×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 106
Print this page

ျပည္သူ သန္း ၅ဝဝ ခန္႔ကို က်န္းမာေရး အာမခံေပးၿပီး ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ လူလိုက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္ လႊတ္တင္မည့္ အိႏၵိယ

Thursday, 16 August 2018 11:29 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အိႏၵိယအစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မိသားစုသန္း ၁ဝဝ ခန္႔ကို အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး လူတိုင္း တတ္ႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အာမခံမ်ား ေပးသြားမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီက ၾသဂုတ္ ၁၅   ရက္တြင္ ေျပာလိုက္သည္။

မိုဒီ ေစာင့္ေရွာက္မႈဟု လူသိမ်ားသည့္ ထိုအစီအစဥ္က ျပည္သူသန္း ၅ဝဝ ခန္႔ကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွစ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မွာ အလြန္အမင္း နည္းပါးေနၿပီး ျပည္သူ ၅၂ သန္းေက်ာ္မွာ အေျခခံ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အနည္းဆံုး လိုအပ္ေသာ ဝင္ေငြကိုပင္ ရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႕အစည္းက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ မိုဒီအစိုးရ၏ အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

မုိဒီ၏ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ မတတ္ႏုိင္သူမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုစီစဥ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ကိုသာ ရရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံတပ္နီ၌ က်င္းပေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ မိုဒီက ထည့္သြင္းေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကိုမူ မိုဒီက အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ဆင္ႀကီးႏုိးထလာၿပီဟု ခိုင္းႏိႈင္းေျပာဆိုသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔၏ နယ္ေျမျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဒီကဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တူရကီ အေရးအခင္းေၾကာင့္ ႐ူပီးေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္း လာေနေသာ္လည္း မိုဒီကဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မိုဒီသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုဦးစားေပး၍ ၄င္းတို႔၏ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြမ်ားပိုမို သံုးစြဲသြားရန္ လ်ာထားသည္။ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရွိသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုဒီ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္အရ အစိုးရက ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ ႐ူပီးဘီလီယံ ၁၂ဝ သံုးစြဲကာ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားကို က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာမိသားစု တစ္စုအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျဖစ္ ႐ူပီး ငါးသိန္းခန္႔ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

မိုဒီ၏ မိနစ္ ၉ဝ နီးပါးၾကာမိန္႔ခြန္းအတြင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေရး၊ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူမ်ားအား ေရသန္႔မ်ား ေထာက္ပံ့ေပး ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ေရးဆြဲထားသည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ အလားတူ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားေစေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြ ႏွစ္ဆတိုးျမင့္ ရရွိေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ေရးအတြက္ မိုဒီ၏ ေနာက္ထပ္ ကတိျပဳမႈ တစ္ခုမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး လူလိုက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္ကို ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္တင္သြားမည္ဟု ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ၄င္းတို႔၏ ပထမဆံုး အာကာသဒံုးပ်ံကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပထမဆံုးၿဂိဳဟ္တုကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္တင္မည့္ အာကာသယာဥ္ ႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားမည့္ အာကာသယာဥ္မွဴးမွာ အမ်ဳိးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသတြင္ အိႏၵိယအလံကို စိုက္ထူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဒီက ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာ ေျပာသည္။

အကယ္၍ အဆိုပါ အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္သြားပါက အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္အာကာသ အစီအစဥ္ျဖင့္ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားကို ေစလႊတ္သည့္ စတုတၴေျမာက္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ကိုယ္ပိုင္အာကာသအစီ အစဥ္ျဖင့္ အာကာသအတြင္းသို႔ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား ေစလႊတ္ႏုိင္သည့္ ပထမသံုးႏုိင္ငံမွာ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ အာကာသအစီအစဥ္၏ အသံုးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔သာ ရွိၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံထက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ အစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္ နည္းပါးေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယသည္ အသံုးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၄ သန္းတည္းျဖင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သုိ႔ အာကာသယာဥ္ ေစလႊတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး အာရွႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအသံုးစရိတ္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ Maven Mars အာကာသ ယာဥ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ ေစလႊတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေသာ ေဒၚလာ ၆၇၁ သန္း ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလြန္အမင္း နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မုိဒီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္လာသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ေရးအတြက္ အာကာသ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

Ref: CNA, Sputnik

Read 270 times Last modified on Thursday, 16 August 2018 11:30