SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေလာကအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေလာကုတၲရာ ခ်မ္းသာေရး မိတ္ေဆြစစ္ကိုရွာေဖြ

Monday, 01 July 2019 10:32 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔ကမၻာ့လူသား အေပါင္းတို႔၏ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးပို၍ပို၍ နက္႐ႈိင္းက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ေမတၱာျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားမွသာ ခိုင္ၿမဲႏုိင္ေပမည္။

ေမတၱာသမား အမ်ားစုသည္ အနစ္နာခံတတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ား ယံုၾကည္ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို အၿမဲရရွိေနၾကသည္။ ေမတၱာတရားသည္ သတၱဝါအားလံုးအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို လိုလားသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ေမတၱာသည္ ပါရမီ ၁ဝ ပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ ပညာပါရမီကဲ့သို႔ အျမင့္ဆံုး အထြတ္အထိပ္ မဟုတ္ေပ။

လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ မိမိကေမတၱာထားေစကာမူ ေလာကသည္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြဲေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိအေပၚေကာင္းသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မေကာင္းသူမ်ားလည္း ရွိမည္။ ေကာင္းေသာမိတ္ေဆြ၊ ေကာင္းေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရွိသည့္နည္းတူ မေကာင္းေသာမိတ္ေဆြ၊ မေကာင္းေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရေပမည္။ မိမိအက်ဳိးရလဒ္ကိုအဟန္႔အတားျပဳသူႏွင့္ မိမိအား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသူတို႔ေၾကာင့္ အားလံုးမေကာင္းဟု မဆိုသင့္ေပ။

လူသည္ အက်ဳိးစီးပြားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ေစကာမူ မိမိအႀကိဳက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ မလိုက္ေလ်ာသည္ႏွင့္ ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားတတ္ၾကျပန္သည္။ အခက္အခဲေတြ႕စဥ္၊ ဒုကၡေရာက္စဥ္၊ စိတ္ဓာတ္က်ေနစဥ္အတြင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကူညီခဲ့ဖူးေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ မလိုက္ေလ်ာမိလွ်င္ ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားတတ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အႀကိဳက္ကို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔သေဘာလူ႔မေနာသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ လူသာမန္ အမ်ားစု၌ ထိုကဲ့သုိ႔ စိတ္သေဘာရွိၾကသည္မွာ အျပစ္တင္ရန္ မဟုတ္ေပ။

လူအခ်င္းခ်င္း ၾကင္နာစိတ္၊ က႐ုဏာစိတ္၊ စာနာစိတ္၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီ႐ိုင္းပင္းစိတ္မ်ား ကင္းမဲ့သြားလွ်င္ သူတစ္ပါးအေပၚ မုဒိတာပြားလိုစိတ္မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေတာ့ေပ။

လူ႔ေဘာင္ေလာကသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕တည္း သီးျခားရပ္တည္၍မရဘဲ အေပါင္း အေဖာ္မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ မိတ္ေဆြစစ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြတုတို႔ကို ခြဲျခား သိျမင္ၾကရေပမည္။

မိတ္ေဆြစစ္တို႔ သေဘာသည္ မိတ္ေဆြ၏ ပစၥည္းဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိက ေတာင္းခံလာသည့္ အကူအညီထက္ ႏွစ္ဆရွိေသာ အေထာက္အပံ့ကို ေပးတတ္၏။ ေဘးရန္ရွိေသာ အခါ၌ စြန္႔ခြာမသြားတတ္။

အေရးႀကံဳလွ်င္ မိတ္ေဆြအတြက္ အသက္ကိုစြန္႔ႏုိင္၏။ မေကာင္းမႈကို တားျမစ္၍ ေကာင္းမႈ၌ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္တတ္၏။ မိတ္ေဆြ၏ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈကို မလိုလားေပ။ မိတ္ေဆြတုတို႔ သေဘာသည္ အက်ဳိးစီးပြား ရလိုမႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၏။ မေကာင္းမႈတို႔၌ တိုင္ပင္သည္ကို ခြင့္ျပဳ၏။ မ်က္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ႕စကားဆိုတတ္၏။ အေသာက္အစားအေပ်ာ္အပါး ေလာင္းကစားမႈတို႔၌ အေပါင္းအေဖာ္ျပဳ၏။

သို႔ျဖစ္၍ ေလာကီအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ မိတ္ေဆြစစ္ကို ရွာေဖြၾကရာတြင္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ဟူေသာ ကာလသံုးပါးတို႔ကို ယထာဘူတက်က် ၾကည့္႐ႈတတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ။

Read 70 times Last modified on Monday, 01 July 2019 10:33