SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

သူငယ္နာအေၾကာေသ ၾကြက္သား အားနည္းေရာဂါ

Monday, 04 September 2017 12:19 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေဆးပညာအေခၚအေဝၚ စီပီ(CP-Cerebral Palsy) ေရာဂါစုမွာ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕ကို ထိခိုက္မိလုိ႔ၾကြက္သားေတြ အားနည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိေတာင့္တင္းျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားကို အသံုးျပဳရာမွာ ခက္ခဲျခင္းစတာေတြကို ဆိုလုိပါတယ္။ တစ္ကုိယ္လံုးမွာရွိတဲ့ ၾကြက္သားေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အခ်ဳိ႕အစိတ္အပုိင္းေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

ဦးေႏွာက္မွ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ယင္းအစိတ္အပုိင္းေတြ ထိခုိက္မိခဲ့ရင္ ကုိယ္ခႏၶာရွိ ၾကြက္သားေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈ၊ ေျခလက္ေတြရဲ႕အေနအထား စတာေတြ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိေတာ့ဘဲ ရပ္သြားတာကို စီပီ(CP)လုိ႔ေခၚပါတယ္။

စီပီ(CP)ဟာ ကေလးတစ္ဦးရဲ႕ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစဥ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတယ္။ ကေလးရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ  ကုိယ္ဝန္ရွိစဥ္ အေစာပုိင္းကတည္းက စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အသက္ႏွစ္ႏွစ္မွ ေလးႏွစ္အထိ ေကာင္းေကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျဖစ္တယ္။

စီပီျဖစ္တဲ့အေျခအေနေတြက

(၁) ေမြးရာပါ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပုိင္းသို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာအခ်ဳိ႕ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း။

(၂) မိခင္ျဖစ္သူ လိင္ဆက္ဆံရာမွ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕သေႏၶသားဆီ ေရာက္ျခင္း။

(၃) ေမြးဖြားစဥ္ ခက္ခဲျခင္း၊ ညႇပ္ဆြဲထုတ္ရျခင္း၊ ေလစုပ္(Vaccum)ဆြဲထုတ္ရျခင္း။

(၄) ေမြးၿပီး အလြန္အမင္း အသားဝါျခင္း၊ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ မိခင္ေသြးနဲ႔ မတည့္ျခင္း။

(၅) ေမြးၿပီးေနာက္ပုိင္း ဦးေႏွာက္ထိခုိက္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီပီျဖစ္ၾကရတယ္။

စီပီ(CP)ရဲ႕လကၡဏာေတြက

(၁) ကေလးငယ္ရဲ႕ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ကုိယ္အေနအထားပုိင္း ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ ေနာက္က်ျခင္း၊  ဦးေခါင္းေထာင္ျခင္း၊ ေမွာက္ႏုိင္၊  လွန္ႏုိင္ျခင္း၊ ထုိင္ျခင္း၊ ေလးဖက္တြားျခင္းတုိ႔ ေနာက္က်တတ္တယ္။

(၂) ကေလးငယ္ရဲ႕ၾကြက္သားမ်ား သာမန္ထက္ ပုိေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိေတာင့္တင္းေနတတ္ပါတယ္။

(၃) ကုိယ္ခႏၶာရဲ႕ညာဘက္ျခမ္းနဲ႔ ဘယ္ဘက္ျခမ္း လႈပ္ရွားမႈမတူၾကဘူး။

(၄) ကေလးတစ္ေယာက္မွာ  အသိဉာဏ္ ေနာက္က်ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ အျမင္ႏွင့္ အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း  စတာေတြမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြဲၿပီး ပါလာတတ္ပါတယ္။

စီပီ(CP)ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္းရင္း ရွိထားတဲ့ ကေလးေတြဟာ ကြၽမ္းက်င္သူ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ေစာစီးစြာ၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈ ခံယူသင့္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေမြးၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း အသက္တစ္လခြဲ၊ သံုးလ၊ ကုိးလနဲ႔ တစ္ႏွစ္ အရြယ္ေတြမွာ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈ ခံယူရမယ္။

စီပီ(CP-Cerebral Palsy)ဟာ  ကုသတာထက္ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုနယ္တဲ့အစိတ္အပုိင္းေတြဟာ လံုးဝျပန္မေကာင္းေတာ့ဘူး။

သည့္ထက္ပံုမွန္ အေနအထားရွိလာေအာင္၊ မဆုိးေအာင္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္ စီပီ(CP-Cerebral Palsy) ရွိ၊ မရွိဟာ ေရာဂါျပင္းထန္မႈ ေစာစီးစြာ လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူျခင္း၊ ႐ုပ္ပုိင္းစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ မိသားစုရဲ႕စိတ္အားထက္သန္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ပါတယ္။

စီပီ(CP) ကေလးေတြရဲ႕ မိဘေတြကုိ အႀကံေပးခ်င္တာက-

(၁) ေရာဂါအေၾကာင္း ေလ့လာသင့္တယ္။ ေမးျမန္းသင့္တယ္။   သည္ေရာဂါအေၾကာင္း ပုိသိေလေလ   မိဘေတြ ကိုယ္တုိင္ မိမိကေလးငယ္ကို ပုိမုိကူညီႏုိင္ေလ၊   ပုိမုိတုိးတက္လာေလျဖစ္တယ္။

(၂)  ကုိယ့္ရဲ႕ကေလးကို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာယုယစြာနဲ႔ အတူေနထုိင္ ကစားေပးသင့္ပါတယ္။ သာမန္ကေလးေတြလို သေဘာထားၿပီး ျပဳမူေျပာဆုိသင့္တယ္။ အတူေပးကစားတာ လုပ္သင့္ပါတယ္။

(၃) သာမန္ကေလး ႏွစ္သက္တဲ့ေနရာေတြ ဥပမာ ပန္းၿခံ၊ကစားကြင္းေတြ သြားေရာက္ လည္ပတ္ေပးသင့္တယ္။ စီပီကေလး မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း ေပးကစားတာဟာ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္တက္ေစတယ္။

(၄) အျခားမိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ အကူအညီ ရယူသင့္ပါတယ္။ စီပီကေလး တစ္ေယာက္ကုိ ျပဳစုရျခင္းဟာ အလြန္ပင္ပန္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစုဝင္ေတြကုိလည္း   စီပီ(CP) ကေလးျပဳစုနည္းေတြ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ သင္ေပးၿပီး မိဘေတြအေနနဲ႔   အခ်ဳိ႕အခ်ိန္ေတြမွာ သူ႔ကုိထိန္းခုိင္းၿပီး အနားယူသင့္တယ္။

(၅) စီပီ(CP) ကေလးအေပၚ စိတ္ရွည္ရွည္ ထားသင့္တယ္။ ကေလးအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ   မကုန္ဆံုးေစသင့္ဘူး။ ကေလးေတြဟာ သာမန္ကေလးေတြလုိ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးခြင့္၊ သင္ယူႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ မိဘေတြက စီပီ(CP)ကေလး အထူးသင္တန္းေက်ာင္းေတြပါ စံုစမ္းသင့္တယ္။

(၆) တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူ ဆရာဝန္ေတြ၊ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပံုမွန္အျပည့္အဝ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဆရာေတြရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈေတြကို  တစ္သေဝမတိမ္း လုိက္နာသင့္ပါတယ္။ သိလုိသမွ်ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း  ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။   ကေလးရဲ႕ေနာင္ေရးတုိင္ပင္သင့္တယ္။

(၇) ကေလးႀကီးလာရင္ သူ႔ဘာသာရပ္တည္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး သင္ၾကားေလ့က်င့္ေစသင့္ပါတယ္။ အေျခခံေတြျဖစ္တဲ့ သူ႔ဘာသာ စားေသာက္တတ္ဖို႔၊    အေပါ့အေလး စြန္႔တတ္ဖို႔၊    တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္တတ္ဖုိ႔စတာေတြကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးသင့္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ပညာသင္ၾကားဖုိ႔၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တစ္ခုခုသင္ၾကားေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေပးသင့္တယ္။

(၈) စီပီတစ္ေယာက္ ေမြးၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ စီပီမျဖစ္ရေအာင္ အကယ္၍ မိခင္မွာ အာရ္အိပ္နဂၢတစ္ျဖစ္ရင္ ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ကေလးငယ္ကို ေသြးလဲလွယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္ရွိတဲ့  ၿမိဳ႕ေဆး႐ံုမွာ မီးဖြားသင့္တယ္။

ေသြးမတည့္တဲ့  မိခင္ကေန အလြန္ဝါတဲ့ ကေလးေတြေမြးခ့ဲရင္၊ ေသြးမလဲမိရင္  ဦးေႏွာက္မွာ အဝါေရာင္ထင္က်န္ရစ္ၿပီး စီပီ(CP)ကေလးငယ္ေတြ ထပ္ၿပီး ရႏုိင္လို႔ ကေလးေမြးဖြားရင္ ကေလးျပဳစုမႈေပးႏုိင္တဲ့ ေဆး႐ံုမွာ ေမြးသင့္တာပဲျဖစ္တယ္။

စီပီ(Cerebral Palsy-CP)န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အသက္ရွည္တာ ဉာဏ္ရည္ပံုမွန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတာ သိပ္ၿပီးမေမွ်ာ္လင့္ ထားသင့္ပါဘူး။စီပီကေလးတစ္ေယာက္ အမ်ားဆံုး စာေပသင္ၾကားႏုိင္မႈက စတုတၴတန္း အထိေလာက္ပဲ သူ႔ဦးေႏွာက္က လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ အသက္ရွင္သန္မႈကလည္း အသက္ ၁၅ ႏွစ္ထက္ ပိုမရွည္တတ္ဘူး။ စီပီႏုရင့္အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕စီပီကေလးေတြ တစ္သက္လံုး  မီွခုိဘဝနဲ႔ အသက္ရွင္သန္သြားတယ္။ သူ႔ဘာသာ ဘာမွမလုပ္တတ္ေတာ့ မိဘေတြ စိတ္မရွည္ၾကေတာ့ဘူး။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူ ဆရာဝန္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အျပည့္အဝပူးေပါင္းၿပီး ဆရာေတြရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈအတုိင္း လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေရးသား လုိက္ရပါတယ္။ 

ေဒါက္တာ လြင္သန္႕

Read 741 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 04 September 2017 12:29