Print this page

တုိက္ပြဲတစ္ရာ ေအာင္ပြဲတစ္ရာရေစေၾကာင္း

Sunday, 07 April 2019 08:38 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လတန္ခူးေပမို႔၊ အလွထူးပါဘိ၊ ျမျမဖူးရယ္တဲ့၊ ခိုင္ေရႊဝါဟူ၍ တန္ခူးလသာယာပံုကို စာေရးဖြဲ႕ထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရြက္သစ္ေဝ၍ သဘာဝပန္းကေလးမ်ားဖူးပြင့္ၾကေသာ တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ဗထူး)၌ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၂၂) သူရတပ္ခြဲသင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူမင္းေအာင္လိႈင္(ကိုယ္စား) ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီစိုးဝင္း တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စိုးဝင္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ''ရဲေဘာ္တို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးသံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္၊ ေလ့က်င့္ေရးတာဝန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းတာဝန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေနရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႀက့ံခိုင္ေရးေကာင္းရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးကစၿပီး အဖြဲ႕လိုက္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေနအထိုင္က အစ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲျခင္း လံုးဝ(လံုးဝ)မျပဳလုပ္ရန္ အေလးအနက္ထား မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကံ့ခိုင္မႈျဖစ္ေစသည့္ သုတ၊ ရသစာေပမ်ားအျပင္ ဒို႔ႏုိင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ သမုိင္းဝင္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာက ထင္ရွားသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အေၾကာင္းမ်ားပါေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈေလ့လာရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာဖတ္ျခင္းသည္ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ျမင့္မားေစသည့္အျပင္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ အသိပညာေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ရရွိေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္တုိ႔ကိုယ္တိုင္ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သလို လက္ေအာက္ စစ္သည္မ်ားကိုလည္း က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေအာင္ အစဥ္ေလ့က်င့္ေပးေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒါမွသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ တိုက္ပြဲတစ္ရာ ေအာင္ပြဲတစ္ရာ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း'' အေလးအနက္ေျပာၾကားသည္။ လူတစ္ဦး၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စာမဖြဲ႕ေလာက္ေသာ အေသးအဖြဲကိစၥ ကေလးမ်ားကို ေပါ့ေပါ့ဆဆသေဘာထားပါက အေလ့အက်င့္မွ အေလ့အထျဖစ္သြား တတ္သည့္ သဘာဝ ရွိသျဖင့္ ေကာင္းေသာအေလ့အထသည္ ေကာင္းစရွိ ေကာင္းခ်င္ခ်င္သေဘာကိုကား အထူးေျပာရန္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဆိုးစရွိ ဆိုးခ်င္ခ်င္သေဘာကိုကား ကိုယ္တိုင္ေစာေၾကာ ေတြးဆဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)က စာအုပ္စာေပမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈေလ့လာၾကရန္ မွာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ စာေပပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္စာေပကို ၫႊန္ၾကရာ၌ အရည္မရ အဖတ္မရ ကြမ္းႏွင့္တူေသာစာေပ၊ အရည္သာရ၍ အဖတ္မရ ႀကံႏွင့္တူေသာ စာေပ၊ အရည္ေရာအဖတ္ပါရၿပီး အာဟာရျဖစ္သည့္ ႏုိ႔မလိုင္ႏွင့္တူေသာစာေပဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျပထားၾကသည္။ ကြမ္းႏွင့္တူေသာစာေပမ်ဳိးကို ဖတ္႐ႈအခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ ႀကံႏွင့္တူေသာစာေပ၊ ႏုိ႔မလိုင္ႏွင့္ တူေသာစာေပတို႔ကိုသာ ဖတ္႐ႈေလ့လာသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း တိုက္တြန္းထားသည္။ စာေကာင္းေပေကာင္းကို အေဖာ္ျပဳေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ စာအုပ္ထဲမွ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ကမၻာႀကီးအတြင္း လွည့္လည္က်က္စားေပ်ာ္ေမြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ လူတိုင္းစာဖတ္ဝါသနာ ပါျခင္းသည္ လူ႔ေလာကလူ႔ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစႏုိင္သည္။ စာအုပ္စာေပတြင္ လူမႈေရးရာအျဖာျဖာတုိ႔အျပင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတုိးတက္ထြန္းကားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ ေလ့လာသိရွိမွတ္သားႏိုင္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္မႈျဖစ္ေစ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္မႈျဖစ္ေစ စာအုပ္စာေပမွတစ္ဆင့္ နည္းနာခံယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္း႐ိုးေဟာင္းတြင္ ဆင့္ကာထြင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တိုးတက္မႈကိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူတို႔သမုိင္းေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပိုးၾကသူမ်ားအျဖစ္ နယ္ပယ္မ်ဳိးစံုမွ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ စာဖတ္ဝါသနာကို အရင္းခံၾကသူမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ စာမဖတ္သူသည္ တိုးတက္မႈရပ္ေနသည္။ စာဖတ္သူသည္ တိုးတက္ေနသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အသိဥာဏ္က်ယ္ျပန္႔သူသည္ တိုးတက္သူျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဆို႐ိုးစကားထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကိုအသိဥာဏ္ကအုပ္စိုး၏။ အသိဥာဏ္ကို ဗဟုသုတကအုပ္စုိး၏။ ဗဟုသုတကို စာေပက အုပ္စုိး၏ဟူေသာ ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္း၏ အဆိုအမိန္႔ကို လက္ဆင့္ကမ္းရင္း တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္း(ဗထူး)မွ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၂၂) ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲတစ္ရာ ေအာင္ပြဲတစ္ရာရရွိေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္၊ လိုက္နာၾကပါရန္ ျမဝတီကထပ္ေလာင္းေျပာၾကား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလိုက္ရပါသည္။

Read 152 times Last modified on Sunday, 07 April 2019 08:45