SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အမ်ဳိးသားေရးက႑ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ေန႔ ပါေမာကၡခိုင္ခိုင္ရီ

Sunday, 24 March 2019 14:06 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ၌ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္၊ ဇာတိခ်စ္စိတ္ထက္သန္တက္ၾကြေသာ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးသမားလူငယ္မ်ားေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ထိုလူငယ္မ်ား၏ႀကီးမားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲလံု႔လတို႔ေၾကာင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ႀကီးေပၚေပါက္လာရသည္ကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္မေတာ္၏ခံယူခ်က္မွာ ''လြတ္လပ္ေရးသည္ ပထမ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဒုတိယ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ တတိယ'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထိုကာလမွအစျပဳ၍ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္ဟူေသာအမည္မ်ား ေျပာင္းလဲခံယူ၍ အမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ကိုပင္ေပး လွဴစြန္႔စား ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားေရးဆိုသည္ မွာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး၏အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ထက္သန္မႈ သည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အေၾကာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ပါေပ။

ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ဆင္ႏႊဲစဥ္ ကပင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အၿပီးအပိုင္ ေမာင္းထုတ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသႏၷိ႒ာန္အတိုင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးကို စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္ တို႔၏လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ ကမ္းႏွင့္ တနသၤာရီတို႔တြင္ကား ဂ်ပန္တပ္မ်ားက်န္ရွိေနေသး၏။ ယင္းေဒသ မ်ားရွိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ မဟာမိတ္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ တိုင္းအမွတ္(၄)တြင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ဝ ရက္မွစ၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဗမာ့တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္အၾကြင္းအက်န္ မ်ားအား စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို မဟာမိတ္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနစဥ္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ ဂ်ပန္တို႔လက္နက္ခ်ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ တာဝါလိန္းလမ္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနအိမ္၌က်င္းပေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္တိုင္းမွဴးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ေနာင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

''ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေခါင္းေဆာင္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝမ္းမကြဲဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တညီတၫြတ္တည္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးလိုလားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ''ကမၻာ စစ္ႀကီးကားၿပီးေတာ့မည္။ သို႔ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏

အေရးကားမၿပီးေသး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အေရးတစ္ခုလံုးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးလိုခ်င္သူအားလံုး သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္လာခဲ့သည္''...အစမူေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေပသည္။

အလားတူပင္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးစစ္အင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ထိေရာက္စြာေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္စြန္႔သြားသူမ်ား ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းရန္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း အရပ္ရပ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္၊ ၁၇ ရက္၊ ၁၈ ရက္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စတုတၴအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က က်င္းပခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ဖက္ဆစ္ဝါဒ ကမၻာတြင္ လံုးဝ ေပ်ာက္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရန္'' စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

''ဤေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(ဘီ-အင္န္-ေအ) ဟု ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွအစျပဳကာ အမည္ေျပာင္း၍ေခၚလိုက္ ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ အံ့မခန္းႏိုင္ေလာက္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိ ျဖင့္ ရန္သူတို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္မနည္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေပသည္။ကြၽႏ္ုပ္အေနႏွင့္ေျပာရေသာ္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တပ္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္တပ္ႏွင့္မဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ရဲေပ သည္''ဟု ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္၌က်င္းပေသာ အေရွ႕အေနာက္ အသင္းႀကီးတြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဟာေျပာသြားေပသည္။

ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းစဥ္တြင္ ရဲရည္ရဲစြမ္းျဖင့္ မားမားမတ္မတ္ရပ္ခဲ့သည္မွာ အစဥ္အလာေကာင္းသည့္ တပ္မေတာ္ပါေပ။ မွန္ကန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္သည့္အမိန္႔၊ မွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိကြပ္ကဲသည့္တပ္ဖြဲ႕ကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စနစ္တက်ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ စစ္ေရးစြမ္းရည္ေၾကာင့္လည္း ''ယခုအခါ ဂ်ပန္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ သူတို႔၏တပ္မ်ားအားလံုးကို လက္နက္ခ် ရန္သေဘာတူညီၾကၿပီး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သင့္တိုင္းျပည္ကိုလြတ္ေျမာက္ ေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾကရာ၌ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္ႏွင့္တကြ ပီ-ဘီ-အက္ဖ္တပ္မေတာ္သား အားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူး တင္စြာခ်ီးက်ဴးလိုက္ပါသည္။ သင္တို႔၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ကူညီခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ဂ်ပန္တို႔အႀကီးအက်ယ္ေသ ေပ်ာက္ဆံုး႐ႈံးၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္'' ဟူေသာခ်ီးက်ဴးလႊာကို တပ္မင္း ဂ်င္နရယ္ဆာမြန္ေတဂူစေတာ့ဖို႔ဒ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္တတ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤျပယုဂ္တို႔ကား ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္းက ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္စိတ္၊ စစ္မာန္ႏိုးၾကားမႈ သာဓကစုတို႔တည္း။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေတာ္လွန္ခဲ့စဥ္က အေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကား ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ထင္းထင္းႀကီး ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္ကို ဤသို႔ေတြ႕ရွိရသည္။

''၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္မွ တပ္မႀကီးမ်ားသည္ အင္ဖာစစ္မ်က္ႏွာ၌ မ႐ႈမလွအေရး႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္သည္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကို အထင္ေသးသြားျပန္သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တို႔သည္ မၾကာခဏအခ်င္းမ်ားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္းတြင္ ရန္သူမဟာမိတ္မ်ား သည္ စစ္ကိုင္းေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္ထိုးစစ္ဆင္ၾကသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွစတင္ထြက္ခြာၿပီး ၂၃ ရက္တြင္ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အႀကံေပးအရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလးဆကူ႐ိုင္း၊ တိုကူတာ႐ိုထံ သတင္းပို႔ျခင္းမရွိဘဲ အာလံၿမိဳ႕ ဆီသို႔ထြက္ခြာသြားသည္။ မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ အႀကံေပးအရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကေလးဆကူ႐ိုင္းသည္ အာလံၿမိဳ႕ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အေနာက္တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ တပ္မ်ားကိုစစ္ေဆးၿပီး ရန္ကုန္သို႔ျပန္လာခဲ့ သည္။ ထိုစဥ္မွာပင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္မ်ားမွာ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း သရက္ၿမိဳ႕ဘက္သို႔ကူးသြားၿပီး တပ္ေဖ်ာက္လိုက္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလး ဆကူ႐ိုင္းက ရန္ကုန္ရွိ ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မည္ဆိုျခင္း မွာ ယုတၱိမရွိေၾကာင္း၊ တပ္အစံုအလင္ရွိေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့ေလသည္။

သတင္းပို႔၍မွ် အသံမတိတ္ေသးမီ ''မတ္လ ၂၇ ရက္ ညဦးမွစ၍ ဗမာ့ တပ္မေတာ္က ေတာ္လွန္ေနၿပီ'' ဟူေသာသတင္းသည္ ျမည္ဟည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီက ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆာကီးထံမွ ပဲခူးရွိစံျပတပ္ရင္းႏွင့္ အျခားဗမာတပ္မ်ားအေျခအေနကို စံုစမ္းရန္ႏွင့္ အာလံၿမိဳ႕သို႔ အေဆာတလ်င္သြားေရာက္ရန္အမိန္႔ကို ဗိုလ္မွဴးကေလး ဆူဇူကီးရရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးကေလးသည္ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ခရီးထြက္ခြာသြားရသည္။

မတ္ ၂၇ ရက္ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးကေလးဆူဇူကီး သည္ ဗိုလ္မွဴးကေလးဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ေတာ္လွန္မည္ၾကားရေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးသည္။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ က တပ္မ်ားအသီးသီးသို႔ လိုက္လံျပသသျဖင့္ ေတာ္လွန္မည္ဟူေသာသတင္းမွာ ယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲသြားျပန္သည္။ ထိုေန႔ညေနခင္းအထိ တပ္မ်ားကိုစစ္ေဆးၿပီး ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႀကိဳတင္စီမံမႈ ဆိုသည္မွာ အမွားမရွိရာဟုယူဆၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္စစ္႐ံုးသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး သတိႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသးသည္။ ထိုေန႔ည၈ နာရီတြင္ ပဲခူး၌ေနထိုင္ေသာ ကုလားဆရာဝန္တစ္ဦးအား ဗမာတပ္ အေျခအေနကို စံုစမ္းရန္လႊတ္လိုက္ရာ တပ္မ်ားမွာ တပ္ေဖ်ာက္သြား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးကေလးဆူဇူကီးသည္ နီးရာဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္အဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္အမွတ္ (၅၅) တပ္မႀကီးမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကိုဘီႏွင့္ ထိုတပ္မႀကီး၏ အမွတ္ (၁၃၈) တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္ႀကီးနားဂါးဟာမတို႔အား တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္အတူ ဗမာတပ္ မ်ားအားေခ်မႈန္းရန္ တာဝန္ေပးလိုက္သည္။ ဘုရားႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ဒိုက္ဦးစေသာေဒသမ်ားတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တိုင္း (၄) လက္ေအာက္ခံတပ္ မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မေခ်မႈန္းႏိုင္သည့္အျပင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္နယ္ေျမႏွင့္ စစ္ထိုးရာဗဟိုခ်က္ေဒသမ်ားကိုပင္ မရိပ္မိမသိရွိႏိုင္ခဲ့ေပ။

ေတာ္လွန္ေရးစတင္ေသာ ညဦးတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေနာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ တပ္မ်ားသည္ အာလံႏွင့္ျပည္ၿမိဳ႕အၾကားရွိ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ ဓာတ္ဆီစက္ဆီသိုေလွာင္ေရးစခန္းမ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ဌာနမ်ား အစရွိသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကသည္။နီးစပ္ရာဂ်ပန္တပ္မ်ားကိုလည္း တိုက္ခိုက္သြားသည္။ မဂၤလာဒံု ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေလယာဥ္ပ်ံပစ္ အေျမာက္ တပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္ရံေတာ္တပ္ အစရွိေသာတပ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တစ္ဝိုက္တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ေနေလၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔အရ အေနာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ တပ္ရင္း (၆)၊ တပ္ရင္း (၂) ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈတပ္ရင္း အမွတ္ (၂) တို႔သည္ မတ္ ၂၇ ရက္ ညဦးမွစတင္၍ လႈပ္ရွားတိုက္ခိုက္လာ ၾကသည္။

အမွတ္ (၆) ေျခလ်င္တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္ (၂) စက္မႈလက္မႈတပ္ရင္းမွ ေရွ႕ေျပး တပ္စုတစ္စုသည္ သရက္ၿမိဳ႕၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ ကီလိုမီတာခန္႔ ေဝးေသာေနရာသို႔ ခ်ီတက္သြားၾကသည္။ ေရွ႕ေျပးတပ္စုတြင္ ဂ်ပန္ အႀကံေပးအရာရွိမ်ားလည္းပါရွိရာ ထိုသူတို႔ ထမင္းစားေနၾကစဥ္ တပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာအရာရွိႏွင့္ တပ္သားမ်ားက ႐ုတ္တရက္ဝိုင္းရံၿပီး လက္နက္ခ်ခိုင္းသည္။ ကပၸတိန္အိုကမိုတို၊ အရာခံဗိုလ္ဟီရာယာမ၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးမစ္ဇူမိုတိုတို႔သည္ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ အာလံမွ ေရနံေခ်ာင္းရွိ ဗမာေလယာဥ္ပ်ံပစ္အေျမာက္တပ္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ထြက္ခြာသြားရာ ¤င္းတို႔သတင္းကို အစအနပင္မၾကားရေတာ့ပါ။ ဗမာတပ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕၍ က်ဆံုးသြားဟန္တူသည္။ သိႏၷီတြင္တပ္ခ်ထားေသာ စစ္အေျမာက္တပ္၏ အႀကံေပးအရာရွိျဖစ္သူ တပ္ၾကပ္အာယာဘီႏွင့္ သန္လ်င္ရွိ အႀကံေပး အရာရွိမ်ားမွာလည္း က်ဆံုးရသည္။

ဤသို႔အစမူေသာ ေတာ္လွန္ေရးခရီးကား ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္တို႔ ျခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္တိုက္ပြဲမွာၿပီးဆံုးသြားသည္ ဟု မွတ္သားရပါသည္။ ဤခရီးခဲႀကီးတြင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႀကီး(ဖတပလ)သည္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ''ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးစာတမ္း ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လူ႐ိုင္းမ်ားကိုေမာင္းထုတ္ၾကေလာ့''ဟူေသာ ေၾကညာ စာတမ္းမ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး လူထုအတြင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ စစ္အေျခအေနႏွင့္ မိမိတပ္မ်ား၏အင္အား၊ လူထုတက္ၾကြမႈ အင္အားတို႔ကိုပါ တြက္ခ်က္၍ ဂ်ပန္တို႔အား စတင္ေတာ္လွန္ရန္အခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ရသည္။ ေတာ္လွန္ရန္ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မွာ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာေန႔မွာ ယေန႔ကာလမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေရတြက္ေသာ္ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္မွစတင္၍ ငုပ္လွ်ဳိးေပ်ာက္ကြယ္သြားရေသာ ဗမာတပ္မ်ားသည္ အကယ္ပင္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္အား ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ ေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရေသာအခါ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အႀကံေပးအရာရွိမ်ားမွာ မ်ားစြာအံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္ဟု မွတ္သားရဖူးသည္။ ''ဖတပလႏွင့္ ဗမာ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သည္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ဆိုက္ေရာက္မလာမီ ကတည္းက ဂ်ပန္တို႔ကိုေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ သူတို႔ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ သည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၿဗိတိသွ်ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္။ သူတို႔ရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွင့္ သူတို႔ဘာသာေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္''ဟု ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ၿဗိတိသွ် တို႔၏အျမင္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဂ်ပန္ဘက္မွအျမင္ကိုမူ ''ေအာင္ဆန္း၏ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာေသာ္ အဆမတန္ေသးငယ္သည္မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ထိေရာက္စြာဒုကၡေပးၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔တိုင္းျပည္၏အက်ဳိး အတြက္ မည္သူ႔ကိုမဆို ပူးေပါင္းရန္လည္းဝန္မေလး။ သူတို႔ကိုရန္မူလာလွ်င္ လည္း မည္သူ႔ကိုမဆို ''ထခ်''တတ္ေသာ လူမ်ဳိးပါေပ''ဟု စစ္မွတ္တမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ သူရသတၱိေသြးမပ်က္တမ္း စစ္ပရိယာယ္လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တပ္မေတာ္ ဘဝျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မွန္ကန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးခံယူခ်က္ကို စြဲကိုင္၍ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုႀကံ့ႀကံ့ခံလ်က္ တိုင္းျပည္တြင္ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကံေဆာင္ကာ အမ်ဳိးသားေရးအခန္းက႑တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့ေသာ အင္အားစုႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို တပ္မေတာ္ေန႔သမိုင္းေၾကာင္းက ထင္ရွားစြာကမၸည္း တင္ေနမည္ျဖစ္ေပသတည္း။ ။

Read 110 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 24 March 2019 14:31