SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ ေကာင္း၏

Sunday, 14 July 2019 08:11 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ျမရြက္တို႔က ဘာမွမေျပာၾကဘဲ ေဆြဆက္ကို လိုက္ပို႔ၾက၏။ ဟံသာဝတီရန္ကုန္သုိ႔ ဝင္ေတာ့မည္ျပဳမွ ျမရြက္တို႔ရပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ေဆြဆက္သည္ ျမင္းကုိရပ္လ်က္ ဓားလြယ္ကိုခြၽတ္ေပး၏။ ျမရြက္က ေဆြဆက္ကုိရႊန္းရႊန္းလဲ့လဲ့ၾကည့္၏။ ''သည္ဓား အစ္ကုိယူေတာ့''ေဆြဆက္သည္ ဓားကိုေပြ႕ပိုက္လ်က္ျမရြက္ကုိ တု႔ံျပန္ၾကည့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တ႐ိုတေသလြယ္လုိက္၏။ အေရွ႕ဘက္မွ ေနလံုးႀကီးထြက္လာေလၿပီ...။ ''အစ္ကိုဆက္ ကြၽန္မတို႔ျပန္မယ္၊    အစ္ကုိဆက္ ေစာေစာလာပါ ေလ့...'' ျမရြက္တို႔သည္ ေဆြဆက္ၾကည့္ေနစဥ္၌ပင္ ေနာက္သို႔လွည့္ျပန္သြားၾက၏။ ေနလံုးႀကီးကို ေနာက္ခံျပဳလ်က္ ျမင္းႏွင့္စုိင္းသြားၾကေသာ ျမရြက္တို႔ကိုမ်က္စိတစ္ဆံုးၾကည့္ေန၏။ ျမရြက္တို႔က အေဝးမွရပ္လ်က္ လက္ေျမႇာက္ျပၾကေသးသည္။ ေဆြဆက္ကလည္း ျမင္းထက္မွခါးဆန္႔၍ ဓားကိုခြၽတ္လ်က္  ဝမ္းပန္းတသာဓားကိုေျမႇာက္ျပ၏။ ေရႊရည္လူးေသာ တက္သစ္စေနေရာင္ျခည္ေအာက္၌ ေၾကးျဖင့္သြန္းေလာင္းၿပီးစ႐ုပ္တုကဲ့သုိ႔ ေျမႇာက္ထားေသာဓားႏွင့္လုိက္ေလ်ာလွသည့္ ေယာက်္ားပီသလွေသာေဆြဆက္၏႐ုပ္တုကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာအခါ ျမရြက္သည္ ႏွလံုးသားထဲ၌ေႏြးလာေအာင္ ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္ေန၏။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်နပ္ေသာအၿပံဳးျဖင့္ ေပါ့ပါးရႊင္ျမဴးစြာျမင္းကုိ ဆက္လက္ႏွင္သည္။ ေဆြဆက္အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္ႀကီးအိပ္ရာမွ ထႏွင့္ေလၿပီ၊ ၿမိဳ႕ဝန္ႀကီးသည္ ေဆြဆက္ကုိလွမ္းေခၚလိုက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ......အိမ္အတြင္းသုိ႔ ကုလားျဖဴမ်ားျမင္းစီးဝင္လာၾကစဥ္က ေဆြဆက္ကေမာင္းထုတ္လုိက္သည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သားတို႔အားလံုး သိေနၾကသည္...။ ...သည့္ေနာက္ ကုလားျဖဴတုိ႔ေက်နပ္ေအာင္ ေဆြဆက္အား အိမ္မွတစ္ပါးတည္းအျပစ္ေပးႏွင္ထုတ္ လုိက္သည့္ အဟန္ျပဳလုပ္ရသည္ကုိလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သားတို႔အားလံုး သိေနၾကသည္။...သို႔ေၾကာင့္ ေဆြဆက္သည္ အိမ္၌ရွိေနမွန္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕သားတို႔သိၾကလွ်င္ ကုလားျဖဴတုိ႔လူမ်ားလည္း ရန္ကုန္၌ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္   ကုလားျဖဴတို႔ပါသိၾကမည္...။ ...သည္သို႔သိလွ်င္ ကုလားျဖဴမ်ားက ဗမာတို႔လိမ္လည္ေကြ႕ေကာက္၍ သင္းတို႔ကိုဆက္ဆံသည္ဟု စြပ္စြဲမည္...။ ...သဟာ့ေၾကာင့္ အေမာင္သည္ လက္ေဝွ႔ေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ အမိန္႔အၫႊန္းခန္႔အပ္လႊာကိုပါယူလ်က္ ေအာက္ဘက္တစ္ခြင္တစ္ျပင္သုိ႔ လူသူလက္နက္စုေဆာင္း၍သြားေလ...အေမာင္စုေဆာင္းရေသာ လူသူလက္နက္အားလံုးတို႔ အေပၚ၌ရသည့္   လူသူလက္နက္အလုိက္အေမာင္က အအုပ္အခ်ဳပ္ဗုိလ္ျပဳ၍ လက္ေဝွ႔ေတာ္ႀကီးကို တပ္ေရးတပ္ေထာက္ ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ပါတည္းခန္႔အပ္လုိက္မည္။ အေမာင္သြားေလေလာ့...ဟုဆို၏။ ေဆြဆက္သည္ လက္ေဝွ႔ေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ထုိေန႔နံနက္၌ပင္   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီးအိမ္မွ ထြက္ခဲ့ရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ျမရြက္တုိ႔ဆြမ္းသြတ္ကိစၥၿပီးသည္ႏွင့္ ျမရြက္ႏွင့္အတူ ျမရြက္ဘႀကီးရွိရာသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ျမရြက္၏ဘႀကီးဦးျမတ္ထြန္းသည္ ဒလၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္တြံေတးေတာတန္းႏွင့္ ကြမ္းၿခံကုန္းအစပ္တြင္ လူ ၇ဝဝဝ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္၍ အသင့္ရွိေနေသာ အမွဴးအအုပ္ျဖစ္သည္။ဦးျမတ္ထြန္းကုိ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ လူယံုေတာ္ဟု သာမန္မွ်သိရေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္ဤကဲ့သုိ႔ လက္နက္လူသူႏွင့္ဤေနရာတြင္ တိတ္တဆိတ္လာေရာက္ေနထုိင္သည္ဟု ဦးျမတ္ထြန္းကထုတ္မေျပာ...ဦးျမတ္ထြန္းအျပင္ ဦးျမတ္ထြန္း၏ ငယ္ေပါင္းေရာင္း ရင္းဦးေရႊပန္းလည္းပါ၏။ ဦးေရႊပန္းသည္ တြံေတးေတာနက္စမ္းေရတြင္း၌ လူ ၂ဝဝဝ ႏွင့္အသင့္ရွိ၏။ ျမရြက္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ဦးျမတ္ထြန္းႏွင့္ေဆြဆက္တုိ႔ ေတြ႕ၾကေသာအခါ ဦးျမတ္ထြန္းကဆုိ၏။ ''ေမာင္ အပင္ပန္းျပဳ၍ လက္နက္လူသူအသစ္စုေဆာင္းမေနေလႏွင့္၊ က်ဳပ္ဆီက လူ ၁ဝဝဝ ကိုခြဲယူ၊ ေမာင့္ သေဘာအတိုင္း သီးသန္႔တပ္ဖြဲ႕ၿပီး တည္ေလေတာ့၊ ေမာင့္၌ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီးရဲ႕ တရားဝင္အမိန္႔ရွိသည္။ က်ဳပ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ပုန္းလွ်ဳိးေနရန္မလို...'' ဦးျမတ္ထြန္းသည္ ေျပာသည့္အတုိင္း အားေကာင္းေမာင္းသန္လူငယ္လူသန္႔ လက္နက္ကုိင္လူ ၁ဝဝဝ ကုိေဆြဆက္သုိ႔ေပး၏။ ေဆြဆက္သည္ ထုိလူ ၁ဝဝဝ ႏွင့္ေက်ာက္တန္း၌ တပ္ခ်ရပ္တည္၏။ျမရြက္သည္ မိမိဘႀကီးဦးျမတ္ထြန္းႏွင့္အတူ က်န္ရစ္၏။ ေဆြဆက္တပ္တည္ရာသုိ႔ ျမရြက္မပါလာေတာ့...။  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ေဆြဆက္တို႔အဖို႔ တပ္သစ္ထူေထာင္ရသည္မွာ လြယ္သည္မဟုတ္၊ ပို၍ခက္ခဲသည္ကား...မိမိသေဘာအတုိင္းစည္း႐ံုး၍ရေသာတပ္ဆုိလွ်င္ ေတာ္ေသး၏။ ယခုကား မိမိသခင္မိမိရွိၿပီးေသာတပ္ကုိ ဆြဲယူလာေသာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းစည္းၾကပ္ရန္ ခက္ခဲ၏။ တပ္တစ္ခုလံုး အၿမဲ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲဆူညံ၏။ ထိန္း၍သိမ္း၍ေအာ္ဟစ္၍မရ၊ ယခင္ ဦးျမတ္ထြန္းလက္ေအာက္၌ရွိစဥ္က ယင္းတို႔ဆုိင္ရာဆုိင္ရာတို႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရေသာေၾကာင့္ ေလးခန္႔၏။ ယခု ယင္းသုိ႔ေၾကာက္ရြံ႕ၾကရေသာသူတို႔လည္းပါမလာ၊ ရြယ္တူတန္းတူမွ်ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ထက္ပင္ ငယ္ေသးေသာေဆြဆက္ကိုလည္း မေၾကာက္ရြံ႕...။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Read 12 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 14 July 2019 08:12

Latest from ေကတု