SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျမန္မာ႕လူ့အဖြဲ႔အစည္း၏ ေမတၲာေစတနာ

Friday, 22 September 2017 10:04 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာ့သမုိင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စ၍ ျပည္ပစြက္ဖက္ ေျခ႐ႈပ္မႈမ်ားသည္ ယေန႔ကာလအထိ ရွိေနဆဲေတြ႕ရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ ကြၽန္ျပဳသည့္ ကိုလုိနီဝါဒ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီး နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သစ္ (Neo-colonialism)ကို အစားထိုး က်င့္သံုးလာၾကသည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ စနစ္သစ္၏ တရားကိုယ္ သေဘာမွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး မ်က္ႏွာစာမ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ေျခ႐ႈပ္ၾကသည္။ ၎တို႔ ျခယ္လွယ္ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္သူကို အာဏာရေအာင္ ဝိုင္းကူၾကသည္။ ခ်ဥ္းကပ္ေျခ႐ႈပ္ရန္ အေျခအေန မေပးေသာေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ္စားစစ္ပြဲ (Proxy War)ကို ဖန္တီးၾကသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုယ္စားျပဳစစ္ပြဲ ဖန္တီး မီးေမႊးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡျပင္းထန္လာလွ်င္ ဖ်န္ေျဖသလုိ၊ ကယ္တင္သလို၊ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္သလုိႏွင့္ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ လုပ္ၾကျပန္သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ေဟာင္းႏွင့္  စနစ္သစ္တုိ႔သည္ အေခၚသာကြဲ ယာဂုႏွင့္ထမနဲ အတူတူပဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ ရဟန္းမွာဝိနည္း၊ လူမွာစည္း၊ ရြာမွာၿခံစည္း႐ိုးဟု ဆိုထားသည္။ လူမွန္လွ်င္ ပုဂိၢဳလ္အလုိက္ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း အသီးသီးရွိၾကသည္။ တရားပ်က္သူတို႔ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ေစာင့္ထိန္းမႈ မရွိၾကလွ်င္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လုယက္ဖ်က္ဆီး စသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ရြာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံထားၾကရသည္။ အိမ္တုိင္းရပ္ရြာတိုင္း ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံထားၾကသည့္ တုိင္ေအာင္ တရားမေစာင့္သူတုိ႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကားသိၾကရသည္။မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္နက္ နယ္ေျမမ်ားကိုပါ ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံေနၾကရ သည့္အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံသည့္ လုပ္ငန္းကို ၂ဝဝ၉ -၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္မူလ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၁၉ဝ ေက်ာ္ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံသည့္ လုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြက်ပ္ ေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေငြအပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ဘီလီယံ ထပ္မံသံုးစြဲ ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုကာလအတြင္း ၿခံစည္း႐ိုးကာရံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂ဝ ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ငင္းျဖည့္ဆည္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေရးႀကီးေသာ ေမယုေတာင္တန္းႏွင့္ အၿပိဳင္ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းမႀကီးႏွစ္လမ္း၊ ေမယုေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္မည့္ ေမယုေတာင္ေက်ာ္ လမ္းမႀကီးႏွစ္လမ္း ပါဝင္ေသာ ေမယုေတာင္တန္းလမ္း ကြန္ရက္ေဖာက္ လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို အျမန္ဆံုးေဖာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ ၅/၂ဝ၁၇ ၌ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေမယုေတာင္တန္း လမ္းကြန္ရက္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသ လံုၿခံဳေရး ပိုမိုထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို မလိုလားေသာ ေက်းရြာသားမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကညင္တန္းေက်းရြာသို႔ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ေျခာက္ဦးသည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမိနစ္ ၂ဝခန္႔တြင္ ဓားႏွင့္ေလးခြမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ေက်းရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၎ေက်းရြာသား အသက္ ၂၄ႏွစ္အရြယ္ရွိ အာလီခါန္အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားက ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ေျခာက္ဦးကို  ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးၿပီး နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံလုိက္သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္စဥ္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား စစ္ေဆးၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားသည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ''သတင္းလက္ဦးမႈ ရရွိေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံအမွားအယြင္း မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္ေျမေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအား ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား ခိုင္ခံ့လံုၿခံဳမႈရွိေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းမ်ား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္း ေနထုိင္ၾကသူ အားလံုးကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ စားေသာက္ေရး၊ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း'' ျဖင့္ အေလးအနက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ေနထုိင္ၾကသူအားလံုးကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ ေျပာၾကားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

Read 679 times Last modified on Friday, 22 September 2017 10:05