Print this page

ပူပင္ေသာက ေျဖေဖ်ာက္ၾက

Friday, 25 August 2017 09:04 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္လာဘႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးဟုဆိုရာတြင္ ကိုယ္ ခႏၶာ က်န္းမာေရးသာမက စိတ္က်န္းမာေရးသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေပသည္။

ေခတ္မီတိုး တက္မႈႏွင့္ အတူ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနေသာ ယေန႔ေခတ္ အခါသမယတြင္ လူတို႔တြင္ စိတ္ဖိစီး မႈမ်ားျပားလာၾကသည္

မွာဓမၼတာပင္။   စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိၾကေသာသူမ်ားမွာ   ထြက္ေပါက္အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ ကို သတ္ေသၾကျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးကို ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္ ပစ္ျခင္း အမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိေနရသည္။

စိတ္ေထာင္းေတာ့ကိုယ္ေၾက'' ဆိုသကဲ့သို႔စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို တာရွည္စြာခံစားရသူတစ္ဦးထံသို႔ ေရာဂါဘ ယမ်ားမဖိတ္ေခၚပါဘဲလ်က္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း စိတ္ဖိစီးမႈကို အရက္ ေသာက္ေျဖေဖ်ာက္ၾကသည္။ ေသာက္တုန္းခဏယစ္မူးကာ စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ပါးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္သေယာင္ရွိေသာ္လည္းေရရွည္တြင္က်န္းမာေရး၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးျပ ႆနာ မ်ားႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ရတတ္သည္။

အခ်ဳိ႕မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ ကြမ္းစားျခင္းတို႔ျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေျဖေဖ်ာက္ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ပါဝင္ေသာ နီကိုတင္းဓာတ္ကိုစြဲလမ္းသြားကာ က်န္းမာ ေရးျပႆနာေပါင္းစံုျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾက ရေတာ့သည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ စိတ္ၾကြေဆး၊ မူးယစ္ေဆးတို႔ကို စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္အသံုးျပဳၾကသည္။ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ရ႐ံုမွ်မက ရာဇဝတ္ မႈခင္းမ်ားပါ က်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္။ ထိုအျဖစ္ ဆိုးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္႐ုပ္ ခႏၶာက်န္းမာေရးကို မထိခိုက္သည့္ စိတ္ခ်မ္းသာေစဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝလိုသည္။စိတ္ဖိစီးမႈကို တြန္းလွန္ေသာ ဆင္ျခင္စဥ္းစား မႈစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျပားၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈရွိလာ ေသာ အခါ ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္ကိုစဥ္းစားဆင္ျခင္က်င့္သံုးရာ၏-

(က)   ပစၥဳပၸန္ကိုတည့္ တည့္႐ႈပါ။  ။ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီး ပြားျဖစ္ထြန္းမႈသည္လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အေျခ အေနကို အသံုးခ်ႏိုင္မႈအေပၚတြင္ မ်ား စြာမူတည္ေနသည္။

အတိတ္ကာလမွာ ၿပီးဆံုးေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ေပၿပီ။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ေတာ့။ သို႔ေသာ္ သင္ခန္းစာကိုေတာ့လက္ရွိအေျခအေနအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ရယူႏိုင္သည္။ အနာ ဂတ္ဆို သည္မွာ လည္းေရာက္ရွိမလာေသးေပ။ မိမိႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာ သည္လည္းရွိသလို၊ ျဖစ္မလာသည္လည္းရွိႏိုင္သည္မို႔ကံေသကံမမေျပာႏိုင္။ အနာဂတ္ကာလ အ တြက္ႀကိဳတင္စိုးရိမ္ပူပန္ေနျခင္းသည္အက်ဳိးမမ်ားႏိုင္ေပ။ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကာလသည္သာ မိမိႀကိဳက္သလိုျပဳျပင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းလက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ရရွိေနေပသည္။ တစ္ ေန႔ တာ လုပ္ေဆာင္ စရာမ်ားမ်ားျပားေနပါလွ်င္ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါမည္လားဟု စိုးရိမ္ပူပန္ ေနျခင္းထက္ လုပ္စရာတစ္ခုခ်င္းစီကို ဦးစားေပးအလိုက္စီစဥ္ၿပီး တစ္ေန႔တာ ရရွိႏိုင္မည့္အခ်ိန္မ်ားကို တြက္ခ်က္ အ ကြက္ ခ်ကာ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းလုပ္စရာတစ္ခုကို စိတ္တည္ၿငိမ္ စြာထားၿပီးလုပ္ေဆာင္ပါက တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ သြားႏိုင္ သည္ ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

(ခ) ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါဆင္ျခင္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ႏွင့္ႀကံဳ ေတြ႕ရပါက ေရွးဦးစြာ မိမိအတြက္အဆိုးဆံုးျဖစ္ႏိုင္မည္ကို တြက္ဆရမည္။ ထိုအေျခအေနသို႔ ေရာက္ ရွိ လာ သည့္တိုင္ မည္ကဲ့သို႔ရင္ဆိုင္မည္ကို စိတ္ထဲတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ထိုျပ ႆနာကို   ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းကင္း၊

႐ိုး႐ိုးသားသားျဖင့္  ေခါင္းေအးေအးထားကာ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ ေဝဖန္သံုးသပ္ၿပီး  အဆိုးထဲ ကအ ေကာင္းကို မည္ကဲ့သို႔ဆြဲထုတ္ယူရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

(ဂ)     စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုဆင္ျခင္ျခင္း။   ။စိတ္ဖိစီး မႈမ်ား ေသာအခါ ကိုယ္ခႏၶာအနာေရာဂါမ်ား  ဝင္ေရာက္ဖိစီးလာႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အရြယ္ မတိုင္ မီ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္မီ ေစာစီးစြာေၾကြ လြင့္သြား ႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဆိုး က်ဳိးမ်ားကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္သည္။

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ား စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ရႏိုင္သည့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ေသာ က ေဝဒနာ နာတာရွည္ဖိစီးခံေနရသူတစ္ဦးသည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္-

(က)   ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊

(ခ)     ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊

(ဂ)     ေလငန္းေလျဖတ္ျခင္း၊

(ဃ)   ကိုယ္ခံစြမ္းအားက်ဆင္းၿပီး ကူးစက္   ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားလြယ္ျခင္း၊

(င)     အစာအိမ္ေရာင္၊ အစာအိမ္အခ်ဥ္ ေပါက္၊အစာအိမ္အနာျဖစ္ျခင္း၊

(စ)     ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းခဲ၊ အဆစ္အမ်က္  နာ၊ အေၾကာတက္ျခင္း၊

(ဆ)   အဝလြန္ျခင္း၊

(ဇ)     ေသြးခ်ဳိ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊

(စ်)    မွတ္ဥာဏ္ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္း၊

(ည)   စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း။

စိတ္ဖိစီးမႈကိုေျဖေဖ်ာက္ေစေသာနည္းလမ္းမ်ား

(က) အားကစားျပဳလုပ္ျခင္း။ ။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအားကစားတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္သည္။လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ေအ႐ိုးဗစ္ကစားျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း၊ ေဂါက္သီးကစားျခင္းႏွင့္ေျပးခုန္ပစ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ စိတ္ကိုေပ်ာ္ ရႊင္ေစေသာ ေဟာ္မုန္း Endorphin  မ်ားထြက္လာကာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ပါး ေစသည္။

(ခ)ေတးသီခ်င္းမ်ားနားေထာင္ျခင္း။ ။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေတးသီခ်င္းမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ၿငိမ့္ ေညာင္းသာယာေသာ တီးလံုး၊ သီခ်င္းမ်ားကို နားေသာတဆင္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ ပါးေစသည္။ ထို႔ျပင္ သီခ်င္းမ်ားကို လိုက္ပါသီဆိုျခင္းျဖင့္လည္း စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုရရွိေစသည္။ သုေတသနမ်ားအရ ေတးသီခ်င္းနားေထာင္သီဆိုျခင္းျဖင့္စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ၊ ညဘက္ အိပ္ မေပ်ာ္ မႈ၊ စုိးရိမ္ ပူပန္ေသာကဖိစီးမႈတို႔ကို ေျပေပ်ာက္ေစသည္ဟုဆိုသည္။

(ဂ)     ေပ်ာ္ရႊင္စြာရယ္ေမာျခင္း။  ။ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာဇာတ္လမ္းမ်ားကိုနားေထာင္ျခင္း၊ ၾကည့္ ႐ႈျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ဝိုင္းဖြဲ႕ကာ ရယ္ေမာစရာတို႔ကို ေျပာဆိုရယ္ေမာျခင္းတို႔သည္ စိတ္ဖိ စီးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစေသာေကာ္တီေစာေဟာ္မုန္းထြက္ရွိမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

(ဃ)   စိတ္တည္ၿငိမ္စြာထားတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ျခင္း။ ။ စိတ္လႈပ္ရွားဖိစီးစရာမ်ားႀကံဳ ေတြ႕ရပါက ငါးမိနစ္ခန္ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေစရန္ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသြင္း႐ွဴထုတ္လုပ္ရပါမည္။ ကိုယ္ ခႏၶာကို မတ္မတ္ထားကာမ်က္စိကိုမွိတ္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေပါင္ေပၚတင္ထားရမည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖို႔ တရားထိုင္ကာ  ဝင္ေလထြက္ေလမွတ္သားျခင္း(တရားထိုင္ျခင္း)ျဖင့္ ေသာ ကေဝဒနာ မ်ားေျပေပ်ာက္သည္ကို လက္ေတြ႕ႀကံဳဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳမူျခင္းသည္ စိတ္ေသာကေဝဒနာကို ေလ်ာ့ပါးေစ႐ံုမွ်မကေသြးတိုးေဝဒနာကိုပင္ သက္သာေစသည္ဟု ဆို သည္။

(င)     မိမိစိတ္ပါဝင္စားရာတစ္ခုခုကိုျပဳလုပ္ျခင္း။   ။ မိမိဝါသနာပါရာ၊ စိတ္ပါဝင္စားရာတစ္ခုခု ဥပ မာ- စာဖတ္ျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ျခင္းစသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ ကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစကာ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေလ်ာ့ပါးေစသည္။စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြဖြယ္ရာ စိတ္အာဟာရစာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္လည္း စိတ္ဖိစီးကာ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းမႈကို   ေလ်ာ့ ပါးေစသည္။

(စ)     မိမိကိုနားလည္ေပးႏိုင္သူကိုရင္ဖြင့္ျခင္း။ မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာမိတ္ေဆြ သူငယ္ ခ်င္းထံ မိမိခံစားရသမွ်ကို ရင္ဖြင့္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ရင္ဖြင့္ရမည့္သူမရွိပါက စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိခံစားရသမွ်ကို ေရးခ်ျခင္းျဖင့္လည္း အထိုက္ အေလ်ာက္ ေသာကေဝဒနာကို ေျပေပ်ာက္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ ေပၚလာ ပါက ရင္ဖြင့္ႏိုင္ေသာေန ရာ မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ားစီစဥ္ထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

(ဆ)   အေၾကာမ်ားေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း။  ။စိတ္ဖိစီးမႈခံစားေနရသူတစ္ဦး၏ ၾကြက္သားမ်ားမွာ တင္းမာေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ထိုၾကြက္သားမ်ားေျပေလ်ာ့ေစရန္ အသာအယာႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း၊ ေရေႏြးျဖင့္ေရ ခ်ဳိး ေပးျခင္း တို႔ကုိျပဳလုပ္ေပးပါက စိတ္မ်ားျပန္လည္ၾကည္လင္လာေစသည္။

(ဇ)     သင္းပ်ံ႕ေသာရနံ႔ကို႐ွဴ႐ိႈက္ေပးျခင္း။  ။မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စံပယ္ရနံ႔၊ သံပရာရနံ႔၊ ႏွင္းဆီ ရနံ႔စသည့္သင္းပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ႐ွဴ႐ိႈက္ေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစၿပီး စိတ္ဖိ စီးမႈ မ်ားကို   ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။

(စ်)    လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္ျခင္း။။ သုေတသနမ်ား အရ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္ျခင္းသည္   စိတ္ဖိစီးမႈကိုျဖစ္ေစေသာေကာ္တီေစာေဟာ္မုန္းကို ေလ်ာ့က် ေစၿပီး စိတ္ ေပ်ာ္ ရႊင္မႈ ကို   ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

(ည)   လံုေလာက္စြာ   အိပ္စက္အနားယူျခင္း။  ။ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းသည္ စိတ္တို ေဒါ သထြက္လြယ္ကာ  စိတ္ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ လံုေလာက္စြာအိပ္စက္ အနားယူ သင့္သည္။

ညဘက္လံုေလာက္ေသာအိပ္စက္ခ်ိန္မွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၇ နာရီႏွင့္ ၈ နာရီၾကားျဖစ္သင့္သည္။စိတ္ေသာက ေဝဒနာေလ်ာ့ပါးေစရန္မွာ အေျပာလြယ္ သေလာက္ အလုပ္ခက္သည္ဟု တစ္ခါ တစ္ ရံ ခံစား ရေလ့ရွိသည္။

စိတ္ေသာကဖိစီးျခင္းေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ကာ စိတ္ေသာက ေဝဒနာေလ်ာ့ပါးေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ၾကည့္သံုးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ ခႏၶာက်န္းမာရန္ သာမက စိတ္ပါခ်မ္း သာၾကႏိုင္ ပါေစ ေၾကာင္းေရး သားေဖာ္ျပ လိုက္ရေပသည္။   

Read 967 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 04 September 2017 12:32
ေညာင္ရမ္း

Latest from ေညာင္ရမ္း