SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လူဟန္ကို တစ္မ်ဳိးေျပာင္း ႐ိုးေခ်ာင္းက လာၾကသည္

Wednesday, 27 September 2017 08:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္သူျပည္သား လူအမ်ားကို ညႇဥ္းဆဲရက္စက္ သတ္ျဖတ္ရက္သည္ ဘယ္တြက္ အၾကမ္းဖက္ေလသနည္း ေတြးဆဖြယ္သတင္းဆိုးကို ၾကားရေသာျပည္သူတို႔ ရင္ထုမနာျဖစ္ၾကရသည္။

ျပည္သူျပည္သား လူအမ်ားတို႔ ရင္ထုမနာျဖစ္ရေသာ သတင္းဆုိးမွာ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ သမား ၃ဝဝ ခန္႔သည္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာရွိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၁ဝဝ ခန္႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ရြာ၏အေနာက္ဘက္ မီတာ ၁ဝဝဝ ခန္႔အကြာသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားသတ္ျဖတ္ကာ အမ်ဳိးသမီးရွစ္ဦးကို အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ဝင္ခုိင္းခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။၎အမ်ဳိးသမီး ရွစ္ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ တစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆက္သြယ္ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေျမျပင္သတင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖန္႔ခြဲရွာေဖြၾကစဥ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ၁၅ဝဝ ခန္႔အကြာ၌ မသကၤာဖြယ္ေျမ အေနအထားေတြ႕ရွိရၿပီး အပုပ္နံ႔ရရွိသျဖင့္ တူးေဖာ္ရွာေဖြရာ အက်ယ္၁၃ ေပပတ္လည္ ေျမက်င္းႏွစ္က်င္းအား ၁ဝ ေပအကြာအေဝးျခား ေတြ႕ရွိရသည္။ ေျမက်င္းႏွစ္က်င္း အတြင္းမွ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသားရွစ္ေလာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္း ၂ဝ စုစုေပါင္း ၂၈ ေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိရေသာ အေလာင္းမ်ား၌ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ဳိးသားေျခာက္ဦး၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ အမ်ဳိးသမီးရွစ္ဦးတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ကုိ ဘယ္တြက္ ရက္စက္ေလသနည္း စဥ္းစားဖြယ္တစ္ခု ထပ္တိုးလာသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၇ ေလာင္း ထပ္မံေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၄၅ ေလာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊  ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ႐ုပ္သြင္ျပင္၊ ဘာသာစကားတို႔ တူညီၾကသည္။ ဤသို႔တူညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍  ေရေျမသယံဇာတ ပိုမုိၾကြယ္ဝသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ား တရားမဝင္ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေမာင္ေတာေဒသရွိ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကရာမွ လူဦးေရေရာေထြး ေနထိုင္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ေမာင္ေတာေဒသ၌ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ တရားမဝင္ ခုိးဝင္ေနထုိင္သူ လူဦးေရ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ နယ္ေျမေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး လိုအပ္ခ်က္အရ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရး၊ ဟသၤာစီမံခ်က္တို႔ျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူဦးေရ ၁၈ဝဝဝဝ ကုိ ျပန္လည္ လက္ခံထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွစ၍ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ လူဦးေရ၂၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ခံေရး စခန္းမ်ား ဖြင့္ထားေသာ္လည္း တရားဝင္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူမရွိေတာ့ဘဲ တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူမ်ား ယေန႔တိုင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ခုိးဝင္လာသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းပိုင္း ေနရာမ်ားသုိ႔ပါ  ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနထိုင္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထိုအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္အရသိရသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးမွ ထပ္မံသိရွိရသည္မွာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ခိုးဝင္လာသူ ၂၅၈ ဦးကို ေနရာအႏွံ႔တြင္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖမ္းမိေသာ္လည္း အေရးယူမႈမရွိဘဲ လာရာလမ္းအတိုင္း ျပန္လည္ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည့္ ခုိးဝင္လာသူ အေရအတြက္မွာလည္း ရာဂဏန္းအထိရွိသည္။ တရားဝင္လာေရာက္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားသူမ်ားအား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားလာခြင့္ျပဳေပးသူ ၃၆ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး  ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ အသီးသီးသုိ႔ ပညာသင္ၾကားရန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္အထိ ၂၃ ဦး ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဧရိယာထက္ ႏွစ္ဆမွ် ပိုမိုက်ယ္ဝန္းၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္ ၎တို႔၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်သာ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရေျမသယံဇာတ ၾကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္အျပင္   ပညာေရးအတြက္ပါ  အခက္အခဲ မရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ား စိမ့္ဝင္၍ ျပႆနာ ဖန္တီးေနၾကသည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ျပႆနာကို ကုလသမဂၢအထိ တင္သြင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတို႔ သိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီမ်ား ခိုးဝင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ကုန္းေျမခ်င္း ထိစပ္ေသာေနရာရွိ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ နတ္ျမစ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေရလမ္းေၾကာင္းတို႔မွ ဝင္ေရာက္လာၾကရာ နတ္ျမစ္ေၾကာင္းမွ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံေရးတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူထားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္။ ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လုိသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုစာရင္းဝင္မ်ား အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဗဟုိအဆင့္ရွိေသာ တရား႐ံံုးမွ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ထပ္မံေမြးဖြားေသာ ကေလးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသည့္ကေလး ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ လူဟန္ကို တစ္မ်ဳိးေျပာင္းၿပီး ႐ိုးေခ်ာင္းက လာခ်င္လာ၊ ပင္လယ္ျပာကုိ ကူးခ်င္ကူး၊ ကုန္းလမ္းကေလွ်ာက္ခ်င္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ အတိုင္းသာ ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္းအသိေပး လုိက္ရပါေၾကာင္း။ 

Read 500 times Last modified on Wednesday, 27 September 2017 08:28