SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးပါေသာ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး၏ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ ခံခဲ့ရသျဖင့္  လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္တြင္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ 

ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တုိးပြားေရးအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြလ်က္ ရွိရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ ၁၄ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၈ဝဝဝ ေက်ာ္ ခန္႔ထားႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ တုိ႔၏ အားမာန္ႏွင့္ တက္ၾကြ ႏုိးၾကား စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေပးဆပ္၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ လြတ္လပ္ေရး ရယူ ေပးခဲ့ၾကသည္ကုိေတြ႕ရေပမည္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၾႈဃဃ-ႈႈ ၌ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑စသည္တုိ႔ကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ စူးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ သတိမမူဂူမျမင္ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ လူတို႔၏အေတြ႕အႀကံဳမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ စကားပံုျဖစ္သည္။ သတိဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ပါဠိဘာသာမွ ဆင္းသက္လာၿပီး တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကိုအစဥ္မျပတ္သိေနျခင္း၊

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံု ညီလာခံကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္၌ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ စပိန္၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ဘူတန္၊ ျပင္သစ္၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ စေသာျပည္ပႏိုင္ငံ ၃၂ ႏိုင္ငံမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ၁၃၅ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ၁၂ဝ ဦးစုစုေပါင္း ၂၅၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူႀကီး(၅)ခ်က္ႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္တက္ႂကြ၍ ဘက္မလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို အစဥ္တစိုက္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)၏ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လျပည့္ ယေန႔သည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္း ၅ဝဝ ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေမတၱသုတၱန္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ျဖစ္သည္။

Page 46 of 47