SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျဖဴနီဝါျပာေငြတိမ္လႊာ ေလမွာလြင့္ ေပ်ာက္တတ္ပါသည္

Wednesday, 23 January 2019 10:12 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေဆာင္းႏွင္းျမဴ ေဖြးေဖြးတို႔ က်ေနခ်ိန္တြင္ ဝမ္းေရးအတြက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား သြားလာေနသူေတြအားလုံး အေတြးကိုယ္စီ ရိွၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးကိုမေမွ်ာ္ ေမာ္၍မၾကည့္ ပကတိ ေျမျပင္ကိုသာ အာ႐ုံစူးစုိက္ထား ၾကသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ေကာင္းကင္မွာ ျဖဴနီဝါျပာ ေငြတိမ္လႊာေတြ ေဆာင္းေလႏွင့္အတူ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တေရြ႕ေရြ႕ သြားေနၾကသည္ကို မူကား သတိထားမိသူ အနည္းငယ္သာ ရိွႏုိင္သည္။

အပင္မေပါက္ေသာ ေျမႀကီး၊ အသီးမသီးေသာ သစ္ပင္ကို လူတို႔မခင္တြယ္ဟု ဆိုထားၾကေလျငား တကယ္စဥ္းစားလွ်င္ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္ သူရိွၾကသည္သာ။ အေပၚယံေျမဆီလႊာသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး မျဖစ္ထြန္းသည့္တုိင္ေအာင္ အတြင္းေျမလႊာ၌ အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ား ရိွတတ္သည္။ အသီးမသီးေသာ သစ္ပင္သည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ လူတို႔အတြက္ေနဒဏ္၊ မိုးေလဒဏ္ကို အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေဆးဖက္ဝင္ အပင္ဆုိလွ်င္ အရြက္၊ အပြင့္၊ အဖူး၊ အငုံ၊ အကိုင္းအခက္၊ အေခါက္၊ အျမစ္တို႔က တန္ဖိုးရိွၾကေလရာ အသီးသီးေသာ အပင္ထက္ပို၍ ခင္တြယ္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရာရာတိုင္းကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ သေဘာမထားဘဲ ေစ့ငုေသခ်ာ ေလ့လာမွတ္သားထားလွ်င္ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူ လူတို႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ေျမြဆိပ္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္ရာ တြင္ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျမြဆိပ္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ အထင္အရွား သိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေျမျပင္၊ ေရျပင္၊ ေဝဟင္တို႔သည္ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူ လူတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳၾကျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံသားတို႔က မိမိတို႔ ႏုိင္ငံပိုင္နက္နယ္ေျမကို အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားၾကၿပီး စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ကာကြယ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာႀကီးသည္ ကပ္ေဘးအမ်ဳိးမ်ဳိး ဆုိက္ေရာက္လ်က္ရိွရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျပႆနာေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၌ အဖုအထစ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရာတြင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ၾကားသိေနၾကရသည္။ စစ္ေရးျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္သူ မဟုတ္ဘဲ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ခိုလႈံခြင့္ေပးပါရန္ ကယ္ပါယူပါ တစာစာျဖင့္ ေတာင္းပန္တိုးလွ်ဳိးသူမ်ား ကိုပင္ အဝင္မခံ ၿခံစည္း႐ုိးခတ္ တားဆီးထားသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ကိုပါ ေစလႊတ္တားဆီး ပိတ္ပင္ေနၾကသည္မွာ ဒီမို

ကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္သာ ရည္ရြယ္သည့္ သေဘာေပၚလြင္ ေနသည္ သာမကဘဲ ကမၻာျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာလည္း မိမိတို႔ အက်ဳိးစီးပြားသာ ပထမဆိုသည္ကို အထင္အရွား ၾကားသိျမင္ေတြ႕ ေနရသည္။

လသာတုန္းဗိုင္းငင္ ဆိုေသာ ျမန္မာစကားသည္ ေရွးေခတ္ျမန္မာတို႔ ရက္ကန္းရက္ေသာ အတတ္ပညာမွ ဆင္းသက္ လာေသာ စကားျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူတို႔တီထြင္မႈေၾကာင့္ အီေကြတာႏွင့္ နီးေသာ ေဒသမ်ား၌ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းေသာ ဝါစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ေနမဝင္ေရျပင္ခဲေသာ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္း ႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးနည္းယူ ေနၾကရသည္။ သဲကႏၲာရႏုိင္ငံ အစၥေရးသို႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ၿပီး သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးနည္း ယူေနၾကရသည္ကို အားလုံးသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ တုိးပြားလာေသာ္လည္း ကမၻာေျမ အက်ယ္အဝန္းက တုိးမလာသည့္အျပင္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကြၽန္းႏုိင္ငံမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည့္ အေရးကိုပင္ ေတြးပူေနၾကရသည္ကို မေမ့အပ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ အေရွ႕ဘက္မွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၌ စတုရန္းတစ္မုိင္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ၃၆၈ ဦး၊ အေနာက္ဘက္ အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ၌ ၉၅၃ ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၌ ၂၄၉၇ ဦး အသီးသီးရိွၾကၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စတုရန္း တစ္မိုင္လွ်င္ ၁၇၆ ဦးသာရိွသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ယ္အဝန္းထက္ ေသးငယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အေျပာင္းလဲျမန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရသည္ ေရွးေခတ္ကလို ေရႊဘုန္းေတာ္တိုးပါလို႔ ေနမ်ဳိးသခင္ဘုရား ဟူေသာ ေၾကာက္ဖားတုိ႔၏ ေျမႇာက္စကားကို နားဝင္ပီယံ ျဖစ္ရမည့္ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပတ္သားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးက နားလည္ၾကရန္လိုသည္။ လာဘ္လာဘမရႊင္လန္းသျဖင့္ ရယူခန္း ေပ်ာက္သြားသူတို႔ကလည္း ေနာက္ဆုတ္ေနျခင္းငွာ မသင့္ေတာ္ပါ။ ေနာက္ပါ ကြၽန္ေက်းဝတ္ေရးစားပုံ လွီႀကံဳေလ်ာ့ပါးသူတို႔ အေနျဖင့္လည္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း စိတ္ဓာတ္မေျပာင္းသေရြ႕ ျမန္မာတို႔ ဇာတိမာန္သည္ သႀကၤန္အေျမာက္အသံျဖင့္ ေျခာက္သည့္အလား ျဖဴနီဝါျပာ ေငြတိမ္လႊာမ်ားလို ေလမွာပင္လြင့္ေပ်ာက္သြားမည့္ အေရး ေျမာ္ေတြးထားၾကရန္ လိုေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။ ။

Read 67 times Last modified on Wednesday, 23 January 2019 10:13