SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အနာဂတ္ေရႊျပည္ေတာ္ခရီးသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာဝယ္

Friday, 12 July 2019 11:53 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္  ေနျပည္ေတာ္ကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္စဥ္က ပ်ဥ္းမနား၊ တပ္ကုန္း၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္တို႔ပါဝင္ရာမွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကိုတည္ေထာင္၍  ထပ္မံထည့္သြင္းလုိက္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္  ဥတၱရခ႐ိုင္ႏွင့္  ဒကိၡဏခ႐ိုင္ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိေသာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

ျမန္မာသမုိင္းတြင္ ေလာင္း၊ ေနာင္၊ ဆင္၊ စဥ့္၊ ေမာင္၊ ဘုိး၊ ဘ၊ သာ၊ ပု၊ မင္း၊ သီ ဟူေသာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မွ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး ထီးနန္းစိုးစံစဥ္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ တြင္ မႏၲေလးရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သို႔  ေျပာင္းေရႊ႕ထီးနန္းစိုက္ခဲ့သည္ကိုအစြဲျပဳ၍ ေအာင္ေက်ာ္ခ်မ္းေအးမႏၲေလးဟု အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ မႏၲေလးရတနာပံုေနျပည္ေတာ္တြင္   ျမန္မာတုိ႔ဂုဏ္က်က္သေရတက္ေနဝန္းပမာ ထြန္းေတာက္ခဲ့သည္မ်ားကို ထင္ရွား

ေတြ႕ႏုိင္ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမုိင္းမွ ၂၁ ရာစုႏွစ္၏ အေစာဆံုးဆယ္စုႏွစ္ကာလက  တည္ေထာင္ထားေသာ  ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္လည္း ေရႊျပည္ေတာ္ေရွ႕ခရီးနီးေစရေအာင္  တုိင္းရင္း သားေသြးခ်င္း ညီေနာင္တုိ႔ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကရာေနရာမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ား ျဖစ္လာၾကေပမည္။ ႏုိင္ငံသားတုိ႔အတြက္ ဥပေဒျပဳတာဝန္ယူထားသည့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားကို  ေနျပည္ေတာ္တြင္တည္ေဆာက္ထားၾကသည္။ အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရးအေျခအေန တုိ႔ကို ေလ့လာသိရွိႏုိင္ၾကေစရန္ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတုိက္၊ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္တုိ႔တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမွတ္သားႏုိင္ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလ့လာစရာမ်ားမွ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းႏွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္ တပ္မေတာ္သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပသထားေသာ တပ္မေတာ္စစ္သမုိင္းျပတုိက္၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ရရွိၿပီးလြတ္လပ္ေရး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ဆံုး႐ံႈးမသြားေစရန္ အသက္ေပး ကာကြယ္သြားၾကေသာ တပ္မေတာ္သားတို႔အား အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳ တည္ေဆာက္ထားသည့္ သူရဲေကာင္းဗိမာန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မွ စစ္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္မိသားစုဝင္ သား၊ သမီးမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစုဝင္ သား၊ သမီးမ်ား၊  ဘက္စံုထူးခြၽန္လူငယ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါ၍ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကသည္။ ထုိသုိ႔လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာရာတြင္ သူရဲေကာင္းဗိမာန္သို႔သြားေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းျဖင့္ စုေပါင္းအေလးျပဳၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္စစ္သမုိင္းျပတုိက္ရွိ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)ျပခန္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပျပကြက္မ်ားမွ တုိက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကသည္။ ဆက္လက္၍ သတၱသတၱာဟ ေစတီေတာ္ႏွင့္ ဖြား၊ ပြင့္၊ ေဟာ၊ စံ သံေဝဇနိယေလးဌာနတုိ႔အား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳေလ့လာခဲ့ၾကသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈသဒၶါတရားကို မုဒိတာပြားရ သာဓုေခၚရသည္။

ေက်ာင္းစာကုိသင္ရင္း အျပင္ထြက္၍ ပညာဗဟုသုတတိုးပြားေအာင္ ေလ့လာမွတ္သား ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မဆုတ္မနစ္ေသာဇြဲျဖင့္ လံု႔လ၊ ဝီရိယစိုက္ထုတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုေအာင္ျမင္မႈမွ  တစ္ဆင့္တက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔အား အက်ဳိးျပဳႏုိင္ေသာ  အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ပညာရပ္ကို ဆက္လက္သင္ယူၾကရာတြင္ ေဆးပညာႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္သင္ယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ယခုေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆုယူရန္ေရာက္လာၾကခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအေတြ႕အႀကံဳမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဗဟုသုတအဖံုဖံုတို႔ကို  ေတြ႕ဆံုဖလွယ္ခြင့္ရၾကသျဖင့္ ပိုမုိရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈ ရရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈကို အေျချပဳ၍ အနာဂတ္ေရႊျပည္ေတာ္ခရီးသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာဝယ္ ခိုင္ၿမဲေသာျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴထားရွိၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။  

Read 68 times