SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝက ''ေမာင္ေတာ္တမ္း အလြမ္းေျပႏွင့္ ဇိသွ်င္ခိုးေက''ဟူေသာ ရခိုင္ေတးကဗ်ာ ႏွစ္ပုဒ္ကို က်က္မွတ္ခဲ့ရသည္။

လူတို႔သဘာဝ စိတ္ဖိစီးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကသည္ကို အရွိေသာကႏွင့္ မရွိေသာက ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားၾကသည္။

ေဆးဝါး ဟူသည္မွာ အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္ေသာ အစြမ္းရွိ၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ္ျငား မူးယစ္ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ ေပါင္းဖက္ လိုက္ေသာ္ မူးယစ္ေဆးဝါး အမည္ ျဖစ္လာသည့္အခါ သံုးစြဲသူ၏ ဘဝကို ဖ်က္၍ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အလွပ်က္စီး ရေတာ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္းဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၆၃ဝ ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကရာမွ တစ္ခုတည္းေသာ အျမင္၊ တစ္ခုတည္းေသာ အသိုက္အဝန္း (One Vision One Community) အျဖစ္ အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္မွ ယေန႔ကာလတြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အဓိက ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသကို ထူေထာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာဘာသာစကား စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ(ဗဟုိ) အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂ ၌ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အသင္းဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ၍ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ ဆီးဂိမ္းအားကစား ပြဲေတာ္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေသာ (၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ျမန္မာအားကစား အဖြဲ႕ဝင္ ၅ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ၾကၿပီး အားကစားနည္း၂၉ မ်ဳိး ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ရတုဘုရင္နတ္သွ်င္ေနာင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စစ္ခ်ီရတုမ်ားမွ  ေပၚေႏြလလွ်င္၊  ေတာင္ကၿခိမ့္ျမဴး၊ မင္းလြင္ဦးႏွင့္ အစခ်ီ၍ ငွက္သြင္ပ်ံၾကြ မတတ္ေသာ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားေသာ ရတုသည္ ယေန႔တုိင္ ျမန္မာအႏုပညာ ေလာက၌  ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားေနဆဲရွိသည္။

ေလာကလူသားတုိ႔သည္ အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊ အက်င့္သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ အတတ္ပညာ တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ သူရသတၱိရွိျခင္း၊ ဥစၥာဓနျပည့္စံုျခင္း၊ က်န္းမာျခင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ့ၾက ရသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္  ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း စက္႐ံု ၁၁၅ ႐ံုရွိသည့္ အနက္ ၅၅ ႐ံုကို ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၌ လူတိုင္းမူလတန္းပညာ မသင္မေနရသတ္မွတ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္မွာ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္တို႔တြင္

Page 45 of 47