SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

၂၀၁၂ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုး က်ဆင္းလာသည္႕ ၿဗိတိန္ စီးပြားေရး

Tuesday, 13 August 2019 12:10 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္တို႔ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရးအတြက္   ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ဘဲ   ထရမ့္က  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀  ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္ထပ္မံေကာက္ခံ ေတာ့မည့္အခ်ိန္ ကမ္ၻာလံုးဆုိင္ရာအစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္က အက်ဘက္ကိုဦးတည္ေနသည္။

ထို႔ျပင္  တ႐ုတ္ယြမ္ေစ်းလည္း က်ဆင္းသြားကာ တ႐ုတ္အစိုးရ ဗဟိုဘဏ္က အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာကို    ၇ယြမ္ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးထား သည္ဟုဆိုသည္။  အေမ ရိကန္တို႔က တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြကို    ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး  ၎၏ ကုန္ထုတ္သူမ်ားကို  အကာအကြယ္ ေပးေနသည္ဟုဆိုကာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းကုန္ ထုတ္လုပ္ သူမ်ား ကေတာ့ က်ဆင္းလာသည့္ ၎တို႔၏  ကုန္စည္ေစ်းကြက္ကို  ထပ္မံထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းခ်ေရာင္း

ေနရၿပီျဖစ ္သည္။

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း   မေရရာ သည့္အနာဂတ္ေၾကာင့္ ထပ္မံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုမျပဳလုပ္ရဲေတာ့ဘဲ အေမရိကန္ႏွင့္ အဆင္ ေျပမည့္အခ်ိန္ကိုသာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကဟန္ တူသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္စီးပြားေရး ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားက တ႐ုတ္တို႔အတြက္ ထရမ့္၏    အခြန္တိုးျမႇင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရၿပီး တ႐ုတ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္သို႔တင္ပို႔ေန သည့္   ကုန္စည္တန္ဖိုးက  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္ အေမရိကန္မွ တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔ ေနသည့္တန္ဖိုးက ၂၀၀ ဘီလီယံ၀န္းက်င္ သာရွိေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၃၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္  ယခုတ႐ုတ္စီးပြားေရး အက်ဘက္ကိုေရာက္ ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အိႏ္ၵိယစီးပြားေရးကလည္း အားနည္းလာျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္ ဥေရာပမွ အင္အားႀကီး ၿဗိတိန္က Brexit ႏွင့္ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ေနကာ ၎အတြက္ပင္ ခံတပ္ ေဆာက္ေန ရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာ္ရစ္ဂၽြန္ဆင္က Brexit ကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ အရယူမည္ဟု  ေႂကြးေၾကာ္ ထားၿပီး အကယ္၍ ဥေရာပသမဂ္ၢမွသေဘာတူညီမႈ မရလည္း ႏုတ္ထြက္မည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ႏုတ္ထြက္မႈက တရား၀င္မျဖစ္လွ်င္ ၿဗိိတိန္ တို႔ကုန္သြယ္ေရးအတြက္  အာမခံခ်က္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။  ထိုအခ်က္ကို သိသိႀကီးႏွင့္ ေဘာ္ရစ္ဂၽြန္ဆင္ကလည္း ေရွ႕ဆက္တိုး ေနျခင္းျဖစ္ကာ ယခုေတာ့ ဥေရာပသမဂႏွင့္ ဂၽြန္ဆင္အစိုးရ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္   ၿဗိတိန္စီးပြားေရးကလည္း က်ဆင္းၿပီးရင္း ထပ္မံက်ဆင္းလာကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္အတြက္ GDP ကလည္း သုည ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အက်ဘက္ ကို ၫႊန္ျပေနသည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ေပါင္ေငြေၾကး တန္ဖိုးကလည္း လိုက္ၿပီး က် လာေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္တို႔ ဥေရာပသမဂမွ ခြဲထြက္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ စီးပြားေရးအတြက္  ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္လာရန္ ႐ုန္းကန္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ေဘာ္ရစ္ဂၽြန္ဆင္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးသစ္ ဆာဂ်စ္ဂ်ာဗစ္က ၿဗိတိန္၏အေျခခံ စီးပြားေရး အင္အားက   ေကာင္း မြန္ ေသာေၾကာင့္ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အီတလီတို႔ကိုပင္ ေက်ာ္တက္ေအာင္ ယခုႏွစ္အတြင္း Brexit အၿပီး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။  ၎အဓိက ေထာက္ျပသည့္အခ်က္က ၿဗိတိန္၏ လုပ္သား ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။ လုပ္ခ လစာ ႏႈန္းထားမ်ားလည္း  က်ဆင္းမသြားသည့္ အျပင္   အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္ ထားႏိုင္မႈ ကလည္း အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္း တစ္ခု၌ တည္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ကာ လက္ေတြ႕တကယ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ေတာ့ Brexit ၿပီးမွ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္ သည္။

ယခုေတာ့ Brexit ကိုပင္  အားလံုးက အာ႐ံုမ်ားစုပံုထားကာ ေဘာ္ရစ္ဂၽြန္ဆင္က Brexit အလြန္ဆိုသည့္ ကာလ တစ္ခုကိုပင္ ေတြးေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိ က်ဆင္းလာမည့္ စီးပြားေရးကိုလည္း ၎င္းႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထား ၿပီးသားျဖစ္ပံုရသည္။   ယင္းအတြက္  ယခု အခ်ိန္ထိ   ၿဗိတိန္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမွ   မေပး ေသးဘဲ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္ ၿဗိတိန္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈက  သုညအထိေရာက္သြားမည္ ဆိုသည့္  ပညာရွင္တို႔၏ ေ၀ဖန္ခ်က္ကေတာ့  ေဘာ္ရစ္ဂၽြန္ဆင္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ယခု ၿဗိတိန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ေပါင္ေငြေၾကးတန္ဖိုးကလည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ထပ္မံက်ဆင္း ႏိုင္ကာ အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္  ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းမည္ဟုဆိုေန ၾကျပန္သည္။  တ႐ုတ္ယြမ္ကေတာ့  အေမရိကန္ အခြန္တုိးျမႇင့္မည္ ဆိုေသာ သတင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးက်ဆင္းလာရျခင္းျဖစ္ကာ ေပါင္တန္ဖိုး ကေတာ့ ၿဗိတိန္တို႔ဥေရာပ သမဂမွ  မျဖစ္မေန ခြဲထြက္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ဆာဂ်စ္ဂ်ာဗစ္ ေျပာသကဲ့သို႔ အခ်ိန္တို အတြင္း ၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္ တကယ္ျဖစ္လာပါ့မလားဆိုသည္ကို ေတာ့  ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ Brexit အေရးက ကန္႔ကြက္သူႏွင့္  ေထာက္ခံသူ မ်ားျပားကာ ၎တို႔ အနာဂတ္ကို  ၎တို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကရသည့္အခုိက္အတန္႔ကာလျဖစ္သည္။   အကယ္၍   ဥေရာပ သမဂမွ  ၿဗိတိန္တို႔ သေဘာတူ ညီခ်က္မရဘဲ  ခြဲထြက္ခဲ့လွ်င္ ဥေရာပသမဂကလည္း  ၿဗိတိန္ကိုအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔   ထို အတြက္ပင္  ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီဟုဆိုထားသည္။

ၿဗိတိန္တို႔ကလည္း ကုန္သြယ္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားရရွိေရးကို အဓိကထား ေတာင္းဆိုေနကာ ႏွစ္ဖက္စလံုး သေဘာ တူညီ ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရေသးဘဲ   တင္းမာမႈအေျခအေနမွာပင္ ရွိေနေသးသည္။ ေဘာ္ရစ္ဂၽြန္ဆင္က ဥေရာပမွ တရားမ၀င္ခြဲထြက္ လွ်င္ပင္  ၎အတြက္   အေမရိကန္ႏွင့္  တ႐ုတ္ကို  အနီးကပ္ဆံုး  ဆက္ဆံႏိုင္ရန္  ျပင္ဆင္ ထားသူျဖစ္သည္။

အေမရိကန္က ဥေရာပ၏ အႀကီးမားဆံုး မဟာမိတ္ျဖစ္႐ံုမက ဖိအားအေပးႏုိင္ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ ကလည္း ဥေရာပ၌  ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ ၿပီးလွ်င္ အႀကီးမားဆံုးေနရာယူထား ႏိုင္သူျဖစ္လာကာ  အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲ အရွိန္တိုးျမင့္လာမႈက ၿဗိတိန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ တစ္ခုဟု  ဆိုရမည္ျဖစ္ သည္။

ယခုတ႐ုတ္တို႔   အေမရိကန္ျပည္ပေစ်းကြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား   ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိန္က အေမရိကန္ အစားထိုး  တ႐ုတ္၏ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္  ၿဗိတိန္တို႔က ဥေရာပသမဂႏွင့္ ၿပိဳင္ၾကၿပီဆိုလွ်င္   အခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ႏွင့္ တိုုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္ ေသာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကို  ၿဗိတိန္ဘက္က ကမ္းလွမ္းလာႏိုင္သည္။

ထိုအခါ   အခြန္အခႀကီးမားသည့္ဥေရာပ ေစ်းကြက္ထက္ ၿဗိတိန္သို႔၀င္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရာခုိင္ႏႈန္းကလည္း  ျမင့္တက္ မည္ျဖစ္ၿပီး   ဂ်ာဗစ္ေျပာသည့္  ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္အီတလီကို  ေက်ာ္တက္မည္ဆိုသည့္ စကားလံုးက ထိုအခ်က္ကို ဦးတည္ၿပီးေျပာေနျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ကိုဥေရာပ သမဂတို႔  ႀကိဳတင္ထည့္တြက္ခ်င္ ထည့္တြက္ထားႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုသည္က အတိအက်ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထား၍ ရသည့္အရာမ်ဳိးမဟုတ္။   အေၾကာင္း တစ္ခုခုေပၚတည္မီွၿပီး   အေျပာင္း လဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၿဗိတိန္၏ Brexit အလြန္ ဆိုသည့္အခ်က္က ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုေတာ့၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အဆိုး ရြားဆံုးစီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကို  ၿဗိတိန္တို႔ ခံစားေနရပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။                      

Ref; BBC

 

Read 78 times Last modified on Tuesday, 13 August 2019 12:21