SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသြးအားနည္း ေရာဂါအတြက္ မရွိမျဖစ္ သံဓာတ္

Friday, 08 March 2019 11:02 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေသြးအားနည္းေရာဂါႏွင့္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အသက္ငါးႏွစ္မွကုိးႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားမႈေတြ ့ရွိရၿပီး ပ်မ္းမွ်လူႏွစ္ဦးလွ်င္တစ္ဦးႏႈန္း ၎ေရာဂါကို ခံစားေနရသည္။ ထိုေလ့လာမႈက္ို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ျပင္ဆင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ငါးႏွစ္ေအာက္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ငါးႏွစ္မွ ကုိးႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၊ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္စ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ၁၅ ႏွစ္မွ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားဟူ၍ အုပ္စုခုနစ္စုျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

¤င္းစစ္တမ္းကို တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ ေကာက္ကြက္ ၃ဝ ျဖင့္ စုစုေပါင္းေကာက္ကြက္ ၄၅ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ေကာက္ကြက္တစ္ခုလွ်င္ အိမ္ေထာင္စု ၆ဝ ကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ေသာ ယင္းအိမ္ေထာင္စု ၆ဝ အတြင္း ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၂ဝ ဦး၊ ငါးႏွစ္မွ ကုိးႏွစ္အရြယ္ ၂ဝ ဦး၊ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွစ္ဦး၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး  ၂ဝ  ဦးတို႔ကို  ေရြးခ်ယ္ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါ

ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ေဖာလစ္အက္စစ္၊B12ႏွင့္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ (Anemia) ျဖစ္ေပၚခံစားလာရသည္။ ေမြးရာပါေသြးအားနည္းျခင္း၊   မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ျခင္းေတြေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ခံစားရၿပီး ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း၊ လစဥ္ဓမၼတာရာသီ အဆင္းလြန္၍ သံဓာတ္အားနည္းျခင္း၊ စားေသာက္မႈစနစ္မက်ျခင္း၊ ေသြးကင္ဆာေရာဂါ၊ ဒူလာအဆစ္အမ်က္ေရာဂါႏွင့္ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းေရာ ဂါျဖစ္ၾကရသည္။ မေတာ္တဆ  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္မႈျဖစ္၍ ေသြးထြက္လြန္ျခင္းေၾကာင့္လည္း  ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ခံစားရႏုိင္သည္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါအတြက္ မရွိမျဖစ္ သံဓာတ္ကမၻာေပၚရွိ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္း ျမင့္မားေသာႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္ေနသျဖင့္ ယင္းသို႔သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွ ကာကြယ္ရန္ မိသားစုအတြင္း စားေသာက္မႈပံုစံ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို အသက္အရြယ္မေရြး ခံစားရႏုိင္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ပါက  သင္ယူႏုိင္မႈစြမ္းရည္ကို သိသိသာသာ ထိခိုက္လာတတ္သျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အစားအေသာက္ သတိထားေကြၽးေမြးရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး ဦးေရ၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ခံစားေနရသျဖင့္ သေႏၶသားဘဝမွသည္ ၎ကေလးဘဝ ေနာင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ စိုးထိတ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

သံဓာတ္လိုအပ္ခ်က္

အသက္ ၁၉ႏွစ္မွ ၅ဝႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္သံဓာတ္ ၈ မီလီဂရမ္လိုအပ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၁၈ မီလီဂရမ္ လိုအပ္ကာကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၎ပမာဏထက္ ပို၍လိုအပ္ေနသည့့္အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား အတြက္ ၂၇ မီလီဂရမ္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(NIH)၏  ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။

သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေရာဂါ

သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္   ခႏၶာကိုယ္ရွိ တစ္သွ်ဴးမ်ားဆီသို႔ အဆုတ္မွ ေအာက္ဆီဂ်င္ သယ္ေဆာင္ေပးေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ျဖစ္သည့္ ေဟမိုဂလိုဘင္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ မလံုေလာက္ျဖစ္လာသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ သင္ယူႏုိင္မႈစြမ္းရည္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊  အာ႐ံုစူးစိုက္၍မရျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္း၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္းမ်ား ကြဲထြက္ျခင္း၊ မၾကာခဏဖ်ားနာျခင္း၊ ပန္းေရာင္ သို႔မဟုတ္ အနီေရာင္ ဆီးသြားျခင္း၊ ေမာပန္း၍ အားအင္ကုန္ခန္းျခင္း၊ အလြန္အမင္းေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ကိုယ္ခံစြမ္းအား မရွိျခင္း၊ အသက္႐ွဴရခက္ခဲျခင္း၊ ရင္ဘတ္နာက်င္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမူမမွန္ျခင္းႏွင့္ အသားအေရ ေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္းတို ့ႀကံဳေတြ ့ရႏုိင္သည္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါမွာ ေသြးတိုးေရာဂါကဲ့သို႔ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္၊ မ်က္႐ိုးကိုက္ေဝဒနာေတြ ခံစားရတတ္သည္။ ရင္ေခါင္းေအာင့္ျခင္း၊ မူးေနာက္ေနာက္ျဖစ္ျခင္း၊ အီလည္လည္ျဖစ္၍ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ အေရျပားအေရာင္ မြဲေျခာက္ေျခာက္ျဖစ္ျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္မီ အေရျပားတြင္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားေပၚျခင္း၊ မ်က္ရည္အလိုလိုထြက္ေနျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုေဝဝါးျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္ျခင္း၊ ႏွလံုးလ်င္ျမန္စြာခုန္လာျခင္း၊ အသက္ျပင္းျပင္း မ႐ွဴႏုိင္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္မြန္းက်ပ္ျခင္း၊ အသံပ်က္အသံဝင္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ နားအူျခင္း၊ ရင္တဆတ္ဆတ္တုန္ျခင္း၊ ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္း၊ သတိေမ့ေျမာျခင္းတို႔အျပင္ ႏႈတ္ခမ္း၊ လက္ဖဝါး၊ မ်က္တြင္းသား၊ ေျခဖဝါးႏွင့္အေရျပား အေရာင္ေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္းစသည္တို႔ဟာလည္း ေသြးအားနည္းေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

သံဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ား

အမဲအသည္း၊ အမဲသား(မိုးခိုသား)၊ ၾကက္(ရင္ပံုသား)၊ ဆဲလ္မြန္ငါး၊ ေရႊဖ႐ံုသီးအေစ့၊ အမည္းေရာင္ေခ်ာကလက္၊ စမုန္ျဖဴ(အေျခာက္)၊ ဖာလာေစ့၊ တင္လဲရည္(သကာရည္)၊ ဗစမငခသအ် ေခၚ ဆီးသီးေျခာက္၊ ပဲနီေလး၊ အာလူး၊ ဟင္းႏုနယ္၊ ပဲကတၱီပါ၊ တို႔ဟူး၊ ပဲေထာပတ္၊ ဘ႐ုိကိုလီ ေခၚ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ၾသဇာသီး၊ စားေတာ္ပဲ၊ ငွက္ေပ်ာဖူး၊ ျမန္မာနံနံပင္၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ ႏွမ္းနက္ေစ့၊ စြန္ပလြံသီး၊ စပ်စ္သီးေျခာက္၊ ပန္းသီးတို႔သည္ သံဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အစားအေသာက္မ်ားက ေသြးထဲရွိ ေဟမိုဂလိုဘင္ ပမာဏကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သလို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းသံုးသြယ္တို႔ ကလည္း ေသြးအားနည္းေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ သဘာဝနည္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေပးထားႏုိင္သည္။

-အစားအစာမ်ားကို အပူေပးခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ သံအိုး၊သံခြက္၊ သံဇြန္းမ်ားကို သံုးစြဲ ေပးျခင္းျဖင့္  ခႏၶာကိုယ္တြင္း သံဓာတ္ေတြ   အားေကာင္းလာေစသည္။

-ေနပူဆာလံႈျခင္းကလည္း ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ေသြးနီဥဆဲလ္ေတြကုိ      တိုးပြားလာေစႏုိင္သည္။

-ေရေအးေအးျဖင့္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ ေရခ်ိဳးျခင္းကလည္းေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစကာ   ေသြးနီဥပမာဏကို တိုးပြားလာေစသည္။   

ေပါက္ေပါက္

Read 188 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 08 March 2019 11:03