SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံ တကာ ေရးရာႏွင့္ သံတမန္ ေရးရာ

Monday, 11 March 2019 08:25 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံအစုိးရ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႔သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ နယ္ပယ္စုံ၌ တြင္က်ယ္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ပုိမုိအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ားမွ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ သံတမန္ေရးရာ အေျခခံသင္တန္းကုိ The Asia Foundation ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ရာ မတ္ ၈ရက္ ည ၆နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ Park Royal Hotel ၌ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ထဲ အေရးေပါက္ ႏွင့္ေက်း၊ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ဟု ဆုိထားၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ က်ယ္ျပန္႔ နက္နဲလွေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးသည္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီး ေရးမွာ ဆုိဖြယ္မရွိေတာ့ေခ်။ ဤသုိ႔က်ယ္ျပန္႔နက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ႏုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ အဓိကအခန္း က႑မွ ပါဝင္ေနၾကရေသာ သံတမန္တုိ႔တာဝန္မည္မွ်ခက္ခဲမည္ကုိ မွန္းဆၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္ၾကေပမည္။ မ်က္ေမွာက္ ကာလ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးသည္ အၿမဲတမ္းရန္သူ၊ အၿမဲတမ္း မိတ္ေဆြဟူ၍မရွိ၊ အၿမဲတမ္း အက်ဳိးစီးပြားသာ ရွိသည္ ဟူေသာ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံေရး သုခမိန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေလာ့ဒ္ပါမယ္ စတန္၏ အယူ အဆသည္ မ်က္ေမွာက္ ကာလ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ အသီးသီး၌ လႊမ္း မုိး ေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္ၾကသည္။

ျမန္မာ တုိ႔သည္ ပထမ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပုဂံေခတ္ ကစ၍  သံခင္းတမန္ခင္းကို ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း  ဦးက်ည္ ေပြ႕ ေခၚ အရွင္ဒိသာပါေမာက္ကုိ သာဓကေဆာင္ရေပမည္။ က်စြာမင္း၊ ဥဇနာမင္း၊ နရပေတ့မင္းတုိ႔ လက္ထက္အထိ အရွင္ဒိသာ ပါေမာက္ကို ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ နရပေတ့လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၆၄၆ခုႏွစ္တြင္ ပုဂံျပည္သုိ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ စစ္ျပဳရန္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ေရာက္လာခ်ိန္၌ စာတတ္ေပတတ္ ႏႈတ္ေရးေကာင္းသည့္ အျပင္  ပညာအေျမာ္ အျမင္ ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အရွင္ဒိသာပါေမာက္ကို ျပည္ပႏုိင္ငံဘုရင္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ အရွင္ဒိသာ ပါေမာက္၏ လိမၼာပါးနပ္ေသာ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ပုဂံျပည္ကုိစစ္ျပဳရန္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ခ်ီလာေသာ တပ္ႀကီး ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားခ်မ္းသာရာရၾကသည္မွာ ေက်းဇူးႀကီးမား မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ပင္းယေခတ္တြင္ သကၠရာဇ္ ၇ဝ၄ ခုႏွစ္မွ ၇၁၂ ခုႏွစ္အထိ မင္းျပဳေသာ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာလက္ထက္၌ တစ္ေန႔ေသာအခါ မင္းႀကီး စားေတာ္ေခၚရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ရဟန္းေယာင္တစ္ဦး လာ၍ဆြမ္းခံရာ မြန္းတည့္ခါနီး၌ ရပ္လာ၍ ရဟႏၲာထင္ သည္ႏွင့္ ၾကည္ညိဳသဒၶါ ေပါက္သြားေသာမင္းႀကီးက  စားေတာ္အားလုံးကုိ မစားဘဲ လွဴလုိက္ၿပီး မင္းခ်င္း တစ္ေယာက္ ကုိ လုိက္၍ၾကည့္ ေစသည္။ ဇရပ္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ မိန္းမက သပိတ္ကုိလွမ္းယူသျဖင့္ ရဟန္းအစစ္ မဟုတ္ေၾကာင္း မင္းခ်င္း သိေလၿပီ။    ထုိအခါ မင္းခ်င္း၏စိတ္၌ႀကံသည္မွာ အမွန္အတုိင္းေလွ်ာက္ေသာ္ သဒၶါၾကည္ညိဳၿပီးေသာ မင္းႀကီး ေစတနာ ပ်က္လိမ့္မည္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မ်က္ႏွာရမည္မဟုတ္ဘဲ ရွင္ေယာင္အတြက္လည္း ဒုကၡေရာက္ လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မင္းႀကီးသဒၶါလည္းတုိးေစ၊ မိမိလည္းမ်က္ႏွာရေစ၊ ရွင္ေယာင္လည္းလြတ္ေစ၊ မုသားလည္း လြတ္ေစဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မင္းႀကီးအား ေလွ်ာက္တင္ရာတြင္ ''ကြၽန္ေတာ္လုိက္၍ ၾကည့္ရာ ၾကည့္စဥ္မွာပင္ ထုိအရွင္သည္ ႐ုပ္သြင္ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားပါသည္''ဟုေလွ်ာက္တင္လုိက္သည္။

ပုဂံေခတ္က အရွင္ဒိသာပါေမာက္၏ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ႏႈတ္ေရး ပါးနပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔ ခ်မ္းသာ ရၾကသည္။ ပင္းယေခတ္က လိမၼာေသာမင္းခ်င္း ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ႏႈတ္မႈေရးရာ ကြၽမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္သုံးဦး တုိ႔မွာ အက်ဳိးမယုတ္ဘဲ ပကတိအတုိင္းတည္ေနႏုိင္ၾကသည္။    ထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္ တစ္ခုမွာ ထုိေန႔၌ပင္ ပင္းယျပည္ စုိးက အလြန္ေကာင္းေသာ ျမင္းႀကီးတစ္စီးကုိ မင္းႀကီးထံဆက္သလာေသာအခါ ဆြမ္းလွဴလုိက္သည့္အက်ဳိးဟု မင္းႀကီး အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု ဆုိသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏုိင္ငံတကာ နယ္ပယ္၌ အခင္းအက်င္း က်ယ္ျပန္႔ေနစဥ္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ၾက သကဲ့သုိ႔ အၿမဲတမ္း အက်ဳိးစီးပြားသာ ရွိသည္ ဟူေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မႈ မ်ားလည္း ရွိၾက ေပမည္။ စာဏက်နီတိ၌ သံတမန္အဂၤါေျခာက္ပါးကုိေဖာ္ျပထားရာ သူ႔စကားကုိပ်က္ေအာင္ဖ်က္ ႏုိင္ရန္ စကား တတ္ျခင္း၊ ဘာသာျခား စကားတတ္ေျမာက္ေရးသားႏုိင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးစိတ္ကုိ သိတတ္ျခင္း၊ နက္နဲေသာ စကား တတ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ နာခံေတာ္ႀကီးအဂၤါခုနစ္ပါး၌ စစ္ပြဲကုိၾကည့္႐ႈ နားလည္ျခင္း၊ သတိရွိျခင္း၊ ဝီရိယ ရွိျခင္း တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္  က်ယ္ျပန္႔နက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးပါေသာသံခင္း တမန္ခင္းတြင္ သက္ဆုိင္သူ အားလုံးတုိ႔ အေနျဖင့္  ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားမႈ၊ ဆင္ျခင္တုံ တရားစြဲၿမဲမႈ၊ ႏႈတ္မႈေရးရာ ကြၽမ္းက်င္မႈတုိ႔  ျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္ ေအာင္ျမင္ေသာ သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ အလားအလာေကာင္း သည္ ဟု ျမဝတီက သုံးသပ္ရပါသည္။ 

Read 62 times Last modified on Monday, 11 March 2019 09:52