SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အခြင္႕အလမ္းကို လက္မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္

Monday, 09 October 2017 08:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ပမာဏျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာသံုးစြဲမႈကို မီွခိုရသည့္ အေျခအေနမွ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲမႈ အေျခအေနမွာ ႏွစ္စဥ္ ၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားမွာ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုအမ်ားဆံုး သံုးစြဲေနၾကသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚရာမွ လူ၊ တိရစၧာန္၊ အပင္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိပါ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာသံုးစြဲမႈ သက္သာေစရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ အဏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲသည့္တိုင္ေအာင္ ေဘးအႏၲရာယ္က မလြတ္ကင္းႏုိင္ေသးေပ။ ယခုဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ဆူနာမီငလ်င္ႏွင့္ ဒီေရလိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ဖူကူရွီးမားအဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုခြၽတ္ယြင္း ပ်က္စီးရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ ယူေရနီယမ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေရေနသတၱဝါမ်ားပါ ခံစားခဲ့ၾကရသည္မွာ ယေန႔တိုင္ လံုးဝစိတ္ခ်ရသည့္ အေနအထား မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သာမန္အေျခအေနမ်ားမွာပင္ ေလထုအတြင္း၌ လူႏွင့္သက္ရွိမ်ားကုိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႕၊ ႏုိက္ထ႐ိုက္ေအာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕၊ ဆာဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕၊ မီသိန္းႏွင့္ ကလို႐ိုဖလူ႐ိုကာဗြန္ စသည့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ မီးခိုးမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ားက ေလထုအတြင္း ပ်ံ႕လြင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ျဖစ္ေပၚေစေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားမွဒီဇယ္ေလာင္စာဆီသံုး အင္ဂ်င္တပ္ဆင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လံုးဝအသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားျဖင့္ အစားထုိး အသံုးျပဳရန္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံက စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားစီးသူမ်ား အပါအဝင္ ေန႔စဥ္ခရီးသြားသူ ဦးေရသံုးသန္းခန္႔ ရွိၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ က်ပ္တည္းမႈ သက္သာေစရန္ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၌ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ္လည္း ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိေနေသးသည္။ ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ Yangon Water Bus ပထမအဆင့္ေျပးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ ပထမအဆင့္ စတင္ေျပးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္မွာ ဗုိလ္တေထာင္၊ လမ္းမေတာ္လမ္းသစ္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ေရႊပိေတာက္၊ အင္းစိန္ခရီးစဥ္ကို ေရယာဥ္ငါးစင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွ  ည ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္အထိ ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အစအဆံုး ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ ေရယာဥ္အႀကီး၊ အေသးေပၚ မူတည္၍ ၄၅ မိနစ္မွ တစ္နာရီေက်ာ္ခန္႔အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈအေပၚ မူတည္၍  ဒုတိယအဆင့္တြင္ ဒဂံု(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပးဆြဲေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး တတိယအဆင့္တြင္ သန္လ်င္ႏွင့္ သီလဝါအထိ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးေရယာဥ္မ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ေရယာဥ္မ်ားသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ဒီဇယ္ဆီႏွင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားက ခ်က္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ဒီဇယ္ဆီတို႔ကို ေရာေႏွာအသံုးျပဳေနၾကရာ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ ဒီဇယ္ဆီတစ္ပီပါလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ခန္႔သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သေဘၤာတစ္စင္း အသြားအျပန္ကုန္က်သည့္ ဒီဇယ္ဆီပီပါ ၇ဝ အတြက္ ၂၁ သိန္း သက္သာေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာဆီသံုးျခင္းေၾကာင့္ အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးလြယ္သည္မွန္ေသာ္လည္း အသစ္ဝယ္ထည့္ပါက တန္ဖိုးသက္သက္သာသာျဖင့္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သျဖင့္ ေရယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေရာဆီသံုးျခင္းက တြက္ေျခကိုက္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဇီဝဒီဇယ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ဖုန္ေဂးဖီးယားပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ အစီအစဥ္ကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လတို႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး  စီမံကိန္းကာလကို အၾကမ္းဖ်င္းငါးႏွစ္ လ်ာထားေၾကာင္းႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာ စတင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါက Yangon Water Bus  မ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေျပးဆြဲေနေသာ ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ပါ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံမွ စက္မႈႏုိင္ငံသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ျပင္ဆင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဇီဝဒီဇယ္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို လက္မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကုိင္ ထားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီကတုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။       

Read 345 times Last modified on Monday, 09 October 2017 08:35