SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တပ္မေတာ္ကို ၾကည္ျဖဴေသာ ပါလန္ပရာ ခ်ာရတ္ပါတီက လူထုေထာက္ခံမဲတြင္ အႏုိင္ရသည့္အတြက္ အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

Friday, 29 March 2019 09:04 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုခ်န္အိုခ်ာကိုသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေစလိုသည့္ တပ္မေတာ္ကို ၾကည္ျဖဴေသာ ပါလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီက လူထုေထာက္ခံမဲတြင္ အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။

လူထုေထာက္ခံမဲ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရတြက္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သုိ႔ ထုတ္ျပန္မႈသည္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သူက အႏုိင္ရရွိသည္ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။

ပါလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ ေဖြ႕ထိုင္းပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦးၫြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႕တို႔က ၎တို႔သည္သာ အစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသီးသီး ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အစိုးရ ဖြဲ႕ရန္အတြက္ မည္သည့္အဖဲြ႕က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ အမ်ားဆံုး ရရွိမည္ကို အတပ္မေျပာ ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ပါလန္ပရာခ်ာရတ္ ပါတီက လူထုေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ ၈ ဒသမ ၄ သန္းရရွိၿပီး ေဖြ႕ထိုင္းပါတီက လူထုေထာက္ခံမဲ ၇ ဒသမ ၉ သန္းသာ ရရွိသည္။ အဆိုပါ မဲအေရအတြက္မ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေပးပို႔လာသည့္ လူထုေထာက္ခံမဲ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကရစ္အူရြန္ဝန္က ေျပာသည္။ က်င္းပၿပီးစီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ပါတီက မဲအေရအတြက္ မည္မွ်ရၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ မည္မွ်ရသည္ကိုမူ ေမ ၉ ရက္မွသာ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာ ၅ဝဝ သတ္မွတ္ထားၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ေနရာ ၂၅ဝ သတ္မွတ္ထားသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၅ဝဝ အနက္ ၃၅ဝ အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အမတ္ေနရာ ၁၅ဝ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီမ်ားအား အခ်ဳိးက် စနစ္ျဖင့္ ခြဲေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၂၅ဝ ကိုမူ ထိုင္းတပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၁၅ဝကို အခ်ဳိးက်စနစ္ျဖင့္ ခြဲေဝရာတြင္လည္း လူထုေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္အရ ခြဲေဝေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ မ်ားအတြက္ လက္ရွိမဲေရတြက္မႈ ရလဒ္မ်ားအရ ေဖြ႕ထိုင္းပါတီက ၁၃၇ ေနရာ ရရွိၿပီး ပါလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီက ၉၇ ေနရာ ရရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူထုေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္အရ အခ်ဳိးက်ခဲြေဝေပးမည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၁၅ဝ တြင္ ပါလန္ပရာ ခ်ာရတ္ပါတီက အမတ္ေနရာ ပိုမိုရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပါလန္ပရာခ်ာရတ္ ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ကို လိုလားသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၂၅ဝ ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ ႏုိင္ဖြယ္ရွိေပသည္။

ထက္ျမတ္

Ref: Reuters

Read 148 times Last modified on Friday, 29 March 2019 09:05