SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္သူ ေလွ်ာက္လွမ္း ဘဝလမ္း ေျဖာင့္တန္း ၾကေစဖို႔

Monday, 25 March 2019 10:46 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူတို႔အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္၌ေနရျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု (၃၈)ျဖာမဂၤလာ တရားေတာ္၌ ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူထားသည္။ ထို႔အတူ ေလာကနီတိ၌ လူတို႔ မေနအပ္ေသာ အရပ္ကို ၫႊန္ျပရာ၌ မင္းႏွင့္ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမရွိသည့္အရပ္အပါ အဝင္ ငါးမ်ဳိးၫႊန္ျပ ထားသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအဖြဲ႕ရွိေသာ္လည္း အာဏာစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိေသာ ေဒသ၊ အာဏာစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရွိေသာ္လည္း ေမွးမွိန္သည့္ကာလတို႔ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ဤသို႔ကာလေဒသပေယာဂတို႔ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ လူတို႔တြင္ရွိေသာအစြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေျခခံသည့္ အတၱမာန တံခြန္ထူၾကေသာအခါ ျမန္မာျပည္သားကြၽႏု္ပ္တို႔ဟူေသာ သေဘာထား ေပ်ာက္၍ ငါဟူေသာ သေဘာထားတို႔လႊမ္းမိုးၿပီး အစြန္းေရာက္သြားၾကသည္။ အစြန္းေရာက္သေဘာထား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈ၊ ပါတီခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈျပင္းထန္လာေသာအခါ ျပည္သူလူထုအတြင္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေစသည့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သေႏၶတည္ ေပါက္ဖြားလာၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို ရယူေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူတို႔ဘဝ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သာယာဝေျပာေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး တရားေသာ စစ္ကို စစ္ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔  ဖိတ္ေခၚျခင္းနည္းလမ္း တို႔ကို ေခတ္အ ဆက္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသေဘာထား ကြဲလြဲအားၿပိဳင္ၾကရာမွ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအား နည္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရ (Caretaker Government) တာဝန္ယူခဲ့ရသည့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလအတြင္း တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ေပးလိုက္သျဖင့္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ အလင္းဝင္လာၾကရာ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္အဖြဲ႕အားလုံး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးၿပီး အႏိုင္ရပါတီသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ျပန္လႊဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ရွစ္စိတ္ကြဲေအာင္ၿဖိဳခြဲမည့္ ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္း လိုက္ရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ (The Revolutionary Council Government) သည္ ညီၫြတ္ေရး အတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္သျဖင့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မ်ား ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီမွ  မူဆိုေကာ့ကဆာ ေစာဟန္ သာတာေမႊး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းသာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး အျခားအဖြဲ႕မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေက်ာခိုင္းသြားၾကရာ ၎တို႔ သြားလိုေသာ ေနရာအထိ တပ္မေတာ္ပိုင္ ယာဥ္ျဖင့္ လိုက္ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရက ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီအမိန္႔ေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၂/၈ဝ) အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳ လိုက္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က  အပစ္ရပ္ေပးထားသည္ကို ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားက အခြင့္ေကာင္းယူ၍ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား၌  ခိုေအာင္းေနေသာ ၎တို႔ အဖြဲ႕မ်ားကို  အတြင္းပိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေျခကုပ္ ယူၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးမင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ားလႊမ္းမိုးၿပီး အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းခ်ိန္တြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ စစ္သေဘၤာ တစ္စင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာသျဖင့္ စက္တင္ ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ အရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္လိုက္ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕ကို  ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕သည္  ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ေခၚလိုက္သျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အဖြဲ႕ႀကီး ၁၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ငယ္ ၂၃ ဖြဲ႕တို႔ လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ မွ်ေဝခံစားၾကရသည္။ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆႏၵရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ထိုက္သင့္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္အညီ ေပးအပ္ထားသည္။

တပ္မေတာ္သည္  ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအစိုးရ အဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔လက္ထက္တြင္ အဆင့္ဆင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေရး မူဝါဒ ဒို႔တာဝန္အေရး သုံးပါးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္း ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္၊ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္၊ လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေ တာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)အရ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္အရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၌ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပကတိ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အား တပ္မေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ခံယူလုပ္ေဆာင္ေရးဟူ၍ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   

.............

Read 43 times Last modified on Monday, 25 March 2019 10:47