SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေက်းငွက္သားရဲ ေတာမွာၿမဲ၏

Tuesday, 09 April 2019 08:20 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္)

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္အတူ လူတို႔ပေယာဂေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီး လ်က္ရွိရာတြင္ သစ္ပင္ဝါးပင္မ်ားကို တရားမဝင္ခုတ္လွဲေနၾကျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ပါဝင္သည္။ သစ္ပင္ဝါးပင္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ခုတ္လွဲ ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္မ်ားမွာ ေတာင္ကတံုးျဖစ္ၿပီး ေတာင္ယာက ဖုန္းဆိုးျဖစ္၍ ေတာစိုက ေတာေျခာက္ျဖစ္ကာ ေရထြက္မ်ား ခန္းေျခာက္ကာ ေျမဆီေျမလႊာမ်ားမွာလည္း အထိန္းအကြပ္မခိုင္သျဖင့္ ေရတိုက္စားရာ ပါသြားသည္။ ေတာျပဳန္းေရခန္း လာေသာအခါ သားငွက္တိရစၧာန္တို႔မွာလည္း မွီခိုစရာ ရွားပါးလာၾကသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခ အေနမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနက  ေတာေတာင္ ေျခာက္ခန္း လယ္ယာႏြမ္း၏၊ ေက်းငွက္သားရဲ ေတာမွာၿမဲ၏ဟူေသာ  သတိေပးစာတန္းကေလးမ်ားကို  အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေသာ ေနရာ၌ စိုက္ထူထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖိုးတန္သယံဇာတမ်ားအား တရားမဝင္ ထုတ္ယူ ေရာင္းခ်မႈ မရွိေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမရွိေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္မွာ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ရင္ၿပီးေရာ သေဘာထားရွိၾကသည့္ ေလာဘသားတို႔ကလည္း အေတာမသတ္ၾကေခ်။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ ေလေၾကာင္း ကင္းေထာက္မႈမ်ားအရ  ခလန္- ထိန္ႏု- မန္ခ်န္အနီးတစ္ဝိုက္၌ ျမန္မာ့အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ားအား တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ မသကၤာဖြယ္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စုပံုထားသည့္ သစ္မ်ားအား ေတြ႕ရွိခဲ့ သျဖင့္ ႏိုင္ငံ့သယံဇာတမ်ားအား မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမရွိေစရန္ အဆိုပါေနရာမ်ားသို႔

သြားေရာက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မတ္ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၅ ရက္အတြင္း မံစီၿမိဳ႕နယ္ ခလန္- ထိန္ႏု-မန္ခ်န္ တစ္ဝိုက္မွ စုစုေပါင္း ကြၽန္းသစ္လံုးႏွင့္ ခြဲသားဆိုဒ္စံု ၈၆ တန္ခြဲခန္႔၊ သစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္  သစ္တင္ယာဥ္ ၄၄ စီး၊ Wheel Loader ေလးစီး၊ ဘက္ဟိုးယာဥ္တစ္စီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသား ၁၃ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား၊ တရားမဝင္သစ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔  လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ားအား ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ေန မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္လံုၿခံဳေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဆက္လက္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး  မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၂ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ ရွဲေက်းရြာ၏ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁ဝဝဝ ခန္႔အကြာသို႔အေရာက္၌ တရားမဝင္အင္သစ္လံုး(ခန္႔မွန္း ၃ ဒသမ ဝ၉၄ တန္)ႏွင့္ အင္သစ္ခြဲသားဆိုဒ္စံု (ခန္႔မွန္း သုည ဒသမ ၆၅၄၂ တန္)ကို ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ေမာကၠေတာ္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မီတာ ၁ဝဝဝ ခန္႔အကြာ၌ တရားမဝင္ကညင္သစ္လံုး(ခန္႔မွန္း ၅ ဒသမ ၈၃၈ တန္)ႏွင့္ အင္ပင္လွေက်းရြာ၏အေနာက္ဘက္ မီတာ ၅ဝဝ ခန္႔အကြာ၌ တရားမဝင္ကညင္သစ္လံုး(ခန္႔မွန္း ၃ ဒသမ ၂၉၆ တန္)တို႔ကို  ပိုင္ရွင္မဲ့ထပ္မံေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ သည္။ အဆိုပါသိမ္းဆည္းရမိ တရားမဝင္သစ္မ်ားအား မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ က်ဳိင္းေတာင္းၿမိဳ႕ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၌ ဧၿပီ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေနအိမ္ၿခံဝင္း အတြင္းမွ ကြၽန္းသစ္ခြဲသားဆိုဒ္စံု (၂ ဒသမ ၇၄၅၆ တန္)၊ ၂၂ ေကာင္ တ႐ုတ္အင္ဂ်င္ တစ္လံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားအား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ရွာေဖြသိမ္းဆည္း ရမိသျဖင့္ က်ဳိင္းေတာင္း နယ္ေျမ ရဲစခန္းက ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာစိုကေတာေျခာက္ျဖစ္၍ ေရထြက္မ်ားလည္းမခန္းေစရန္၊ ေက်းငွက္ သားရဲတို႔လည္း ေတာမွာၿမဲၾက ေစရန္၊ သစ္ပင္ႏွင့္ ဝါးပင္မ်ားအား တရားမဝင္ခုတ္လွဲျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရ ပါသည္။   

 

 

Read 102 times Last modified on Tuesday, 09 April 2019 08:23