H1N1 ဗိုင္းရပ္ပုိး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အဆုတ္ျပင္းထန္စြာ ေရာင္ ရမ္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ARDS ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ARDS ဝင္သြားရင္ျဖင့္ အုိင္စီယူအတြင္း အသက္႐ွဴကူစက္ျဖင့္ ကုသမွသာ အသက္ရွင္သန္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အသိေပးရင္းျဖင့္ ARDS ေရာဂါစုအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ရပါသည္။  ေဒါက္တာ လႊမ္းမုိးဟန္

Read 786 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 04 September 2017 12:32

Latest from