SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ပုဂံရာဇဝင္မွ သံပ်င္မွတ္တမ္း အမွတ္တရ

Thursday, 31 January 2019 09:45 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပုဂံရာဇဝင္၌ က်စြာမင္းႀကီး၏ သမီးေတာ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ နရပတိစည္သူမင္းႀကီး၏ သမီးေတာ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဆုိၾကေသာ မင္းသမီးသည္ စာေပက်မ္းဂန္ အလြန္တတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ရဟန္းေတာ္ မ်ားကိုပင္ စာေပပို႔ခ်ရသူ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ စာေပပို႔ခ်ရာ၌ ရဟန္းႏွင့္ မိန္းမတို႔ မသင့္ေလ်ာ္သျဖင့္ တင္းထိမ္ ကာရံထားျခင္းေၾကာင့္ စာလိုက္ေသာ ရဟန္းတို႔က မင္းသမီးကို မျမင္ၾကရေခ်။

ကာလအတန္ၾကာေသာ္ စာလိုက္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးက မင္းသမီး၏ အသံကို တပ္မက္စိတ္ေဖာက္ျပားကာ လူကိုပါျမင္ရေအာင္ ႀကံစည္ေတာ့ရာ မိမိတက္ေသာ မူရင္းစာ၏အဆုံး၌ ''ဟႎဇာေလေဟေဟးလား''ဟု ဆက္ေရးထားသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ မူရင္းစာတက္၍ ၿပီးခ်ိန္တြင္ စာလိုက္ေသာရဟန္းက ႀကံစည္ထားသည့္အတုိင္း စာအဆုံး၌ ''ဟႎဇာေလေဟေဟးလား''ဟု ဆက္ဖတ္လိုက္သည္။ တင္းထိမ္အတြင္းရိွ စာခ်ဆရာ မင္းသမီးက ငါ့ရွင္ စာ၌မရိွသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ရြတ္ဆိုသနည္းဟုဆုိ၏။ ရဟန္းက မင္းသမီး စာရိွ၍ ငါရြတ္သည္၊ မယုံလွ်င္ ၾကည့္ပါေတာ့ ဆုိသျဖင့္ မင္းသမီးက တင္းထိမ္ကို ဖြင့္၍ၾကည့္ရာ အကယ္ပင္စာရိွသည္ကို ေတြ႕ေလသည္။

ထုိအခါ မင္းသမီးက ဤစာသည္ အပိုသက္သက္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစရ။ ကြၽႏု္ပ္က သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ အနက္ေပးလိုက္မည္။ လိုက္ဆုိေပေတာ့ ဆုိၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ေပးသည္မွာ ''ဟႎ-တံငါတို႔သည္၊ ဇာေလ-ကြန္ရြက္တို႔ကို၊ ေဟေဟးလား-ဆြဲၾကကုန္၏''ဟု အနက္ေပးလိုက္သျဖင့္ အျငင္းအခုံ မရိွေတာ့ဘဲ စာေခ်ာသြားသည္။ သို႔ေသာ္ စာကေခ်ာသြားေလျငား စာသင္ရဟန္းမူကား အေမာႀကီးေမာ ရေလၿပီ။ ယခင္ကအသံကို တပ္မက္ရာမွ ယခုမင္းသမီး၏ ႐ုပ္ကိုပါ မျမင္လွ်င္မေန ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ သာေခြယိုင္ျဖစ္ၿပီး တမ္းတမ္းတတ ႏြမ္းလ် ေနေတာ့သည္။ မ်က္ရည္မက်ေပမယ့္ အသည္းထဲက လႈပ္ခါသည့္ဒဏ္ကို ခံစားရင္း မစားႏုိင္၊ မအိပ္ႏုိင္ လူးလဲ၍ ဆင္းရဲႀကီးစြာ ေရာက္ရေလသည္။

ထုိအေၾကာင္းကို မင္းသမီးခမည္းေတာ္ မင္းႀကီးၾကားေသာ္ ရဟန္းပ်ဳိအား ''ငါ့ရွင္ အသက္ေသရမည္ေလာက္ တစ္ေယာက္ဆုိတစ္ေယာက္၊ ပိေတာက္ဆုိပိေတာက္ စြဲလမ္းတပ္မက္လွ်င္ ငါ့သမီးေတာ္ကို ေပးပါမည္၊ သို႔ေသာ္ ငါ့ရွင္က ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ သာသနာ၌ အက်ဳိးမ်ားမည့္ က်မ္းတစ္ေစာင္တစ္ဖြဲ႕ေရးခဲ့ပါ ဦး၊ ၿပီးေသာအခါ ငါ့သမီးေတာ္ကို ေပးပါမည္''ဟု ဆုိေလ၏။ ရဟန္းပ်ဳိလည္း ဥာသိက်မ္း၏ အဖြင့္ဋီကာကိုေရးေလသည္။ မင္းႀကီးက ရဟန္းလူထြက္အား သံပ်င္အမတ္ ရာထူးေပးေတာ္ မူသည္ကို အစြဲျပဳ၍ အမတ္ကို သံပ်င္အမတ္၊ မင္းသမီးကို သံပ်င္မင္းသမီး၊ ဥာသိဥာဏ္၏ အဖြင့္ဋီကာကို သံပ်င္ဋီကာဟုေခၚတြင္ ၾကေလသည္။

ေက်ာင္းေနအရြယ္က ဤစာကို ဖတ္ရသည့္အခါ ကေဝဆူးေၾကာင့္ ႐ူးခ်င္တိုင္း႐ူးေနမည့္ ရဟန္းပ်ဳိ၏ အျဖစ္ကို သနားမိျခင္းႏွင့္အတူ အသံၾကားသနားပါေစ၊ မ်က္ႏွာျမင္ခ်စ္ခင္ပါေစ ဆုႏွင့္ျပည့္ဝေသာ မင္းသမီး၏ သြင္ျပင္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္ ၾကည့္မိသည္။ စာတတ္ေပတတ္ ပုဂၢိဳလ္အေပၚ အမ်က္ထြက္ဖို႔ေဝး သမီးေတာ္ကိုေပး၍ သာသနာေတာ္ကို အက်ဳိးရိွေစမည့္ က်မ္းျပဳရန္သာ ေတာင္းဆိုေသာ မင္းႀကီးကိုလည္း ၾကည္ညိဳ ေလးစားမိသည္။

ဟႎဇာေလေဟေဟးလားကို အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီၫြတ္ေအာင္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္လိုက္သည္မွာ မင္းသမီး၏ လက္တန္းသေဘာမွ်သာ ျဖစ္မည္ဟူ၍ ေပါ့ေပါ့ေတြးမိသည္။ ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္၌ ဟႎသက-ညႇဥ္းဆဲတတ္ေသာ။ ဇာလီ-ကြန္ရက္ယွိသည္၊ ကြန္။ ေဟလာ-မထီေလးစားျပဳျခင္း၊ ကစားခုန္စားျပဳျခင္းဟူ၍ အသီးသီး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားရာ ''ဟႎဇာေလေဟေဟးလား'' ကို ကဗ်ာသေဘာျဖင့္ စာေခ်ာရန္ ရည္ရြယ္၍ ဟႎ-တံငါတို႔သည္၊ ဇာေလ-ကြန္ရြက္ကို၊ ေဟေဟးလား-ဆြဲၾကကုန္၏ ဟူ၍ ျမန္မာမႈျပဳထားေသာ သံပ်င္မင္းသမီး၏ စာေပႏွံ႔စပ္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေနာင္မွ အထင္အရွား သိရေတာ့သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ သုတ၊ ရသစာေပ ေရးသားၾကေသာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အၿမဲမျပတ္ သြန္သင္ၾကသည့္ ေဝါဟာရတို႔ ပရိယာယ္ကို အသိၾကြယ္ အျမင္က်ယ္ေအာင္ ေလ့လာမွတ္သားၾကဖို႔ လိုေၾကာင္းကိုလည္း သတိရမိသည္။ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး မ်ားကလည္း ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲလွ်င္ အဓိက ပါဝင္ေသာ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဥပေဒ၏ အခန္းလိုက္၊ အပိုဒ္လိုက္ ေဝါဟာရတို႔သည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီၫြတ္၍ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းတိက်မႈတို႔ ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သို႔မွသာ လိုရာဆြဲ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကသည့္ အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲမျပတ္ သတိခ်ပ္ရန္ ပညာေပးေရးသား ေဟာေျပာၾကသည္။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိရာ အားသာခ်က္မ်ား ရွိသလို အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အိပ္မက္ထဲမွာပင္ ျဖစ္ေစေတာ့ အႏိုင္ယူလိုစိတ္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲကို ဗေလာင္းဗလဲဆန္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ယခင္စစ္ေအးေခတ္က ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာယူသင့္သည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေပၚ ကံၾကမၼာဆိုး က်ေရာက္ရျခင္းသည္ ျပင္ပပေယာဂဆရာတို႔ ဖန္ဆင္းေပးေသာ ႐ုပ္သြင္၊ အသက္သြင္းေသာ ဝိညာဥ္၊ တည္ေထာင္ေပးေသာ ဘဝကို အားက်မိေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဆိုဗီယက္ ယူနီယံႀကီးတြင္ သမား႐ိုးက် စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔႐ႈပ္ေထြးေနခ်ိန္ အတြင္းမွာပင္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၏ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး(ပယ္ရီစထ႐ိြဳက္ကာ)ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (ဂလပ္စေနာ့သီအိုရီ) တို႔ေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာ ၿပိဳကြဲသြားရၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဘာရစ္ယဲ့လ္ဆင္က မဲအႏိုင္ရသြားသျဖင့္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္အတြက္ေရာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ ဖြတ္မရ ဓားမဆံုး ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္သြားရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုး ဆို႐ိုးစကားႏွင့္အညီ သုတ၊ ရသစာေပ ေရးသားျပဳစုၾကရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးငွာ ဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရာတြင္ျဖစ္ေစ ဟႎဇာေလေဟေဟးလားကဲ့သို႔ တမင္ရည္ရြယ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရည္ရြယ္ဘဲေသာ္ လည္းေကာင္း စာလံုးအပိုအလိုမရွိ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြ မထြက္ေသာ ေဝါဟာရ မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတိက်ေစျခင္းငွာ အဘက္ဘက္က ႐ႈျမင္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။ ။

Read 76 times Last modified on Thursday, 31 January 2019 09:46