Print this page

အဆိပ္သင့္ျခင္း

Wednesday, 22 May 2019 10:23 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အဆိပ္ (Poison)နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ ဘဝထိခိုက္ေစတဲ့ အရာဝတၴဳတစ္ခုျဖစ္တာကလြဲလုိ႔ ဥပေဒအရ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။ အဆိပ္ဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းကို ႐ွဴ႐ိႈက္ျခင္း၊  မ်ဳိခ်ျခင္းနည္း သို႔မဟုတ္ ေသြးအတြင္း တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေရာက္ရွိရာ အဆိပ္မိတဲ့သူ အတြက္ ေဘးျဖစ္႐ံုမက ေသဆံုးျခင္းပါျဖစ္ေစႏုိင္လုိ႔ အဆိပ္ဟာ ေဘးျဖစ္ေစတတ္တဲ့ လက္နက္မွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာတယ္။ အဆိပ္စာရင္းပါ အရာဝတၴဳမွန္သမွ်ဟာ အဆိပ္ျဖစ္တယ္ ဆုိလင့္ကစား လူတစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ အဆိပ္တစ္မ်ဳိးခ်င္းစီေပၚမွ  မူတည္ကာ အဆိပ္သင့္ျခင္း၊ အဆိပ္သင့္ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။

အဆိပ္သင့္တယ္လုိ႔ စစ္ေဆးသတ္မွတ္ခ်က္၊ အဆိပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လုိအဆိပ္မိသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္မွာ အတိက်ဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွတယ္။ ဘာလုိ႔ဆိုေတာ့ အဆိပ္မွာ တိက်တဲ့လကၡဏာနဲ႔ တိက်တဲ့ လကၡဏာစုဆိုတာ အတိအက် မေျပာႏုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခ်ဳိ႕လကၡဏာေတြက ေရာဂါေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အဆိပ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

(က) အဆိပ္သင့္ျခင္းမွာ ႐ုတ္တရက္ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း

အဆိပ္ပမာဏမ်ားစြာ စားသံုးမိသူနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ အဆိပ္မိသူေတြ ေပၚေပါက္တတ္တဲ့ လကၡဏာေတြက ႐ုတ္တရက္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ပူေလာင္ျခင္းနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ထုိးအန္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္တယ္။ အခ်ဳိ႕အဆိပ္မိသူေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း နည္းနည္းခ်င္း အဆိပ္ေကြၽးမိျခင္းေၾကာင့္ လကၡဏာဟာ ခ်က္ခ်င္းမျပဘဲ ျဖည္းျဖည္းေပၚတတ္လို႔ ေရာဂါေတြနဲ႔ မွားယြင္းႏုိင္တာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

(ခ) ပံုမွန္က်န္းမာေနရာမွ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း

အခ်ဳိ႕အဆိပ္မိသူေတြဟာ အျခားေရာဂါရာဇဝင္နဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိဘဲနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ေကာင္းေနရာမွ အဆိပ္မိတဲ့ လကၡဏာေတြ ေပၚေပါက္လာတတ္တယ္။ ယခင္က်န္းမာေရး ေကာင္းခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ႐ုတ္တရက္ ဗိုက္ထုိးေအာင့္ျခင္း၊ အန္ျခင္းနဲ႔ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းတို႔မွ အျမႇဳပ္မ်ားထြက္ျခင္းတုိ႔ကို ေတြ႕ရွိပါက အဆိပ္မိျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေယဘုယ်ယူဆႏုိင္ပါတယ္။

(ဂ) အစားအေသာက္၊ အရည္၊ ေဆးဝါးတစ္ခုခု စားသံုးၿပီး မၾကာခင္ လကၡဏာေတြ ေပၚေပါက္လာျခင္း

ဓာတ္မတည့္ေသာ အစားအစာ၊ အရည္မ်ား စားသံုးမိတဲ့အခါ တစ္နာရီခန္႔ ၾကာရင္  အဆိပ္သင့္ လကၡဏာ ေပၚေပါက္တတ္တယ္။  ေအာက္စားလစ္ အက္စစ္နဲ႔ ဆုိင္ယာႏုိက္ စတဲ့ အဆိပ္ေတြကို ပမာဏမ်ားမ်ား စားသံုးရင္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လကၡဏာေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ေဖာ့စေဖာရစ္နဲ႔ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ အဆိပ္ လကၡဏာေတြက စားသံုးမိၿပီး  ခ်က္ခ်င္း လကၡဏာမျပဘဲ ကာလရွည္မွသာ အဆိပ္သင့္ျခင္း ေဝဒနာ ခံစားရတတ္တယ္။

(ဃ) လူအမ်ားစုမွ လကၡဏာစု တစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းေပၚေပါက္ျခင္း။

ေရခဲမုန္႔၊ ပင္လယ္စာစတဲ့အစာေတြေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ပါက စားေသာက္မိတဲ့ လူအမ်ားစုဟာ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆိပ္ေတြ အန္ထုတ္လုိက္တဲ့အခါ သက္သာသြားႏုိင္တယ္။ အစာ အဆိပ္သင့္ျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းကာ ေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူေတြမွာ ေသဆံုး လြယ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။

(င) အဆိပ္မိျခင္းလကၡဏာရဲ႕ သေဘာသဘာဝ

မေတာ္တဆ အဆိပ္မိျခင္းတြင္ အဆိပ္ရဲ႕လကၡဏာေတြက  ခ်က္ခ်င္း မေသႏုိင္ဘဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စတင္ၿပီး ျပန္ေကာင္းဖုိ႔အတြက္လည္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ယူရတတ္တယ္။

(စ) အစာ၊ အန္ဖတ္၊ မစင္တို႔ထဲမွာအဆိပ္ပါ၊ မပါစစ္ေဆးျခင္းနည္းနဲ႔ အဆိပ္ကိုခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္း

အန္ဖတ္ထဲရွိ အဆိပ္၊   အစာနဲ႔မစင္ထဲက အဆိပ္ကို စစ္ေဆးျခင္းက အဆိပ္အမ်ဳိးအစားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အန္ဖတ္၊ မစင္ထဲမွာ အဆိပ္မေတြ႕ရရင္ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

(ဆ) အန္ျခင္း၊ ဒြါရေပါက္တုိ႔မွအျမႇဳပ္နဲ႔အရည္ ထြက္ျခင္း၊ ဗိုက္ေတာင့္ျခင္း လကၡဏာစုမွာ

ခဲဆိပ္၊ ေကာ့ပါးအဆိပ္၊ ျပင္းထန္စြာေလာင္တတ္တဲ့ အဆိပ္၊ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္၊ ေရနံဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ အမုိးနီးယားအဆိပ္၊ မက္သေနာအရက္အဆိပ္တုိ႔က အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အူူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ၊ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာ ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္နဲ႔ အေစာပိုင္းပဋိသေႏၶရျခင္း လကၡဏာေတြနဲ႔ဆင္တူတတ္တယ္။

(ဇ) တက္ျခင္း။

ဆုိင္ယာႏုိက္ အဆိပ္မိျခင္းမွာေတြ႕ရကာ ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ အတက္ေရာဂါ၊ ကိုယ္ဝန္အဆိပ္တက္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါတုိ႔နဲ႔ လကၡဏာ ဆင္တူတတ္ပါတယ္။

(စ်) ေမ့ေျမာျခင္း

ဘိန္းပင္မွရတဲ့ အဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဟီ႐ိုအင္းတုိ႔ ပါဝင္တယ္။ ကိုယ္ဝန္အဆိပ္တက္ျခင္း၊ အတက္ေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးပါးေရာင္ ေရာဂါနဲ႔အဖ်ား အလြန္အမင္းတက္ျခင္း လကၡဏာတုိ႔နဲ႔ ဆင္တူတတ္ပါတယ္။

(ည) အေၾကာေသ/ခ်ည့္နဲ႔ျခင္း

ဆိုင္ယာႏုိက္၊ ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိက္၊ စိန္အဆိပ္၊ ခဲအဆိပ္၊ ေဘာတ်ဴလင္ဆန္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းတုိ ႔ျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ ေရာဂါ၊   ဦးေႏွာက္အေျမႇးပါးေရာင္ ေရာဂါတုိ႔နဲ႔  ဆင္တူတတ္ပါတယ္။

အဆိပ္မိတဲ့လူနာကို အေရးေပၚ ကုသေပးရတယ္။ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း စုပ္ယူႏုိင္စြမ္း မရွိေသးတဲ့ အဆိပ္ေတြ ဖယ္ရွားျခင္းနည္းနဲ႔ ကုသျခင္း ပထမနည္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ျပန္အန္ထြက္ေအာင္ စကၠဴမီး႐ိႈ႕ျပာနဲ႔ ေရေသာက္ျခင္းႏွင့္   အစာအိမ္အတြင္း ပိုက္ထည့္ကာ အဆိပ္ပါတဲ့ အစာထုတ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။

ဒုတိယနည္းမွာ အဆိပ္ေျဖေဆးသံုးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိပ္ေျဖေဆးမ်ား ႐ုပ္နည္းနဲ႔ အဆိပ္ေျဖေဆး ဥပမာ မီးေသြးမႈန္႔၊ ဆီ၊ ၾကက္ဥအကာ၊ အယ္ဗ်ဴမင္ဓာတ္မ်ား တုိက္ေကြၽးျခင္းနည္း သံုးႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ဓာတုေဗဒနည္းျဖစ္တဲ့ အက္စစ္အေပ်ာ့စား ဗင္နီဂါကို အယ္ကာလီျပင္း အဆိပ္မိရင္ တုိက္ေကြၽးျခင္း၊ အယ္ကာလီ အေပ်ာ့အမ်ဳိးအစားကို အက္စစ္ျပင္း အဆိပ္မိပါက တုိက္ေကြၽးျခင္း၊ ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ေမာ္ဖင္း၊ ပက္သဒင္း၊ ေအထ႐ိုပင္း ေဆးဝါးမ်ား တုိက္ေကြၽးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုိးေပးျခင္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

တတိယနည္းမွာ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းကို စုပ္ယူၿပီးတဲ့ အဆိပ္ေတြ ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းကို စုပ္ယူၿပီးတဲ့ အဆိပ္ေတြ ထုတ္ယူရာမွာ အယ္ကာလီဓာတ္ေတြ ပါဝင္တဲ့အရာနဲ႔ အဆိပ္ျပင္းအား အစြမ္းသတိၱ အားေပ်ာ့ေအာင္ သို႔မဟုတ္ အဆိပ္မျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ေပါင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ကာ ျပန္ထုတ္ယူနည္းျဖစ္တယ္။

စတုတၴနည္းမွာ အဆိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတဲ့ လကၡဏာေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသနည္းျဖစ္တယ္။ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္ဟာ စားေလာင္ေစတဲ့ အစြမ္းသတိၱရွိၿပီး လူ႔အသက္ကိုအႏၲရာယ္ေပး႐ံုမက ျပင္းထန္တဲ့ အဆိပ္နဲ႔ လူကုိယ္ကို  ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါပ်က္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။

ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးတဲ့ ျပင္ပလကၡဏာေတြက ကုိယ္ခႏၶာနဲ႔ စတင္ထိေတြ႕တဲ့ေနရာ ႏႈတ္ခမ္း၊ ေမးေစ့၊ ပါးျပင္ထက္မွာ အက္စစ္စီးေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အညိဳေရာင္အစက္ သုိ႔မဟုတ္ အညိဳေရာင္အကြက္ငယ္ ေတြ႕ရမယ္။ အေပၚယံအေရျပား ပ်က္စီးေနမယ္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္းမွာ အစာအိမ္ရဲ႕ ျပင္ပမ်က္ႏွာျပင္ အနက္ေရာင္ျဖစ္ကာ အစာအိမ္ေပါက္ၿပဲေနမယ္။ အစာအိမ္နံရံေတြကို လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္ၾကည့္ရင္ ေလ်ာ့ရိၿပီး အလြယ္တကူ ၿပဲသြားမယ္။ အူသိမ္နဲ႔ အျခားခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာလည္း အစာအိမ္မွာ ေတြ႕ရသလုိျဖစ္ေနမယ္။

အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း

ေဘာ္တ်ဴလင္ဆန္ အဆိပ္ဟာ အသား၊ ငါး၊ အသီးအရြက္၊ ပင္လယ္စာစတဲ့ အစားအေသာက္အခ်ဳိ႕မွာ ရွိတတ္တယ္။ စားမိရင္ ပ်ဳိ႕ၿပီးအန္ျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ဗိုက္ထဲရစ္ၿပီး ဗုိက္ေအာင့္ျခင္း၊ အဆိပ္မိအခ်ိန္မွ ၁၂-၂၄ နာရီအတြင္း ေပ်ာ့ေခြျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္စိျပာျခင္း၊ အစာမ်ဳိရခက္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းနဲ႔ အသက္႐ွဴရပ္ကာ ေသဆံုးႏုိင္ပါတယ္။

ပဋိဇီဝထုိးေဆးအရည္ သြင္းျခင္း၊ ဒရစ္ခ်ိတ္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ဓာတ္ဆားပမာဏ ညီမွ်ေစျခင္းနည္းနဲ႔ ကုသႏုိင္တယ္။

ပုိးသတ္ေဆးအဆိပ္ လူကိုကူးစက္ပံု

ေနရာတကာပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာတို႔ အသံုးျပဳလာၾကတာနဲ႔ အမွ် ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းထားတဲ့ အပင္နဲ႔ အစားအေသာက္ စားသံုးမိျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းသူနဲ႔ ပုိးသတ္ေဆးထိေတြ႕မိတဲ့ အေရျပားမွတစ္ဆင့္ အဆိပ္မိျခင္း (အေရျပားၿပဲျခင္း မရွိတတ္ဘူး)၊ ပိုးသတ္ေဆးအဆိပ္ကို ႏွာေခါင္းမွ ႐ွဴ႐ိႈက္မိျခင္း စတာေတြမွ အဆိပ္မိတတ္တယ္။ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းအံုျခင္း ျဖစ္တတ္တယ္။ ရင္ထဲတစ္ဆုိ႔ဆုိ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ အဆိပ္မိၿပီး ၂-၈ နာရီအတြင္း လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။

(က) ပိုးသတ္ေဆး အနည္းငယ္ဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အစားအေသာက္ ပ်က္ျခင္း၊ ႏံုးျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ေခြၽးေစးေခြၽးေပါက္ထြက္ျခင္း၊ လွ်ာနဲ႔မ်က္လံုး တစ္ဆက္ဆက္ လႈပ္ျခင္းနဲ႔ အျမင္အာ႐ံု ေဝဝါးျခင္း၊

(ခ) အေတာ္အတန္ဝင္ပါကပ်ဳိ႕ျခင္း၊  တံေတြးအထြက္မ်ားျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေခြၽးအလြန္ထြက္ျခင္း၊

(ဂ) ပမာဏမ်ားလြန္းရင္  ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊  အသက္႐ွဴခက္ခဲျခင္း၊ တစ္ကုိယ္လံုးျပာျခင္း၊ ဆီး၊ ဝမ္းမထိန္းႏုိင္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ရပ္ကာ သတိေမ့ေျမာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ပိုးသတ္ေဆးမိလုိ႔ ဖ်ားရင္ အဖ်ားအရင္ ကုသရမယ္။ ပုိးသတ္ေဆးစားမိ၊ ေသာက္မိရင္ အျပင္ကို အန္ထုတ္နည္းနဲ႔ ထုတ္ရမယ္။ ေအထ႐ိုပင္ (Atropine 1-2 mg))ေသြးေၾကာထဲ ထုိးကာ ၁ဝ-၁၅ မိနစ္တစ္ခါ လူနာသက္သာတဲ့ထိ ထုိးေပးႏုိင္တယ္။ လူနာျပာႏွမ္းေနရင္ ေဆးထုိးရပ္ရမယ္။ လူနာဟာ အသက္႐ွဴ ခက္ခဲေနရင္ အေရးေပၚ အသက္႐ွဴနည္း ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။ လူနာရဲ႕ကိုယ္မွ အရည္ဓာတ္ဆံုး႐ံႈးရင္ အခ်ဳိရည္၊ ဓာတ္ဆားရည္တုိက္ၿပီး လုိအပ္ရင္ ေသြးေၾကာမွ ဒရစ္သြင္းႏုိင္တယ္။ ေဆး႐ံုတက္ ကုသေစရပါမယ္။  

ေဒါက္တာ လြင္သန္႕

Read 381 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 22 May 2019 10:24
ေကတု

Latest from ေကတု