SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေစတီႏွင္႔ တန္ေဆာင္း ဆည္ေခ်ာင္းႏွင္႔ စပါးႏွံ

Sunday, 12 November 2017 08:02 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တန္ေဆာင္မုန္းလရာသီဘြဲ႕တြင္ ''ေဆာင္းဦးဆည္းဆာ၊ ေလျပည္လာ၍၊ ေသာၾကာရပ္က၊ ဆြတ္ဖ်န္းျပေသာ္၊ၿမိဳင္ဝပတ္လည္၊ ပင္တိုင္းႏႊယ္လ်က္၊ သံျမည္ရင့္က်ဴး၊ ေက်းငွက္ျမဴးသား'' စာဆိုႏွင့္အညီ ေျမာက္ေလအသြဲ႕တြင္ ယိမ္းႏြဲ႕ဟန္ခ်ီေသာအကိုင္းအခက္တို႔ဆီမွ ေက်းငွက္တို႔တြန္က်ဴးသံၾကားရသည္မွာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ျဖစ္သည္။ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းကားေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေတြ႕ ရေသာေစတီေတာ္မ်ားမွ ဆည္းလည္းသံခ်ဳိခ်ဳိကိုၾကားရသည္မွာလည္း ရွင္အရဟံႏွင့္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးတို႔၏ေက်းဇူးႀကီးမားပံုကို ပို၍သတိတရျဖစ္ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ''တရားငယ္မွန္၊ ရွင္ျမတ္ကယ္ေထရ္အရဟံနဲ႔၊ ျပည္ပုဂံ ေနာ္ရထာဘုန္းငဲ့ျပင္၊ ျပည္လံုးညီညာေတာ့၊ ဤကမၻာမွာ ျပည္ျမန္မာရယ္လို႔ဝင္ခဲ့သတဲ့'' ဟူ၍ ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္ကဗ်ာ၌ ထည့္သြင္းဖြဲ႕ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ကေလးမ်ားကို တစ္စိတ္ဝမ္းတစ္လက္ညီျဖစ္ေအာင္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးစုစည္းခဲ့ေသာ

 

ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပုဂံျပည္ႀကီးသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း ၉ဝဝ ေက်ာ္က ျမန္မာတို႔ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ သမုိင္းအေမြကိုဆက္ခံေသာ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာတို႔အတြက္လည္း ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအျဖစ္ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားဖြယ္တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔အသည္းႏွလံုးဟုဆိုအပ္ေသာ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(UNESCO)သို႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ပထမပိုင္းအစီရင္ခံစာတင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒုတိယပိုင္းအစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္အစီရင္ ခံစာတင္သြင္းရာ၌ ပထမႏွင့္ဒုတိယတင္သြင္းခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကို တစ္ပါတည္း ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကတင္သြင္းလာေသာ အစီရင္ခံစာကို ကုလ သမဂၢပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ကစီစစ္၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည့္ညီလာခံသို႔ ဆက္လက္တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ ေလ့လာၾကသည့္ အေရအတြက္မွာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာမွ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃ဝဝဝဝဝအထိ တိုးတက္လာသျဖင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ယခုထက္ ပိုမိုလာေရာက္ေလ့လာၾကမည့္ အေျခအေနမ်ားစြာရွိသည္။ ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသည္ ဧရိယာအားျဖင့္ ၄၂ မိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံုေပါင္း ၃၈ဝဝ ရွိသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံုမ်ားမွာ သဘာဝေဘး ဒဏ္ေၾကာင့္ယိုယြင္းမႈမ်ားရွိသည္ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ေရွးမူမပ်က္မြမ္းမံျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွလာေရာက္ၾကေသာ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရာတြင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ဧရိယာအတြင္းရွိ သဘာဝအေျခအေနမ်ားအားလံုးကို မူလ အေျခအေနမပ်က္ ရွိေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္မိမိတို႔ေရာက္ရွိေၾကာင္း စာမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ အျခားအမွတ္အသားတစ္ခုခုကိုေရးသားၾကျခင္းေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏တန္ဖိုး ယုတ္ေလ်ာ့ သြားေၾကာင္းသတိျပဳၾကရန္လို သကဲ့သို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ပညာေပးတားျမစ္ရန္လိုေၾကာင္း အႀကံျပဳထားၾကသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနစဥ္မွာပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္းရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကိုလည္း ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔က်င္းပစဥ္ ၾကားသိလိုက္ရသည္။ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသကို ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စနစ္က်ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕၊ ပညာရွင္အဖြဲ႕၊ ေဒသခံမ်ား၊သမိုင္းပညာရွင္မ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (UNESCO)ကက်င္းပမည့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဟူသည္ယခုမွျပန္လည္ဖန္တီး၍ရေကာင္းေသာအရာမဟုတ္သကဲ့သို႔ တီထြင္ဆန္းသစ္၍လည္းမရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘိုးေဘး ဘီဘင္တို႔၏ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းႏွင့္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာစြမ္းအားတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေစတီႏွင့္တန္ေဆာင္းစသည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို ေရွးမူမပ်က္တည္တံ့ေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီကထပ္ေလာင္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ ။

Read 507 times Last modified on Sunday, 12 November 2017 08:18