Print this page

ဆီးခ်ဳိသမားမ်ား သတိျပဳစရာ

Wednesday, 04 December 2019 09:25 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဆီးခ်ဳိသည္ တစ္ကမၻာလုံးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္မ်ားသည္လည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်  တုိးပြားလ်က္ရွိသည္။  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအေပၚ လုိက္၍ စားေသာက္ေနထုိင္မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိျဖစ္ပြားႏႈန္း တုိးပြားလ်က္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ဳိျဖစ္သူအမ်ားစုက သူတို႔ဘာစားရမလဲေမးသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ ကၽြန္မတို႔၏နား၀တြင္ အၿမဲလိုလို ျပည့္လွ်ံလ်က္ရွိသည္။

အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ ဆုိသည့္အတုိင္း ဆီးခ်ဳိသမားမ်ားသည္ စားေသာက္ေသာ အစားအစာမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေနထုိင္မႈပုံစံမ်ားကုိ မွန္ကန္မႈရွိရွိႏွင့္ ျပဳမူေနထုိင္ကာ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္တတ္လွ်င္ အာနိသင္ ထက္ျမက္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈကုိမခံယူဘဲ ၾကားဖူးနား၀ေဆးၿမီးတုိမ်ားျဖင့္ ဆီးခ်ဳိက်ေစရန္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အစားအစာမ်ား စားေနမည္ဆုိပါက ဆီးခ်ဳိ၏ အျခားတစ္ဖက္မွ ေသြးခ်ဳိက်ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳေစလုိသည္။

ေသြးခ်ဳိက်ျခင္းဆုိသည္မွာ ေသြးတြင္းအခ်ဳိဓာတ္ ၇၀ မီလီဂရမ္ေအာက္ က်သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေသြးတြင္းအခ်ဳိဓာတ္ ၄၀ မီလီဂရမ္ေအာက္ကုိသာ က်သြားၿပီဆုိလွ်င္ ဦးေႏွာက္ကုိ ထိခုိက္ႏိုင္ၿပီး သတိလစ္ျခင္း၊ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနကုိ ခ်က္ခ်င္းမကုသႏိုင္လွ်င္ အသက္ပါ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္။

ေသြးခ်ဳိက်နုိင္ေျခရွိသူမ်ား

အသက္အရြယ္ႀကီးလြန္းသူမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ခံတြင္းပ်က္ရာမွ အစားမမွန္သူမ်ား၊ ၀မ္းေလွ်ာေနသူမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနသူမ်ား၊ ဆီးခ်ဳိက်ေဆးမွန္မွန္ မေသာက္သူမ်ား၊ ပုံမွန္လုပ္ေနက်မဟုတ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ား၊ အင္ဆူလင္မျပတ္ ထုိးေနရသူမ်ား၊  ေသြးခ်ဳိက်ျခင္းေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ရဖူးသူမ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။

ေသြးခ်ဳိက်ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ

ရင္တုန္ျခင္း၊ ေခၽြးေစးမ်ားျပန္ျခင္း၊ ေျခလက္မ်ားတုန္ျခင္း၊ ကတုန္ကယင္ျဖစ္ျခင္း၊  ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ေသြးတုိးျခင္း၊   ေခါင္းမူးၿပီး အာ႐ုံစူးစုိက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊   စိတ္တုိေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း၊   နားအူျခင္း၊   ဗုိက္ဆာလာျခင္း၊   အားမရွိႏံုးခ်ည့္ေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေသြးခ်ဳိက်ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကစီဓာတ္ပါေသာ  အစားတစ္ခုခုစားလုိက္ျခင္း  သို႔မဟုတ္  သၾကားပါေသာ အခ်ဳိရည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေသာက္လုိက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ကုသႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ေသြးခ်ဳိကုိ ေဖာက္ၾကည့္လုိက္လွ်င္  အမ်ားအားျဖင့္ ၇၀ မီလီဂရမ္ေအာက္တြင္ ရွိသည္ကုိ  ေတြ႕ရသည္။

အကယ္၍ သတိေပးအဆင့္ျဖစ္သည့္ ေသြးခ်ဳိက်ျခင္း အေျခအေနကုိ ေက်ာ္သြားလွ်င္ ဦးေႏွာက္တြင္ အခ်ဳိငတ္ျပတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။   ဦးေႏွာက္တြင္   အခ်ဳိငတ္ျပတ္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ျခင္း၊  စကားေျပာမမွန္ျခင္း၊  တက္သြားျခင္း၊ အအိပ္မ်ားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သတိလစ္သြားႏိုင္သည္။ ထုိအေျခအေနသည္ စက္ၠန္႔ပုိင္း၊ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း အေရးႀကီးေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ဆြဲမိရာမွ ေႏွာင့္ေႏွးသြားလွ်င္ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈကုိ ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး အသက္ပါေသဆုံးသြားႏိုင္သည္။   သို႔တည္းမဟုတ္   အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ ဂလူးကုိ႔ထုိးၿပီး ေသြးတြင္း အခ်ဳိဓာတ္ကုိျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ပါက အသက္မေသဆုံးဘဲ   သတိျပန္လည္ျခင္း မရွိေသာဘ၀သို႔  ေရာက္ရွိသြားကာ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ကုသမႈလြဲမွားေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိရွိေသာသူမ်ား အေနျဖင့္ ေသြးခ်ဳိက်ျခင္းမွ အခ်ိန္မီကုသႏိုင္ေစရန္အတြက္ အထူးအားျဖင့္ အင္ဆူလင္ ထုိးရေသာ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ လည္ပင္းတြင္ ဆီးခ်ဳိရွိမွန္း အသိေပးေသာ ဆြဲႀကဳိးသို႔မဟုတ္ ဆီးခ်ဳိရွိေၾကာင္း အသိေပးေသာ ကတ္ျပားကုိ ပုိက္ဆံအိတ္ထဲတြင္ အၿမဲလုိလို ထည့္ထားသင့္သည္။ သြားေလရာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း အခ်ဳိသၾကားလုံး   သို႔မဟုတ္   သၾကားခဲမ်ားကုိ ေဆာင္ထားသင့္သည္။

ေသြးခ်ဳိက်ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ကုသနည္းမ်ားကုိ နီးစပ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ထံ အသိေပး ေျပာၾကားထားသင့္သည္။

တတ္ကၽြမ္းေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ   ေဆးမ်ားေသာက္သုံးျခင္းကုိလည္း အထူးေရွာင္ၾကဥ္ေစလိုသည္။ အင္ဆူလင္ ထုိးေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ အစာကုိ အခ်ိန္မွန္မွန္စားရန္ လုိအပ္သကဲ့သို ့တစ္ရက္ႏွင့္တစ္ရက္ အစားအစာပမာဏ တူညီေအာင္ စားသုံးေပးသင့္သည္။ ဆီးခ်ဳိအနိမ့္အျမင့္ကုိ လြယ္ကူစြာ တုိင္းတာႏိုင္သည့္ ဆီးခ်ဳိတုိင္းစက္ကုိလည္း ထားရွိသင့္သည္။

ဆီးခ်ဳိသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေသြးခ်ဳိက်ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္းထန္ေသာ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ျခင္းမွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဆီးခ်ဳိစစ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစနစ္တက် မွတ္သား ထားသင့္သည္။ အရက္ေသာက္တတ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း   အရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

ေသြးခ်ဳိက်သူေ၀ဒနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေသြးခ်ဳိကို ၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ျပန္တုိင္းၾကည့္သင့္သည္။ ဆီးခ်ဳိသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေသြးခ်ဳိက်ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ မၾကာခဏဆီးခ်ဳိ အနိမ့္အျမင့္ကုိ စစ္ေဆးမႈ ခံယူထားသင့္သည္။ ဆီးခ်ဳိက်ေဆးမ်ား ေသာက္သုံးရာတြင္လည္း တတ္ကၽြမ္းေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္သာ ေသာက္သုံးရင္း ေသြးခ်ဳိက်ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။  

မုဒိတာ(ေတာင္သာ)

Read 127 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 04 December 2019 09:26
ေကတု

Latest from ေကတု