SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ပညာေရး အားလံုး ဝိုင္းကူေပး

Sunday, 08 October 2017 07:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ''လြတ္လပ္စြာသင္ၾကားဖို႔၊ ဆရာမ်ားကို အားေပးစို႔'' ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီး တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးခြၽန္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရက္မပ်က္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိေစ ရန္ ႀကီးၾကပ္တာဝန္ယူခဲ့ၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ဆုမ်ား ေပးအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေျခခံပညာအဆင့္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲ၊ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္အဆင့္၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲ၊ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္အဆင့္ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆု ရရွိၾကသူမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ပါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျပည့္စံုေအာင္ ခန္႔ထားေပးေ ရး၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အညီ ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာမ်ားကို ထပ္ေဆာင္း ေလ့က်င့္ေပးေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းပိုမို ျမင့္မားလာေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးေရးတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဆရာေကာင္း တပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ႏိုင္ၾကေစရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ရသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ''ယေန႔ေခတ္ တို႔ဆရာ'' သီခ်င္းသီဆိုဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး ''ပန္းပ်ဳိးသူ'' သီခ်င္းျဖင့္ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ ႐ုပ္သိမ္းၾကသည္မွာလည္း ဆရာ၊ ဆရာမတို႔၏ ေစတနာေပၚလြင္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ''ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း၌ ဆရာကို အနေႏၲာအနႏၲ ငါးပါးတြင္ အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားၾကပါေၾကာင္း၊ ဆရာ မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္ဝတ္၊ သိကၡာႏွင့္ စည္းကမ္း မ်ားမွာလည္း မ်ားျပားလွပါေၾကာင္း၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမွအစ အေနအထိုင္၊ အေျပာအဆို၊ အက်င့္အႀကံဆိုသည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာအားလံုးတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက စံျပဳ ထိုက္သည့္၊ ေလးစားအတုယူထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း''ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ ဆရာအတတ္ပညာ အရည္ အေသြးျပည့္ဝ ထက္ျမက္ေရး၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္႐ိုးမာတိကာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမႈ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေ ရး၊ ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးေရးတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တတ္သိပညာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ ပညာေရးကို ေကာင္း မြန္သည့္ ဆရာမ်ားျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမ်ားက စံျပဳေလးစား အတုယူထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာသင္ယူသူ တပည့္တို႔ကလည္း တပည့္က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္း၍ ပညာရေအာင္ သင္ယူၾကရေပမည္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ရွိေသာ ဆရာႏွင့္တပည့္တို႔ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ထိန္းမႈ ရွိၾကသည္မွာ အသက္အရြယ္ကြာျခားမႈ၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတို႔တြင္ ဆရာႏွင့္တပည့္တို႔ အသက္အရြယ္ မတိမ္းမယိမ္းရွိသူမ်ား ရွိၾကသည္။ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထက္ အသက္ပိုႀကီးေနျခင္း၊ အ ထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဘဝျဖင့္ လာတက္ေသာ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားမွာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။

သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာက သင္ခန္းစာသင္ရင္း အတၱေနာမတိ အရွိန္တက္လာေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ လာေရာက္သင္ယူေသာ တပည့္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္မိုးရြာခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ဆရာသည္ ဆရာ၊ တပည့္သည္ တပည့္သာျဖစ္ပါ၏။ တပည့္အခက္အခဲကို ဆရာက အခ်ိန္ယူ၍ ေစတနာထား ျဖည့္ဆည္းေပး သည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ပညာေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ''လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားဖို႔၊ ဆရာမ်ားကို အားေပးစို႔'' (Teaching in Freedom,Empowering Teacher) ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးတို႔က ပူးေပါင္းပါဝင္ အားေပးၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ ။

Read 398 times Last modified on Sunday, 08 October 2017 08:05