SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လူငယ္အားမာန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ေျဖာင့္မွန္တရား စြဲၿမဲထား

Saturday, 12 August 2017 09:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ တုိ႔၏ အားမာန္ႏွင့္ တက္ၾကြ ႏုိးၾကား စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေပးဆပ္၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ လြတ္လပ္ေရး ရယူ ေပးခဲ့ၾကသည္ကုိေတြ႕ရေပမည္။

လူငယ္ဟူသည္ ေကာင္းကင္က ဆန္းသစ္စလ၊ ဥယ်ာဥ္ထဲက ဖူးသစ္စပန္းတုိ႔ႏွင့္ တူသည္ဟု တင္စားေျပာ ဆုိၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေဆာင္ ေစျခင္း ငွာလည္းေကာင္း၊ ဖူးသစ္စပန္း ကေလးမ်ား ပြင့္ေဝဆာ ေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း ႐ုိးသားႀကိဳးစားေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား၊ အမ်ဳိးေကာင္း သမီးေလးမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသမာ အာဘာနတၴိ၊ ပညာႏွင့္ တူေသာ အလင္းေရာင္သည္ မရွိဟူ၍ ပညာ၏ တန္ဖုိးကို ေဖာ္ၫႊန္း၍ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့သည့္ အတုိင္း မိဘႏွင့္ ဆရာသမား တုိ႔က သားတပည့္ တုိ႔ကုိ ပညာအေမြဆက္ ခံေစရန္ သင္ၾကားေပး ၾကသည္။

မည္သည့္ အေမြပစၥည္း မဆုိ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံးပါးသြား တတ္ေသာ္လည္း ပညာအေမြမွာမူ ဘဝတစ္သက္တာ မိမိထံ၌ တည္ၿမဲေန သကဲ့သုိ႔ ေနာက္လူမ်ား အတြက္ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးႏုိင္သည္။ ပညာသည္ ဘဝအတြက္ အမုိက္ေမွာင္ ဟူသမွ်ကုိ ပယ္ရွင္း၍ အလင္းေရာင္ကုိ ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိက လက္နက္ျဖစ္သျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ မွစ၍ သင္ယူၾကရာတြင္ ''အခ်မ္းပ်င္းဝွန္၊ အလြန္ပူႏုိး၊ မုိးခ်ဳပ္လွေမာ၊ ေစာလြန္းလွေယာင္၊ ဆာေလာင္ပ်င္းေထြ၊ ဝမ္းဝေန၍'' ဟူေသာ အပ်င္းေျခာက္ပါးကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီး ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယစုိက္ထုတ္ သင္ယူၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာဟူသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆုိး တုိ႔ကုိ ပုိင္းျခား ေဝဖန္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိသင္ယူ တတ္ေျမာက္ထားေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာတုိ႔ကုိ မိမိသူတစ္ပါး အက်ဳိးမ်ား ေအာင္ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ပုိင္းျခားေဝဖန္ တတ္ရန္ လုိသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာတုိ႔ ၾကားဖူးၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္ မင္းသားသည္ ဘုရင့္သားေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ အ႒ာရသအတတ္ ၁၈ ရပ္ကုိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ ထားသူ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒဝဒတ္၏ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းမႈ ခံရေသာအခါ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆုိး ေဝဖန္ပုိင္းျခား ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘဲ အဖသတ္သားမုိက္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ငရဲ၌ က်ခံရေတာ့သည္။ မိမိသိထားေသာ အသိ၊ မိမိတတ္ထားေသာ အတတ္တုိ႔ကုိ ပညာႏွင့္ ပုိင္းျခားေဝဖန္ ႏုိင္စြမ္းရွိမွသာ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ရရွိခံစားႏုိင္ေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ သတိေပးလမ္းၫႊန္ ေနၾကရေပမည္။

ေလာကေကာင္းက်ဳိးကုိ လူေတာ္လူေကာင္း တုိ႔ကသာ ေဆာင္ၾကဥ္း ႏုိင္ၾကသည္။

ျမန္မာအဘိဓာန္က အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည္မွာ လူေတာ္လူေကာင္း ဟူသည္ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ အရည္အခ်င္း ႏွစ္ရပ္စလုံး ျပည့္စုံသူဟူ၍ ျဖစ္သည္။ လူေတာ္တုိ႔သည္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာတုိ႔တြင္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ ၾကသူေတြ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာတုိ႔ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း သစၥာေစာင့္သိမႈ မရွိသူ အခ်ဳိ႕ပါဝင္သည္ကို ယေန႔နည္းပညာ ေခတ္တြင္ ဆုိက္ဘာ တုိက္ခိုက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညႇစ္ေသာ သတင္းမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ကမၻာႀကီးသည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမန္သေလာက္ လူတုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သေဘာထား တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွးေကြး ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

လူေကာင္းမ်ားသည္ လူေတာ္မ်ားေလာက္ မထူးခြၽန္မ ထက္ျမက္ ၾကေသာ္လည္း ဆုံးမ နာယူလြယ္ျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္း အက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆုိး ပုိင္းျခား ေဝဖန္ တတ္ၾကသူ ျဖစ္သျဖင့္ အတၱမာန္ တလူလူႏွင့္ ငါတံခြန္ လႊင့္ထူေနေသာ လူေတာ္မ်ားႏွင့္ သေဘာ သဘာဝမတူညီၾကေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ ႐ုိးသားႀကိဳးစား၊ သစၥာရွိေသာ လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းေရးကို တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလုံးတုိ႔က ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးစား အားထုတ္ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ လူေကာင္းမ်ားကို လူေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ ပင္ကုိ ဗီဇအားျဖင့္ ထူးခြၽန္ ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ားကုိလည္း ႐ုိးသားႀကိဳးစား၊ သစၥာရွိေသာ လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ပညာရွိ ေတြးေခၚပညာရွင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္စ္က လူေကာင္းႏွင့္ လူေတာ္တုိ႔၏ ကြဲျပားမႈကို ေဖာ္ျပရာ၌ ႐ုိးသားစြာ ေနထုိင္တတ္သူသည္ လူေကာင္း၊ အမွားကုိ သိလွ်င္ အမွန္ကုိ ျမင္တတ္သူသည္ လူေတာ္ဟူ၍ ဆုိထားသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကျခင္း သည္သာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ပစၥဳပၸန္ေရာ အနာဂတ္အတြက္ပါ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ရေစေသာ အားထုတ္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။ ။

Read 427 times Last modified on Friday, 18 August 2017 11:42