SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မိုးသက္ေလဆင္မုန္တုိင္းဝင္လည္း အားမာန္ဇြဲႏွင့္

Monday, 08 July 2019 09:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ ပေလာ(Palau)ႏုိင္ငံမွTANTO STAR(STAN) အမည္ရိွ ကုန္တင္သေဘၤာ တစ္စင္းသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာလာစဥ္ ေရယာဥ္စက္မႀကီး ခြၽတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမုိင္ ၃၂ မုိင္ခန္႔အကြာ၌ ေက်ာက္ခ်ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္။

အဆိုပါ စက္ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ ကုန္တင္ေရယာဥ္ႀကီးအတြက္ လုိအပ္ေသာစက္ပစၥည္းမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမွ ေရယာဥ္တစ္စင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ေသာ္လည္း ရာသီဥတု အေျခအေန ဆုိးရြားမႈေၾကာင့္ ၄င္းေရယာဥ္ႀကီးထံသို႔ ေပးပို႔ႏုိင္ျခင္းမရိွဘဲ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ရိကၡာႏွင့္ေသာက္သုံးေရျပတ္လပ္ လ်က္ရိွေၾကာင္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီမွ ေရယာဥ္ထံသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း လိႈင္းေလျပင္းထန္ ေနသျဖင့္ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္ (က်န္စစ္သား)ထံသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား လာသျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္၌ လိႈင္းေလျပင္းထန္ေနသည့္ၾကားမွ ထိုေန႔မွာပင္ စစ္ေရယာဥ္(က်န္စစ္သား)က ကုန္တင္ေရယာဥ္ႀကီးေပၚရိွ ေရယာဥ္အမႈထမ္း ၁၇ ဦးအတြက္ လိုအပ္သည့္ရိကၡာ၊ ေရႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ပေလာသမၼတႏုိင္ငံ (Palau Republic))သည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း၌ တည္ရိွေသာ ကြၽန္းေပါင္း ၃၄ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႏုိင္ငံဧရိယာ စတုရန္းမုိင္ ၁၈ဝ အတြင္း၌ ပိုလီနီးရွား၊ မာလာယန္ႏွင့္ မီလာေနးရွန္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းမွ ကြၽန္းစုႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ပေလာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေရွ႕ဘက္တြင္ မိုကၠ႐ိုနီးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ တည္ရိွၿပီး ေတာင္ဘက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ တည္ရိွသည္။

ပေလာသမၼတႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းမွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ခန္႔က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသူမ်ား အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၆ ရာစုႏွစ္တြင္ ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ ေရာက္ရိွလာၾကရာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္တို႔က သိမ္းပိုက္လိုက္သျဖင့္ စပိန္ပိုင္အေရွ႕အိႏၵိယေဒသ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သြားသည္။ စပိန္ႏွင့္အေမရိကန္တို႔ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ျဖစ္ပြားၾကရာ ပေလာကြၽန္းမ်ားကို စပိန္တို႔က ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီတို႔ထံသို႔ ေရာင္းခ်လုိက္သည္။ ပထမကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးေသာအခါ ပေလာကြၽန္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရိွေသာ ေတာင္ပစိဖိတ္ေဒသဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္သြားသည္။

ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ပေလာကြၽန္းစု လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က အေမရိကန္ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔ကို တြန္းလွန္ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခံ ပစိဖိတ္ကြၽန္း ႏုိင္ငံမ်ား၌ ပေလာသမၼတ ႏုိင္ငံပါဝင္ခဲ့ရာမွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာသမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ပေလာသမၼတႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္လူမႈေရး ကိစၥတို႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို ပေလာအမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္က ကိုင္စြဲထားသည္။

ပေလာသမၼတႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားထုတ္လုပ္မႈ (GNP)တြင္ ႏုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ ပါဝင္လ်က္ရိွရာ ျပည္တြင္းသုံးေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာကို အသုံးျပဳေနၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး (၅)ရပ္ႏွင့္အညီ က်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရျပင္လုံၿခံဳေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ျဖတ္သန္းသြား လာလ်က္ရိွသည့္ ေရယာဥ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလေၾကာင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕တို႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္း နည္းလမ္းမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာလ်က္ ရိွသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္လည္း တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွရာ ႏုိင္ငံႀကီးငယ္မေရြး၊ ေဝးနီးမဆိုပင္ကို သေဘာထားအတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပေလာႏုိင္ငံမွ TANTO STAR (STAN) ကို သက္ေသတည္၍ ၫႊန္းဆိုလုိက္ရပါသည္။ ။

Read 51 times Last modified on Monday, 08 July 2019 09:35