SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ခ်င္းတြင္းသလႅာဝတီ ျမစ္ေရ အေျခအေန

Tuesday, 07 August 2018 09:29 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၄ ရက္မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ မံုရြာၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္သို႔ ၁ ေပခြဲခန္႔ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း လာမည့္ သံုးရက္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သျဖင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးႏွင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား အထူးသတိျပဳေနထိုင္ၾကရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျမာက္ဘက္ပုိင္းမွ ေတာင္ဘက္ပိုင္းသို႔ စီးဆင္းလာၾကေသာ ဧရာဝတီ၊ သံလြင္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တုိ႔တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ မိုင္ ၇၅ဝ ရွည္လ်ားသည့္ တတိယ အႀကီးဆံုးျမစ္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းေဒသ၌ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စီးဆင္းလာေသာ တႏုိင္းခႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ စီးဆင္းလာေသာ ျမစ္ငယ္မ်ားသည္ နမ့္ဝါ၌ေပါင္းဆံုၾကၿပီး ခႏၲီးဘက္သို႔ ဆက္လက္ စီးဆင္းၾကရာမွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရစီးေၾကာင္းဟု ေခၚၾကသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို သလႅာဝတီဟု ေခၚၾကၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ မံုရြာၿမိဳ႕ကိုလည္း သလႅာဝတီၿမိဳ႕ဟု ေခၚၾကသည္။ သလႅာဝတီမည္ေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ အစိရဝတီမည္ေသာ ျမစ္ႏွင့္ေပါင္း၍ စီးလာသည္ဟု ဆုိထားသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃၈ ခုႏွစ္တြင္ အင္းဝ၌ မင္းရဲေက်ာ္ထင္မင္းျပဳေသာအခါ အေနာမဒသီအမည္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ အစိရဝတီ အမည္ရွိေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္နား ႀကံ့ကူ၌ ဇမၺဴလတြင္သည့္ ေစတီေတာ္၏ ေျခရင္းအေနာက္ေတာင္ မ်က္ႏွာရွိဝါဆုိေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုး၍ ဇာတ္တစ္ရာ့ငါးဆယ္ပါရွိေသာ ဧကနိပါတ္နိႆယကုိ စီရင္သည္။ ဧကနိပါတ္နိႆယတြင္''အစိရဝတီ နဒီတီေရ၊ ဟိမဝါမွ၊ စီးလာအမွန္၊ လူ၏အဟန္၊ သဏၭာန္ပီစြာ၊ ကိႏၷရာလွ်င္၊ ေမ်ာလာသည္ျဖစ္၊ ေၾကာင္းရင္းစစ္၍၊ ျမစ္အစိရဝတီ၊ သလႅာဝတီခ်င္းတြင္း'' ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟိမဝႏၲာေတာင္ႀကီးကို ခုနစ္ပတ္ခုနစ္ေခြရစ္၍ စီးဆင္းေသာ ေရအိုင္ႀကီး ခုနစ္အုိင္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဂဂၤါ၊ ယမုနာ၊ အစိရဝတီ၊ မဟီ၊ သရဘူဟူေသာ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ကုိ လည္းေကာင္း စာေပက်မ္းဂန္မ်ား၌ ေတြ႕ဖူးၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ဘက္အရပ္၌ တည္ရွိသည့္ ဟိမဝႏၲာမွစီးလာေသာ အစိရဝတီျမစ္သည္ ခ်င္းတြင္း သလႅာဝတီျမစ္ႏွင့္  ေပါင္းမိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုသိလြယ္၊ ျမစ္ႀကီးငယ္၊ ဘယ္မွာသည္က ရွိသနည္းဟူေသာ အေမးပုစၧာ၏ အေျဖသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းရာကိုၾကည့္၍ ''ေျမာက္ကိုသိဖြယ္ရာ သလႅာဝတီျမစ္ရွိ၏'' ဟုမွတ္သားၾကရန္ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္ ဆရာက ၫႊန္ျပထားသျဖင့္ ဗုဒၶစာေပမ်ား၌ ေတြ႕ရသည့္ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာဆုိရာ၌ ခ်င္းတြင္းသလႅာဝတီျမစ္ ပါဝင္ႏုိင္သည္ဟု ေျမာ္ေတြး၍ မံုရြာသားတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ သက္တမ္းကိုလည္း အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္တုိ႔၏အဆိုအရ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္း ပတ္လည္ရစ္ေခြ စီးဆင္းၾကေသာ ျမစ္ေရတုိ႔သည္ ေျမလႊာေအာက္သုိ႔ ငုပ္လွ်ဳိးစီးဆင္းသည့္ ေနရာမ်ား ရွိသျဖင့္ ငုပ္တစ္ခါေပၚတစ္လွည့္ ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဟိမဝႏၲာေတာင္ကို ရစ္ေခြစီးဆင္းလာေသာ အစိရဝတီျမစ္တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံလွ်င္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စီးဆင္းေသာ ခ်င္းတြင္း သလႅာဝတီျမစ္ေရသည္လည္း အလုိအေလ်ာက္ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ေပမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းေဒသတြင္ မိုးမရြာေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပ  ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္း တည္ရွိရာ အရပ္တြင္  မုိးရြာသြန္းလွ်င္ ခ်င္းတြင္းသလႅာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရစီးဆင္း သည့္ သက္တမ္း ရွည္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် သဲႏုန္းႏွင့္ ေက်ာက္ခဲမ်ား စုပံုမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီး

ေရလွ်ံျဖစ္တတ္သည့္ နည္းတူ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ျမင့္ တက္လာမႈကလည္း ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သဲႏုန္းစုပံုမႈမ်ားေသာ ျမစ္မ်ားအတြင္း သဲဖမ္းကိရိယာ (Sand Trap)မ်ား တည္ေဆာက္၍ ေရေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးတုိက္စားခံရမႈ သက္သာေစရန္ႏွင့္ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သေဘၤာဆိပ္ေနရာ မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ ဒုကၡေလ်ာ့နည္းေစရန္ စီမံထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တုိ႔ကို အဓိက အားထားၾကရသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား သြားလာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရ ရရွိေရး အတြက္သာ အသံုးျပဳၾကသည္။ အျခားျမစ္မ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားၿပီး ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္သို႔ စီးဆင္းေသာ အတၴရံျမစ္၊ ေသာင္းရင္းျမစ္၊ ဂ်ဳိင္းျမစ္၊ ျမစ္သာျမစ္၊ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္ႏွင့္ တနသၤာရီျမစ္တုိ႔သည္ ေဒသတြင္း သြား လာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရးအတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။

ျမစ္ေရတုိ႔သည္ လူတုိ႔အတြက္ သြားလာေရး၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးတုိ႔ အတြက္ အက်ဳိးျပဳၾကသည္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ေပၚသည့္ အခါတြင္မူ ဆုိးက်ဳိးျပဳတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္အရ ေနာက္သံုးရက္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္၌သာ တည္ရွိေနမည့္ ခ်င္းတြင္းသလႅာဝတီ၊ စစ္ေတာင္း၊ သံလြင္၊ ငဝန္ျမစ္တုိ႔ အနီးႏွင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳ ေနထုိင္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။  

Read 252 times Last modified on Tuesday, 07 August 2018 09:30