SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အသြားအလာကန့္သတ္၍ ေရာဂါေစာင္႕ၾကပ္ၾကည္႕႐ႈျခင္း (Quarantine)

Saturday, 14 March 2020 18:10 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

Quarantine ဆုိသည္မွာ ကူးစက္ေရာဂါ ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ထားသူ မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သီးသန္႔ခြဲျခား ေစာင့္ၾကည့္၍ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

Quarantine ဟူေသာစကားသည္ ၁၄ရာစုတြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အီတလီႏုိင္ငံ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းသို႔ဆိုက္ကပ္မည့္ သေဘၤာတစ္စင္းကို ပလိပ္ေရာဂါ ကူးစက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ အကပ္မခံဘဲ ရက္ေပါင္း ၄ဝ ၾကာ ပင္လယ္ထဲတြင္ သီးျခားေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Quarantine ဟူေသာစကားရပ္သည္ အီတလီဘာသာ စကား Quaranta = ေလးဆယ္၊ Quarantine = ရက္ေလးဆယ္ ဟူေသာ စကားရပ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။

Quarantine ႏွင့္ Isolation တို႔သည္ တူညီသေယာင္ႏွင့္ မတူဘဲကြဲျပား ျခားနားသည္။ Isolation ဆိုသည္မွာ ကူးစက္ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာရွင္ လူနာမ်ားအား အျခားေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူမ်ားသုိ႔ ေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ မရွိေစရန္ သီးသန္႔ခြဲထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Quarantine ျပဳလုပ္ရမည့္ ေရာဂါမ်ားမွာ ကာလဝမ္းေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ကူးစက္ တီဘီေရာဂါ၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ႀကီးေရာဂါ၊ ငန္းဝါအဖ်ားေရာဂါ၊ အီဘိုလာ ကဲ့သုိ႔ေသာ ဗိုင္းရပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆားစ္ေရာဂါ စသည္တို႔ျဖစ္ သည္။ ဝက္သက္၊ ဂ်ဳိက္သုိးေရာဂါ၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္ႏွင့္ ေရေက်ာက္ေရာဂါ အစ ရွိသည့္ ေရာဂါမ်ားသည္ Quarantine ျပဳလုပ္ရန္လိုသည့္ ေရာဂါမ်ားတြင္ မပါဝင္ ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ကူးစက္ျမန္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳသင့္သည္။

Quarantine ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကူးစက္ ေရာဂါ၏ အေျခအေနကို သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ရရွိေစျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါကို လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားမႈမရွိေစဘဲ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ လက္ဦးမႈရေစျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါ၏ ေရာဂါစပ်ဳိးရက္ကာလကို ေက်ာ္လြန္ လြန္ေျမာက္ေစျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစသည္။

၁၆၆၅ ခုႏွစ္တြင္  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၅ မိုင္ ကြာေဝးေသာ အီးအမ္အမည္ရွိ ေက်းရြာတြင္ ပလိပ္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ အဆိုပါေက်းရြာကို Quarantine ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၈၁၄ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာလာေသာ ဆာရီအမည္ရွိ သေဘၤာေပၚတြင္ တိုက္ ဖြိဳက္ေရာဂါေၾကာင့္ လူ ၄ဝ ဦးေသဆံုး၍  ၃၆ ဦး ေရာဂါ ကူးစက္ခံခဲ့ရၿပီး  သေဘၤာေပၚတြင္ လိုက္ပါသူမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီကမ္းေျခ တြင္ Quarantine ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေရာဂါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အင္ဒီယားနားျပည္ နယ္ မြန္စီၿမိဳ႕ကို Quarantine Area အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕အဝင္/ အထြက္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ခဲ့သည္။   Quarantine ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ထြက္ေျပးသူမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ သည္။

၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေသာ တုပ္ေကြးေရာဂါ (Pandemic flu) ျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ အေမရိကန္ပိုင္ကြၽန္းမ်ား ကို Quarantine ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္းေပၚရွိလူမ်ားတြင္ ၎ေရာဂါ ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာ စစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဇီဝလက္နက္မ်ားထဲမွ ေဒါင့္သန္း ေရာဂါပိုးကို ဂူရက္ကြၽန္းတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး ၎ကြၽန္းကို Quarantine ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အပိုလို ၁၁၊ အပိုလို ၁၂ ႏွင့္ အပိုလို ၁၄ အာကာသယာဥ္မ်ားသည္ လကမၻာမွ ကမၻာေျမေပၚသို႔ ျပန္လည္ ဆင္းသက္လာၿပီး လကမၻာေပၚမွ နမူနာမ်ားအား ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ Quarantine ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ (ယူဂိုဆ လပ္) ေက်ာက္ေရာဂါသည္ ဥေရာပတြင္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယူဂိုဆလပ္အစိုးရမွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး Quarantine ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မ်ား၌ အေနာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အီဘိုလာကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ Quarantine ႏွင့္ Isolation မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆီလာကပ္ဖတာ ေက်းရြာတြင္ အီဘိုလာေရာဂါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အားသံုး ပတ္ၾကာ Quarantine ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Quarantine ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကာလ အတြင္း လူအမ်ားတစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္သို႔ ကူးလူးသြားလာမႈကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး Quarantine အျဖစ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံအစိုးရမွ ဝူဟန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္လူဦးေရ ၅၆ သန္းခန္႔ေနထိုင္ေသာ ဟူေဘး ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအား Quarantine ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အျခားေသာ တုိင္းျပည္မ်ားမွလည္း ၎ေရာဂါကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေဟာင္ေကာင္တြင္ဝူဟန္မွ ျပန္လာသူမ်ားအား ဝင္ေရာက္ မႈကို ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ Quarantine စင္တာ မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

Quarantine ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းစသည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ခံစားရေၾကာင္း သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ Lancet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ သုေတသနတစ္ခုတြင္ ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္ ေရာဂါေၾကာင့္ Quarantine ျပဳလုပ္ခံရသူမ်ားတြင္ Quarantine အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊ ေရာဂါကူးစက္ခံရ မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ၿငီးေငြ႕ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ျပည့္စံုလံု ေလာက္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးထိခိုက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္မွာ Quarantine ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက အမွန္တကယ္ လိုအပ္မွသာ ျပဳလုပ္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ ရက္ထက္ ၾကာရွည္စြာ မျပဳလုပ္ရန္၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အစီအမံမ်ား ထားရွိရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Quarantine ျပဳလုပ္ခံထားရသူမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ရန္၊ Quarantine ျပဳလုပ္ခံရသူမ်ားအား အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရန္၊ ဥပေဒအတိုင္းသာျပဳမူ ဆက္ဆံရန္၊ Quarantine ျပဳလုပ္ထားမည့္ ကာလအတြင္း တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ သည္ ဥပေဒအတိုင္းသာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒထက္ေက်ာ္လြန္၍ တားဆီးျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ ၎တို႔အား လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာဆံုး႐ႈံးမႈ၊ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈအတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ Quarantine ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါခံစားရသူမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႕ထားသူမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔ကို ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ ေျခရွိေသာေၾကာင့္ သီးသန္႔ခြဲ၍ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ Quarantine ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ကူးစက္ေရာဂါမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို တားဆီးႏုိင္ၿပီး ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ Quarantine ျပဳလုပ္ခံရပါက အမ်ဳိးသားေရး အသိစိတ္ျဖင့္ ၾကည္ျဖဴစြာ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္သည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း Quarantine ျပဳလုပ္ရာတြင္ Standard Operating Procedures(SOPs) မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပ လိုက္ရပါသည္။    

ေဆး၀န္ထမ္းတစ္ဦး

Read 25 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 14 March 2020 18:14

Latest from ေကတု