SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အခိုးပိတ္တတ္သူတို႔ လုိက္နာဖို႔

Sunday, 28 April 2019 14:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကၽြန္မတုိ႔၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးပညာ ေဒသနာနည္းစနစ္အရ ဓာတ္ႀကီးငါးပါးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ယင္းဓာတ္ႀကီး ငါးပါးမွာ ပထဝီဓာတ္၊ အာေပါဓာတ္၊ ေတေဇာဓာတ္၊ ဝါေယာဓာတ္ႏွင့္ အာကာသဓာတ္တို႔ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါဓာတ္ႀကီးငါး ပါးတြင္ ကုိယ္စီလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဓာတ္ႀကီးငါးပါးမညီၫြတ္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ေရာဂါမ်ား ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ဓာတ္ႀကီးငါးပါးေဖာက္ျပန္မႈတြင္ အာကာသဓာတ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အခိုးမပြင့္ျခင္း အေၾကာင္းတင္ျပေပးလုိသည္။ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ တြင္ အညစ္အေၾကးမ်ား ထုတ္ပစ္ရန္အတြက္ ဒြါရကုိးေပါက္ႏွင့္ ေခြၽးေပါက္မ်ားစြာပါရွိသည္။ အကယ္၍အညစ္အေၾကးမ်ား ေကာင္းစြာစြန္႔ထုတ္ ျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ အခိုးပိတ္ရာမွ အခိုးမပြင့္ျခင္းဆုိေသာ ေဝဒနာကုိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အခုိးမပြင့္ျခင္း ျဖစ္ေလ့ရွိသူမ်ားမွာ အဲကြန္းခန္းအတြင္း ၾကာရွည္ေနေလ့ရွိသူမ်ား၊ေရခဲေရ ၾကာရွည္ေသာက္ေလ့ရွိသူမ်ား၊ ညအိပ္ရာဝင္ခါနီးတြင္ ေရခ်ဳိးေလ့ရိွိသူမ်ား၊ ေခြၽးေပါက္က်ဥ္းသူမ်ား၊ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား မႈနည္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခိုးပိတ္ျခင္း၏ လကၡဏာမွာ ေခါင္းမူးေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ ဦးေခါင္းမၾကည္လင္ျခင္း၊မ်က္စိေဝျခင္း၊မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း၊ မၾကာခဏေညာင္းညာျခင္း၊ ဆီးဝမ္းမ်ားခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ား မ်ားေအးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္မီးယပ္မမွန္ျခင္း၊ အေရျပား သည္ပူလုိက္၊ ေအးလုိက္ျဖစ္ေနတတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။နာတာရွည္အခုိးပိတ္ရာမွ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါႏွင့္အာ႐ုံေၾကာေရာဂါတုိ႔ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ နာတာရွည္ အခိုးပိတ္သူမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈသည္ အၿမဲလုိလုိထုိင္းမႈိင္း ေနတတ္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အတူ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ွဴနာ႐ႈိက္ကုန္းျဖစ္ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အခုိးပိတ္ေနသူမ်ားသည္ အခုိးပြင့္ေစရန္အတြက္ အခိုးဖြင့္အားေကာင္းေသာ မီးဖုိေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိမ္သုံးဆားကုိ ေရမခ်ဳိးမီတစ္ကုိယ္လုံးကုိပြတ္ေပးၿပီး ေရခ်ဳိးေပးျခင္းျဖင့္ အခုိးပြင့္ေစၿပီး ခႏၶာကုိယ္အေရျပားမွ ေခြၽးေပါက္မ်ားက်ယ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အိမ္သုံးဆားကုိ ေလွာ္ၿပီး ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ ေျခဖဝါးကုိပြတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အခိုးပြင့္ေစဖုိ႔ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳေစသည္။ အခုိးပိတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စားေပးရမည့္အစားအစာ(အာကာသစာ)မ်ားကုိ တင္ျပေပးလုိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေရွာက္သီး၊ သံပရာသီး၊ ကင္ပြန္းခ်ဥ္၊င႐ုတ္ေကာင္း၊ မက္လင္ခ်ဥ္ႏွင့္နႏြင္း၊ ခ်င္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ေရွာက္သီး၊ သံပရာသီးတို႔ သည္ခ်ဥ္ေသာ အရသာရွိသည္။ အခ်ဥ္အရသာရွိသကဲ့ သုိ့ခႏၶာကုိယ္မွ ကလာပ္စည္းမ်ားကုိ က်ဲသြားေစၿပီး အခိုးကုိ ပြင့္ေစသည္။ အခိုးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ ေရွာက္ရြက္ကုိ သုပ္စားေပးျခင္းသည္လည္း အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ ေရွာက္ခြံမ်ားကုိ စိမ္ကာရရွိေသာ ေရျဖင့္ေရခ်ဳိးေပးျခင္းျဖင့္အခိုးပြင့္ေစသည္။

အခိုးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ဟင္းရည္ထဲတြင္ င႐ုတ္ေကာင္းထည့္ကာ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အာကာသရေစၿပီး အခိုးမ်ားထြက္ႏုိင္သည္။ ကင္ပြန္းခ်ဥ္သည္လည္း အခုိးအာကာသရေစေသာ ေဆးဖက္ဝင္အရြက္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ကုိ ဟင္းရည္အျဖစ္ေသာက္ စားေပးျခင္းျဖင့္ အပူအပုပ္မ်ား ကင္းစင္ေစၿပီး အခိုးမ်ားပြင့္မည္ျဖစ္သည္။ အခိုးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ အခ်ဥ္အရသာရွိၿပီး ခႏၶာကုိယ္ မွအပူအပုပ္မ်ားကင္းစင္ေစေသာ မက္လင္ခ်ဥ္ကုိစားသုံးေပးႏုိင္သည္။ အခိုးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ အပူ အပုပ္မ်ား ကင္းေစရန္အလို႔ငွာ ထိေရာက္အစြမ္းထက္သည့္ နႏြင္းကုိစားသုံးေပးသင့္သည္။ ဟင္းခ်က္ရာတြင္ ခ်င္းထည့္ကာခ်က္ျခင္းျဖင့္လည္း ခႏၶာကိုယ္မွအပူအပုပ္မ်ားကင္းေစၿပီး အခုိးအာကာသ ရေစ သည္။ အခုိးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ သတိမူစရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါေသးသည္။ ထုိအခ်က္မွာ ဆီး၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ သတိမူရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီး၊ဝမ္းမ်ားခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အခုိးပိတ္ျခင္းကုိ ပုိမိုဆုိးဝါး ေစသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ အခိုးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ဆီး၊ဝမ္းမွန္ေစရန္ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဆီးဝမ္းမွန္ေစရန္အတြက္ တုိင္းရင္းေဆးဝါးမ်ားကုိမွီဝဲမည္ဆုိလွ်င္ ေဆးခန္းသုံးေဆးနံပါတ္(၈)၊ (၉)၊ (၁၁)၊(၁၂)တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆးဝါးမ်ား ကုိမွီဝဲရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိခံယူဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အခိုးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနပူထဲမွလာၿပီး ႐ုတ္တရက္ေရခဲေရ ေသာက္ျခင္း ကုိေရွာင္ၾကဥ္ကာ အဲကြန္းတြင္ေနသူမ်ားသည္လည္း အဲကြန္းတြင္ထားရွိရမည့္အေအးဒီဂရီကုိ အခန္းဧရိယာေပၚမူတည္ၿပီးခ်ိန္ထားသင့္သည္။ အခိုးပိတ္ေလ့ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အပုပ္စာမ်ားျဖစ္သည့္ ဝမ္းတြင္းစာမ်ား၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္တုိ႔ကုိ ေလွ်ာ့စားသင့္သည္။ အခိုးပိတ္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေပး သင့္သည္။ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္း၊ ၾကက္ေတာင္႐ုိက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းစသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ အပူအပုပ္မ်ားကင္းစင္ေစၿပီး အခိုးအာကာသမ်ားရရွိကာ က်န္းမာသက္ရွည္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အခိုးပိတ္သူမ်ားလိုက္နာရန္ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္မ်ားကုိတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Read 405 times Last modified on Sunday, 28 April 2019 15:08