SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္သူအားလံုးက်န္းမာေရး

Wednesday, 30 January 2019 09:59 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အသြင္သစ္ျဖင့္ပညာေပး မီဒီယာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးစံျပဳအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Chatrium Hotel ၌ က်င္းပရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ျပည္သူမ်ားသည္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ႐ုပ္ရွင္ စသည္တို႔ကို ၾကည့္႐ႈ ၾကသည့္အျပင္ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ မ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳၾကသည္ ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္စိအလင္းတံခါး၊ အၾကားတံခါးႏွင့္ ႏွလံုးသားတံခါးတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ ေပးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရး အသိပညာ ၾကြယ္ဝေစေရး ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ က်န္းမာေရး သတင္းစကားမ်ားကို ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းကူးသဖြယ္ ထားရွိ အသံုးျပဳၾကကာ အမ်ားျပည္သူသံုး သတင္းစကားမ်ား အျဖစ္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေဝမွ်ေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူတိုင္းေရာဂါ ဘယ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ကုသ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ထိေရာက္သည္ ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံမ်ားရွိေစေရး၊ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမျပန္႔ပြားေရး၊ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စသည့္မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ား ေရာဂါဘယကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအင္အား မလံုေလာက္ မႈ၊ ေဝးလံေခါင္ သီေသာ ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္သြားလာရန္ ခက္ခဲမႈ၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနမရွိမႈ စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ား၌ ေဆး႐ံ၊ု ေဆးခန္း ဖြင့္ထားေသာ္လည္း အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ က်န္းမာေရးကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရႏိုင္ဘဲ ရွိေနၾကသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးကုသေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုင္းရင္းေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း မ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားသည့္ တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္မ်ားပါမက်န္ ေဆးေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားက ေရာင္းခ်ေသာ စပ္ေဆး၊ တြဲေဆးမ်ားကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳေနၾကသည္။

စပ္ေဆး၊ တြဲေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳ ကုသျခင္းသည္ ေဝဒနာကို ေခတၱခဏမွ်သာ သက္သာေစႏိုင္ေသာ္လည္း ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ေစရန္ ကုသမႈခံယူျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ေရာဂါအေျခအေန ပိုမိုဆိုးဝါးလာၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးဝါးေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပး ထားၾကသည္။ စပ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာတြင္ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ ေဝဒနာခံစား ေနရသူကိုယ္တိုင္ ေဆးဆိုင္သြား၍ မိမိေဝဒနာကို ေျပာျပေသာအခါ ေသာက္ ရမည့္ေဆးကို ေဆးေရာင္းသူက တြဲစပ္ေပးလိုက္သည့္ ေဆးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မ်ဳိးမွာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းသြားျပစဥ္က ဆရာဝန္ေပးလိုက္ေသာ ေဆးအတြဲကို သိမ္းထားၿပီး မိမိႏွင့္ အလားတူ ေဝဒနာ ခံစားရသူမ်ားအား နမူနာျပ၍ ၫႊန္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ဦးက အလားတူ ေဆးမ်ဳိးဝယ္ၿပီး တြဲစပ္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စပ္ေဆး၊ တြဲေဆး အသံုးျပဳျခင္းသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရး အသိပညာ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ မီဒီယာမ်ား၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္မီဒီယာတို႔ အားလံုးက အက်ဳိးျပဳ စက္ဝန္းႀကီးသဖြယ္ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကရာ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ပိုမိုရွိၾကေစရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အသိပညာေပး ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ား၌ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၉ သန္းတို႔က အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ မ်က္စိအလင္းတံခါး၊ အၾကားတံခါးႏွင့္ ႏွလံုးသားတံခါးတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ေရာဂါဘယ ကင္းရွင္း၍ သက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ေရးအတြက္ အျမင္သစ္၊ အသြင္သစ္ျဖင့္ ပညာေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ ။

Read 65 times Last modified on Wednesday, 30 January 2019 10:00