SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အႏၲရာယ္ပိုမ်ားလာသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္၏ အေၾကာက္ရဆံုး ျဖစ္လာမည့္ ေရေဘး

Friday, 17 May 2019 11:41 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုးရြားဆံုး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသကို ျပပါဆိုလွ်င္ အာဖရိကတိုက္ကို ျပရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ထဲတြင္ တစ္လျခားၿပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး စာရင္းဝင္သည့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံကို တစ္နာရီ မိုင္ ၁၄ဝ ျပင္းအားရွိေသာမုန္တုိင္းမ်ား ဝင္တိုက္ခဲ့သည္။

လူေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ကာ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း အကူအညီမ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ကုန္းေျမေနရာမ်ားကို ေရထုက ဖုံးလႊမ္းသြားေသာေၾကာင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ေႏွာင့္ေႏွးေနရကာ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူေပါင္း၁၅ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ကယ္ဆယ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားေသးသည္။

မိုဇမ္ဘစ္ကို အဆိုးရြားဆံုး နင္းေျခဖ်က္ဆီးခဲ့သူမ်ားက ပထမဆံုး ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း အိုင္ဒါႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ ကန္နက္သ္တို႔ျဖစ္သည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားသာမက ကုန္းေျမအမ်ားစုကိုပါ ေရထုကဖံုးလႊမ္းသြားၿပီး ကမ္းေျခ၌ရွိသည့္ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္တန္းမ်ားကလည္း ပင္လယ္ေရလႈိင္းလံုးႀကီးမ်ားကို တားဆီးမေပးႏိုင္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္ ဆိုလွ်င္ ကမ္း႐ိုးတန္း၌ရွိသည့္ သြယ္တန္းေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တန္းမ်ားက ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္သည္ဟု လူသားတို႔ ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ယခု မိုဇမ္ဘစ္ကေတာ့ ထိုအယူအဆကို ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထိုကမ္း႐ိုးတန္းေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို သံသယရွိေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မုန္တိုင္းအလာမ်ားေသာ မိုဇမ္ဘစ္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ၁ဝ တန္ေက်ာ္ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို ေရဒီယိုလႈိင္း ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာ ၁ဝဝ ေက်ာ္ တပ္ဆင္ၿပီး ေလ့လာၾကသည္။

ထိုအခါ ၁ဝ တန္ေက်ာ္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားက မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေနာက္သို႔ ၁ဝ မီတာေက်ာ္ခန္႔ ေရြ႕လ်ားခဲ့ရသည္။

ယင္းအတြက္ လူသားတို႔ ထင္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည့္ ကမ္းေျခမွ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ေဆာင္မ်ားက ေရလႈိင္းလံုးႀကီးမ်ားကို

ကာကြယ္တားဆီး ေပးႏိုင္သည္ဆိုေသာ အယူအဆမွာ လံုးဝမွားယြင္း သြားရေတာ့သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးက႑သည္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါလာရေတာ့သည္။

၂၁ ရာစုေနာက္ပိုင္း ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို လူသားတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈ၊ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာမႈ၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားမႈတို႔ေၾကာင့္ မုန္တုိင္းမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမိုဝင္ေရာက္မႈမ်ားကာ ယခုေလ့လာခ်က္အရဆိုလွ်င္ စိတ္မခ်ရေတာ့ေပ။

ယခုပင္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာကာ ေရထုက ေျမထုကို တျဖည္းျဖည္းဝါးမ်ဳိမည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သဘာဝက ေပးထားသည့္ အကာအကြယ္ဟု ထင္ရေသာအရာမ်ားကလည္း သံုးမရေသာအခါ သဘာဝေဘးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္ ေငြမ်ားလည္း အလံုးအရင္းႏွင့္ သံုးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တိုက္တြန္းရင္း သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကရန္ အစဥ္မျပတ္ ႏႈိးေဆာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာေပၚ၌ ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ပိုမိုျမန္ဆန္လာၿပီး ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကလည္း မေရမရာျဖစ္လာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆိုလွ်င္ ဘီလီယံဆယ္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ရန္ပံုေငြ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မျဖစ္မေန ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား၏ အကူအညီ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ကမၻာ့စူပါပါဝါႏိုင္ငံမ်ဳိးကပင္ ကာဗြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈ အၫႊန္းကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေနသည္။ ထိုအခ်က္က ကမၻာႀကီးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

လက္ရွိ ပညာရွင္မ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကလည္း ယခုအတုိင္းသာ ဆက္သြားလွ်င္၂၁ ရာစုတြင္ အပူခ်ိန္ အျမင့္ဆံုး အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုအခ်ိန္ ဝင္႐ိုးစြန္း၌ ရွိသည့္ ေရခဲျပင္မ်ားကလည္း အရည္ေပ်ာ္က်လာကာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာၿပီး ဆူနာမီလႈိင္း လံုးႀကီးမ်ားလည္း အခ်ိန္မေရြး ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္။

သဘာဝေဘးကို ျပန္လည္ကုစားရန္ ႀကိဳးစားျခင္းက ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားဆံုးထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ကာ ရွိရင္းစြဲ သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ လိုသည္။ ထိုသို႔ တန္ဖိုးထား တတ္ရန္အတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတရွိရန္ လိုသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ဒီေရေတာမ်ားကိုပင္ စီးပြားတြက္တြက္ၿပီး ခုတ္ထြင္ကာ အသံုးခ်သည့္ အျဖစ္သို႔ ထပ္မံ ေရာက္ရွိရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက အတားအဆီးမရွိသည့္ ကုန္းေျမသို႔ ပင္လယ္ေရလႈိင္းမ်ား တိုက္႐ိုက္႐ိုက္ခတ္သည့္ပံုႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားကိုျဖတ္ၿပီးမွ ကုန္းေျမသို႔ ေရ႐ိုက္သည့္ပံုမ်ားကို ဖန္ေပါင္းထဲတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဒီေရေတာ မျဖတ္ထားသည့္ေရမ်ားက လႈိင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာၿပီး ဒီေရေတာကိုျဖတ္ၿပီး ေရာက္ရွိလာသည့္ေရမ်ားက လႈိင္းမရွိသည့္ တည္ၿငိမ္ေသာေရအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဒီေရေတာ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသးကာ ကမၻာ့အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ထိန္းသိမ္းမရႏိုင္ေသးေပ။ ေနာက္ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈက တိမ္စိုင္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈကိုပင္ ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟုဆိုသည္။ တိမ္စိုင္မ်ားက ေအးျမသည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေပးႏုိင္ၿပီး အကယ္၍ တိမ္ျဖစ္တည္မႈ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဆိုလွ်င္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ၊ ကႏၲာရမ်ား ျဖစ္တည္လာမႈကိုပင္ အစဆြဲထုတ္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တိမ္စိုင္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားမည့္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္က ၈ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိမ်ဳိးဆက္

ကို အေကာင္းဆံုးကုစားႏိုင္သည့္ မ်ဳိးဆက္ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက တရားခံျဖစ္မည့္ မ်ဳိးဆက္အျဖစ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကပါ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုပင္ တစ္လသာျခားၿပီး မိုဇမ္ဘစ္ကို မုန္တုိင္းႏွစ္ခါဝင္သည္။ တိုက္ခတ္လာသည့္ ေလအင္အားကလည္း တစ္နာရီ မိုင္ ၁၄ဝ ျပင္းအားရွိသည္။ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးရသည့္ လူ႔အသက္ေပါင္းက ၁ဝဝဝေက်ာ္ရွိသည္။ CNN ၏ မုန္တိုင္းမျဖစ္မီႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးပံုမ်ားမွာ ကုန္းေျမသံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ကို ေရထုကဖံုးလႊမ္းထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ လူသားတို႔အတြက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး သဘာဝေဘးတစ္ခုက ေရေဘး ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။ ။

ရွိန္းထက္

Ref;CNN

Read 98 times Last modified on Friday, 17 May 2019 11:42