SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္ပပို႔ကုန္ တိုးျမႇင့္ေရး လက္ဖက္ စိုက္ပ်ဳိးေပး

Sunday, 10 March 2019 10:21 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာ လက္ဖက္အစိုကို ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔သို႔ တင္ပို႔ေနရာမွ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ခ်က္ႏိုင္ငံ တို႔အထိ ေစ်းကြက္ရထားၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မွစ၍ ကြန္တိန္နာႏွစ္ခု ဝင္ဆံ့ေသာ ပမာဏအထိ ႏွစ္စဥ္ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ပေလာင္လက္ဖက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္အသင္း တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စေလဦးပုည၏ လက္ဖက္ေမတၱာစာ၌ ''လက္ဖက္အမည္သညာ၊ သဒၵါနိႆရည္း၊ ကစၥည္းက်မ္း အထင္အျမင္၊ ကမၻာစဥ္လမ္းေၾကာင္း၊ သူေဟာင္းတို႔စကား၊ ပညတ္ထားသည္မွာ၊ အသားတြင္လည္း ဝက္၊ အသီးတြင္လည္း သရက္၊ အရြက္တြင္လည္း လက္ဖက္၊ သံုးခ်က္ဥပေဒတင္'' ဟု ဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေျမဧက ၂၉ သန္းေက်ာ္ရွိရာ လူဦးေရႏွင့္တြက္လွ်င္ လူတစ္ဦးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေျမ ၁ ဧကမျပည့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေသာ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးကို တြဲဖက္လုပ္ေနၾကျခင္းျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြ ပိုမိုရရွိႏိုင္ၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းတြင္  ႏွစ္တိုသီးႏွံႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံတို႔ကို ေဒသေရေျမ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ သီးႏွံမ်ားကို ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ အတြက္ ေရာင္းခ်ၿပီး ပိုလွ်ံသည္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကသည္။

အဓိကထြက္ကုန္ ဆန္အတြက္ ျပည္ပေစ်းကြက္ အခက္အခဲ မရွိေသာ္လည္း ပဲမ်ဳိးစံုမွာမူ ေစ်းကြက္မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ ေရႊခ႐ုကဲ့သို႔ေသာ သီးႏွံဖ်က္ပိုးႏွင့္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုး က်ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈမ်ားက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တြက္ေျခမကိုက္ ျဖစ္ၾကရသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ႏွင့္သိုးတို႔ကို ျပည္ပသို႔ အေကာင္လိုက္ တင္ပို႔ေနၾကသည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားသိရသည္။ ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေစ်းကြက္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ္လည္း ျပည္ပေစ်းကြက္ဝင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ သရက္စိုက္ပ်ဳိးေရး သည္လည္း ရာသီဥတု အေျခအေနႏွင့္ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း လိုေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ စိန္တစ္လံုး သရက္ၿခံမ်ားမွ အပင္ ၃၂ဝ ရွိေသာ ၿခံတစ္ၿခံကို သရက္သီး တစ္ရာသီအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၁ဝဝ ျဖင့္ ပြဲစားမ်ားက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဝယ္ယူေၾကာင္း ၾကားသိရသျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ သရက္သီးေစ်းကြက္ အလားအလာ ေကာင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

စေလဦးပုည၏ လက္ဖက္ေမတၱာစာ၌ ''ထီးလႈိင္ရွင္ က်န္စစ္သားေျမးေတာ္ ေရႊဂူဒါယကာစၾကာမင္းေကာင္း အေလာင္းစည္သူသည္ ဇမၺဴကို လွည့္လည္ရာ၊ မာလာယုကြၽန္းသို႔ ေရာက္သည္တြင္----ရသဝတီနတ္သစ္ေစ့ကို၊ ေဖာင္စၾကာႏွင့္ ေဆာင္၍၊ ပေလာင္ဓႏုမ်ဳိးတို႔ေနရာ၊ ႐ႈသာတင့္တယ္၊ ေတာင္ငယ္ေတာင္ဝန္း၊ ေတာင္ခြၽန္းေတာင္ပုတို႔၌၊

ျပဳစု ခ်ထားခဲ့ရာတြင္၊ ေရွးဦးစြာကာလ၊ အစေပၚထြန္းေၾကာင္း၊ စာေဟာင္းရာဇဝင္၊ နန္းစဥ္လက္သံုး''ဟု ဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပုဂံေခတ္ မွစ၍ ျမန္မာတို႔ ေျမေပၚ၌ လက္ဖက္စတင္ စိုက္ပ်ဳိး စားသံုးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ဖက္သည္ မင္းဧကရာဇ္တို႔အား ပဏၰာဆက္သရာတြင္ အမြန္အျမတ္ထား၍ ဆက္သေသာ အစဥ္အလာရွိၿပီး ျပည္သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း ကတိကဝတ္ ျပဳၾကရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကြးၿမီကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥတို႔၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္ေက်ေအးၾကရာတြင္ လည္းေကာင္း လက္ဖက္ပြဲျဖင့္ သစၥာစကား ဆိုၾကသည့္ ေရွးအစဥ္အလာ ရွိသည္ကို ရည္ၫႊန္း၍ အရြက္မွာ လက္ဖက္ဟု ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)မွ နမ့္ဆန္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ လက္ဖက္စိုက္ပ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းသကဲ့သို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း လက္ဖက္စိုက္ပ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းသျဖင့္ ေက်ာက္မဲလက္ဖက္စို၊ လက္ဖက္ေျခာက္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းလက္ဖက္ေျခာက္တို႔ကို ျပည္တြင္း၌ အသံုးမ်ားၾကသည္။ မုတ္သုံမိုးမရြာသြန္းမီ တေပါင္းလ၌ခူးေသာ လက္ဖက္ရြက္သည္ အနံ႔အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ေရမဝင္မိုးမမီ၊ ေရႊဖီလက္ဖက္၊ နတ္သစ္ရြက္ဟု တင္စားထားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးစြမ္းအား ျပည္ထြန္းကားဆို စကားႏွင့္အညီ လက္ဖက္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပပို႔ကုန္ တိုးျမႇင့္ေရးကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ အားေပးကူညီ ၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ ။

Read 49 times Last modified on Sunday, 10 March 2019 10:22