SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အဆိပ္ေဗဒ (Toxicology)

Tuesday, 10 April 2018 10:03 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အဆိပ္ေဗဒ ဆုိသည္မွာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေျပာရလွ်င္ အဆိပ္သင့္ေစေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သက္ရွိတုိ႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအား ေလ့လာျခင္းကို ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိပ္သင့္ေစေသာ အရာမ်ားတြင္ အပင္မ်ား၊ သက္ရွိမ်ား၊ ဓာတုထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား စေသာ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အရာမွန္သမွ် ပါဝင္သည္။ လူသားမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ''တန္ေဆးလြန္ေဘး'' အသံုးျပဳေသာ ပမာဏမည္သို႔ အသံုးျပဳသည္၊ မည္မွ်ၾကာေအာင္ သံုးစြဲမိသည္ ဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ကာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အဆိပ္အေတာက္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိပ္ေဗဒ ေလ့လာမႈမွာ မ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္ အေျဖရက်ပ္ေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ အလယ္ေခတ္ေႏွာင္းက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အဆိပ္ေဗဒ ဖခင္ႀကီး ပါရာဆဲဆပ္ (၁၄၉၃-၁၅၄၁)က အရာရာတုိင္းသည္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ႏုိင္၏။ အဆိပ္မသင့္ ေစတတ္ေသာ အရာသည္မရွိ။ ေဆးျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အဆိပ္ျဖစ္ျခင္းကို ခြဲျခားႏုိင္ျခင္းသည္ သံုးစြဲရမည့္ ပမာဏ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္းေပၚ မူတည္၏ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေခတ္က အဆိပ္အျဖစ္ သံုးေသာ 'အာဆင္းနစ္' ကို 'ဆစ္ဖလစ္' ေရာဂါကုသရာတြင္ သံုး၍ရသည္ဆုိေသာ သူ႔အဆုိကို ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ ၾကသူမ်ားအေပၚ ခြန္းတံု႔ျပန္ခဲ့ေသာ စကားျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေဆးဝါးေဗဒ အဆိပ္ေဗဒမွာ ထည့္သြင္းထားသည္။

အဆိပ္ေဗဒဘာသာရပ္သည္ လူသားမ်ား အသိဥာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။ လူသားတို႔က အသီးအရြက္မ်ား ခူးယူစားေသာက္ ၾကစဥ္ကတည္းက ဘယ္အရြက္၊ အေခါက္ကေသႏုိင္သည္၊ မစားသင့္သည္ စသည္ျဖင့္ မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။ အမဲလိုက္ရာတြင္ သားေကာင္မ်ား ေမ့ေျမာသြားေစေသာ၊ ေသဆံုးေစႏုိင္ေသာ အဆိပ္မ်ားကို ျမားထိပ္တြင္ သုတ္လူးကာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေရွးေခတ္ ဂရိမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိပ္ကို ရာဇဝတ္သားမ်ား သုတ္သင္ရာတြင္ သံုးခဲ့သည္။ ဂရိပညာရွင္ႀကီး 'ဆုိကေရးတီး' ကုိ အဆိပ္ရည္ ေသာက္ေစကာ သုတ္သင္ေသာ ဇာတ္လမ္းလူသိမ်ားသည္။ အလယ္ေခတ္က ေရာမၿမိဳ႕ရွိ သမီးပ်ဳိမ်ားသည္ လူခ်မ္းသာ လူရြယ္မ်ားအား ေငြခ်ဴကာ တိတ္တဆိတ္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်င္းခ်င္း အဆိပ္ခတ္သူမ်ားအား ေငြေပးလုပ္ႀကံေစျခင္းမ်ား ေခတ္စားခဲ့သည္။ ယင္းေခတ္ကာလကစၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ား အေၾကာင္း၊ ယင္း၏ အာနိသင္မ်ား၊ အဆိပ္သင့္မႈကို ကုစားျခင္းမ်ား ပါေသာ အဆိပ္ေဗဒ ဘာသာရပ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေလ့လာခဲ့ၾကရာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂ဝ ရာစုတို႔အတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ထြန္းကားလာျခင္း၊ ဓာတုေဗဒ ပညာရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားလည္း တစ္ေန႔တျခား တုိးပြားလာကာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳ ေနၾကေသာ ဓာတုပစၥည္း အေရအတြက္မွာ ငါးေသာင္းႏွင့္ တစ္သိန္းၾကားရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းတုိ႔အား ေလ့လာသည့္ အဆိပ္ေဗဒ ဘာသာရပ္သည္လည္း အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား ကဲ့သို႔ မ်ဳိးကြဲမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အထူးျပဳ ပညာရွင္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္။ အေထြေထြ အဆိပ္ေဗဒသည္ အဆိပ္အေတာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သက္ရွိတုိ႔၏ ဇီဝစနစ္အတြင္း မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းအား ေလ့လာသည့္ ပညာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား ကဲ့သို႔ အထူးျပဳ ေလ့လာၾကသည္မ်ားထက္ ဦးစားေပးသြား ၾကေသာေၾကာင့္ အေထြေထြ အဆိပ္ေဗဒ ပညာသည္ ေမွးမွိန္လာေနသည္။ အဆိပ္သင့္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေလ့လာသင္ၾကားၾကရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုမူ အဆိပ္ေဗဒ ပညာရွင္တိုင္း သင္ယူၾကရသည္။ အဆိပ္တို႔ အလုပ္လုပ္ပံုကို ေလ့လာရာတြင္ ခႏၶာကိုယ္၌ ေဆးဝါးမ်ား မည္သို႔မည္ပံု အလုပ္လုပ္ၾကသည္ ဆိုေသာ Machanism of action ကိုသိရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုနည္းတူ အဆိပ္အေတာက္မ်ားက ခႏၶာကိုယ္ စနစ္မ်ားအား မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစသည္၊ ဆဲလ္အတြင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားထဲတြင္ မည္သို႔ေသာ အဆိပ္သင့္ျခင္း မ်ားအား ျဖစ္ေပၚၾကသည္တို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ Machanism of Toxicology ျဖစ္သည္။ အဆိပ္အေတာက္မ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို မူတည္ၿပီး တူရာအုပ္စုမ်ား စုစည္းမွတ္သားထားသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ၾကည့္လွ်င္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ အဆိပ္ေဗဒ ဘာသာခြဲျဖစ္သည္။ အေစာဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဆိပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေသာ ဥပေဒမွာ ဘီစီ(၈၂)ခုႏွစ္ ေရာမၿမိဳ႕၌ Lex Comelra ထုတ္ျပန္သည့္ အဆိပ္အား လူသတ္ရာတြင္ အသံုးခ်ျခင္းကို တားျမစ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဥာဏ္ကိုရယူကာ ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

အဆိပ္ေၾကာင့္ မ်ဳိးဗီဇမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက နားလည္လက္ခံရခက္ေသာ အဆိပ္ေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုနားလည္ လက္ခံလာေအာင္ ရွင္းလင္း ျပသေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို Descriptive Toxicology ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ တိရစၧာန္မ်ားတြင္ အဆိပ္ကိုစမ္းသပ္ျခင္း၊ ေမာ္လီက်ဴးႏွင့္ ဆဲလ္မ်ားအတြင္း အဆိပ္သင့္မႈ ေလ့လာျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားဆိုင္ရာ အဆိပ္ေဗဒ၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ အဆိပ္ေဗဒ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသည္။ ဘာသာရပ္ တစ္ခုကိုေျပာရလွ်င္ ယင္းဘာသာရပ္ကို မည္သည့္ေနရာ၌ အသံုးခ် ရမည္ကို မူတည္ကာ စိတ္ဝင္စားမႈ အတက္အက် ရွိတတ္ၾကသည္။ အဆိပ္ေဗဒ ပညာရပ္သည္ အျခားကုသမႈဆိုင္ရာ ေဆးပညာရွင္ မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ လူစိတ္ဝင္စားမႈနည္းေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိပ္ေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း အထူးေလ့လာသည့္ အပိုင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေပၚ မူတည္သည္။ အဆိပ္ဘာသာရပ္ အျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္ လာခဲ့ေသာ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ကတည္းက လက္ေတြ႕နယ္၌ အသံုးခ်မႈအေပၚ အေျခခံ တည္ေဆာက္ခဲ့မႈမွာ ဥပေဒေရးရာ အဆိပ္ေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုး အဆိပ္ေဗဒ ပညာရွင္တို႔သည္ အစားအစာ၊ အရည္၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲမွ အဆိပ္မ်ားအား ထုတ္ယူကာ ခြဲျခားေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခင္က ပံုမွန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Chmatographic techniques မ်ားအသံုးျပဳ၍ အဆိပ္မ်ားအား ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကရာမွ ယခုအခါ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ စက္မ်ားႏွင့္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ေဆးလက္ေတြ႕ဆိုင္ရာ အဆိပ္ေဗဒ ပညာရွင္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ ဥပေဒေရးရာ ေဆးပညာရွင္ႏွင့္ သဘာဝခ်င္း ျခားနားသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အဆိပ္ေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါလာပါၿပီ။

ေဒါက္တာလြင္သန္႔

Read 363 times Last modified on Tuesday, 10 April 2018 10:04