SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျမန္မာ႕ တုိင္းရင္းေဆးျဖင္႕ က်န္းမာေရး ေစာင္႕ေရွာက္ ကုသေရး

Sunday, 14 January 2018 09:38 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူသားအေပါင္းတုိ႔သည္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားႀကီး ေလးရပ္ကိုတည္မွီ၍ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္တင့္ေအာင္  ေနထုိင္ စားေသာက္ၾကရသည္။ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့ေသာ္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္။

ျမန္မာတို႔သည္ ေရွးအစဥ္အဆက္မွစ၍ သစ္ျမစ္သစ္ဥသစ္ဖုႏွင့္ အသီးအရြက္ အပြင့္တုိ႔ကို အေျခခံ ထုတ္လုပ္ေသာ ႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသၾကသည့္ အစဥ္အလာ ရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးပညာသည္ ယေန႔အထိ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ တုိင္းရင္းေဆး ျမႇင့္တင္ေရး႐ံုးကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ျပန္႔ပြားေရး အတြက္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး၌ တုိင္းရင္းေဆးသိပၸံေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္၍ တုိင္းရင္းေဆး ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ရာမွ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ တကၠသိုလ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္၍ တုိင္းရင္းေဆး ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပး လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတုိးတက္ေရး၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆး ဆရာမ်ား၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ပိုမုိေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ေရး ဟူေသာ မြန္ျမတ္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ား ညီလာခံကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ားညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး ပညာ၏ သမားစဥ္ကုထံုးနည္း စနစ္မ်ားႏွင့္ အစြမ္းထက္ေဆးဝါးမ်ားကို ေရာဂါအလိုက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ တိုင္းရင္းေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးကုဌာနမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ အဆင့္အတန္းကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္၊ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး ပညာျဖင့္ က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္းကို အိမ္ရွင္မမ်ားထံ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ နယႀကီး (၄)ပါးကိုအေျခခံသည့္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးပညာ ကုထံုးနည္း စနစ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားေရး အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္၍ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိ႔ကို အဆိုျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။

ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး ပညာသည္ ျမန္မာ့ေရေျမသဘာဝ၊ ရာသီဥတု၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အယူအဆ၊ ျမန္မာ့လူေနမႈ စနစ္တုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳ ယွဥ္တြဲျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အေမြအႏွစ္ေဆးပညာရပ္ ျဖစ္သျဖင့္  ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ထက္ျမက္ေသာ ေဆးဝါးအျဖစ္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ ကြယ္လု နီးပါးျဖစ္ေနေသာ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အစြမ္းထက္ေသာေဆးဝါးမ်ား၊ ကုထံုးမ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ပရေဆးဥယ်ာဥ္၌ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္ အားကိုးအားထား ျပဳခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးကို လည္းေကာင္း၊ အစြမ္းထက္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းေရးကို လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးကုဌာနမ်ားတြင္ အစြမ္းထက္ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆးျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကုသႏုိင္ေရးကို လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။  

Read 444 times Last modified on Sunday, 14 January 2018 09:40